กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เอลียาห์ขึ้นไปสู่สวรรค์
2:1 และต่อมา เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงรับเอลียาห์ขึ้นไปสู่สวรรค์ด้วยลมหมุน เอลียาห์ไปพร้อมกับเอลีชาจากกิลกาล
2:2 และเอลียาห์พูดกับเอลีชาว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านจงคอยอยู่ที่นี่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงส่งข้าพเจ้าไปถึงเบธเอล” และเอลีชาพูดกับท่านว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และจิตใจของท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั้น” ดังนั้นท่านทั้งสองได้ลงไปยังเบธเอล
2:3 และเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ที่อยู่ในเบธเอลได้ออกมาหาเอลีชา และพูดกับท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า พระเยโฮวาห์จะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากศีรษะของท่านวันนี้” และท่านพูดว่า “ใช่แล้ว ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอพวกเจ้าจงเงียบ ๆ ไว้”
2:4 และเอลียาห์พูดกับท่านว่า “เอลีชา ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านคอยอยู่ที่นี่เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงส่งข้าพเจ้าไปถึงเมืองเยรีโค” และท่านพูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และจิตใจของท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั้น” ดังนั้นท่านทั้งสองได้มายังเมืองเยรีโค
2:5 และเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองเยรีโคมาหาเอลีชา และพูดกับท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า พระเยโฮวาห์จะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากศีรษะของท่านวันนี้” และท่านตอบว่า “ใช่แล้ว ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอพวกเจ้าจงเงียบ ๆ ไว้”
2:6 และเอลียาห์ได้พูดกับท่านว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านจงคอยอยู่ที่นี่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงส่งข้าพเจ้าไปถึงแม่น้ำจอร์แดน” และท่านพูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และจิตใจของท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั้น” และท่านทั้งสองก็เดินต่อไป
2:7 และคนห้าสิบคนของเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ก็ตามไป และยืนดูอยู่แต่ไกล และท่านทั้งสองยืนอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน
2:8 และเอลียาห์ได้เอาเสื้อคลุมของท่าน และม้วนเสื้อคลุมนั้นเข้าและฟาดลงที่น้ำนั้น และน้ำก็แยกออกไปสองข้าง ดังนั้นท่านทั้งสองจึงเดินข้ามไปได้บนดินแห้ง
2:9 และต่อมา เมื่อท่านทั้งสองข้ามไปแล้ว เอลียาห์ได้พูดกับเอลีชาว่า “จงขอสิ่งที่อยากให้ข้าพเจ้าทำเพื่อท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับไปจากท่าน” และเอลีชาพูดว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอให้วิญญาณของท่านอยู่กับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเถิด”
2:10 และท่านพูดว่า “ท่านขอสิ่งที่ยากนัก แต่กระนั้นถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่าน ก็จะเป็นตามนั้นแก่ท่าน แต่ถ้าไม่ ก็จะไม่เป็นตามนั้น”
2:11 และต่อมา เมื่อท่านทั้งสองยังเดินไปและพูดกันอยู่ ดูเถิด มีรถรบเพลิงคันหนึ่งและบรรดาม้าเพลิงปรากฏ และได้แยกท่านทั้งสองออกจากกัน และเอลียาห์ได้ขึ้นไปโดยลมหมุนเข้าสู่สวรรค์

วิญญาณของเอลียาห์มาสวมทับเอลีชา
2:12 และเอลีชาได้เห็นเหตุการณ์นั้น และท่านร้องว่า “พ่อของข้า พ่อของข้า รถม้าศึกแห่งอิสราเอลและเหล่าทหารม้าประจำ” และท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาห์อีกเลย และท่านได้จับเสื้อของตนและฉีกออกเป็นสองท่อน
2:13 และท่านก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาห์ที่ตกลงมาจากเอลียาห์นั้นด้วย และกลับไปและยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน

เอลีชามีฤทธิ์เดชของเอลียาห์
2:14 และท่านได้เอาเสื้อคลุมของเอลียาห์ที่ตกลงมาจากเอลียาห์นั้น ฟาดลงที่น้ำและกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งเอลียาห์ทรงสถิตอยู่ที่ใด” และเมื่อท่านได้ฟาดลงที่น้ำนั้นแล้วเช่นกัน น้ำก็แยกออกไปสองข้าง และเอลีชาได้ข้ามไป
2:15 และเมื่อเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ที่อยู่ ณ เมืองเยรีโคเพื่อสังเกตดูเหตุการณ์ เห็นท่านแล้ว เขาทั้งหลายพูดว่า “วิญญาณของเอลียาห์มาสถิตอยู่กับเอลีชาแล้ว” และเขาทั้งหลายก็มาต้อนรับท่าน และซบหน้าลงถึงดินต่อหน้าท่าน

เหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ขาดความเชื่อ
2:16 และเขาทั้งหลายกล่าวแก่ท่านว่า “บัดนี้ ดูเถิด มีห้าสิบคนที่เป็นคนมีกำลังอยู่กับพวกผู้รับใช้ของท่าน ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องท่าน ขอให้พวกเขาไปเที่ยวหาอาจารย์ของท่าน เกรงว่าบางทีพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ได้รับท่านขึ้นไปแล้ว และเหวี่ยงท่านลงมาที่ภูเขาหรือหุบเขาแห่งหนึ่งแห่งใดบ้าง” และท่านพูดว่า “เจ้าทั้งหลายอย่าส่งไปเลย”
2:17 และเมื่อเขาทั้งหลายรบเร้าท่านจนท่านละอายแล้ว ท่านพูดว่า “ส่งไปซี” ดังนั้นพวกเขาจึงส่งห้าสิบคนไป และเขาทั้งหลายแสวงหาอยู่สามวัน แต่ไม่พบท่าน
2:18 และเมื่อเขาทั้งหลายกลับมาหาเอลีชา (ด้วยว่าท่านคอยอยู่ที่เมืองเยรีโค) ท่านพูดกับพวกเขาว่า “ข้าพเจ้าบอกพวกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ‘อย่าไปเลย’”

เอลีชารักษาน้ำพุให้หายที่นครเยรีโค
2:19 และบรรดาชาวเมืองพูดกับเอลีชาว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ทำเลที่ตั้งของนครนี้ก็ร่มรื่นดี ตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว แต่น้ำก็เสียและแผ่นดินปราศจากพืชผล”
2:20 และท่านพูดว่า “จงเอาชามใหม่ใบหนึ่งมาให้ข้าพเจ้า และใส่เกลือไว้ในชามนั้น” และเขาทั้งหลายได้เอาชามนั้นมายังท่าน
2:21 และท่านก็ไปที่น้ำพุและโยนเกลือลงในน้ำพุนั้น และกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เราได้รักษาน้ำนี้ให้หายแล้ว ตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความตายหรือแผ่นดินที่ปราศจากพืชผลมาจากน้ำนี้อีก”
2:22 ดังนั้น น้ำนั้นจึงได้รับการรักษาให้หายจนถึงทุกวันนี้ ตามถ้อยคำของเอลีชาซึ่งท่านได้กล่าวนั้น

หมีทำโทษคนล้อเลียน
2:23 และท่านได้ขึ้นไปจากที่นั่นมายังเมืองเบธเอล และขณะเมื่อท่านกำลังขึ้นไปตามทางนั้น มีเด็กชายเล็ก ๆ หลายคนออกมาจากนคร และล้อเลียนท่าน และพูดกับท่านว่า “เจ้าหัวล้าน ขึ้นไปเลย เจ้าหัวล้าน ขึ้นไปเลย”
2:24 และท่านก็เหลียวหลัง และมองดูพวกเขา และสาปแช่งพวกเขาในพระนามของพระเยโฮวาห์ และหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่า และฉีกเด็กชายพวกนั้นเสียสี่สิบสองคน
2:25 และจากที่นั่นท่านก็ไปยังภูเขาคารเมล และจากที่นั่นท่านก็กลับมายังกรุงสะมาเรีย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope