กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ผู้สืบสายโลหิตของรูเบน
5:1 บัดนี้ บุตรชายทั้งหลายของรูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอล (เขาเป็นบุตรหัวปี แต่เพราะเหตุเขาได้กระทำให้ที่นอนของบิดาของเขาเป็นมลทิน สิทธิ์บุตรหัวปีของเขาจึงตกอยู่กับบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟผู้เป็นบุตรชายของอิสราเอล และไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลตามสิทธิ์บุตรหัวปี
5:2 ด้วยว่ายูดาห์มีกำลังมากกว่าพวกพี่น้องของตน และประมุขคนสำคัญก็บังเกิดจากเขา แต่สิทธิ์บุตรหัวปีก็ยังเป็นของโยเซฟ)
5:3 เรากล่าวว่า บุตรชายทั้งหลายของรูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอลคือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรนและคารมี
5:4 บุตรชายทั้งหลายของโยเอลคือ บุตรชายของโยเอลคือเชไมอาห์ บุตรชายของเชไมอาห์คือโกก บุตรชายของโกกคือชิเมอี
5:5 บุตรชายของชิเมอีคือมีคาห์ บุตรชายของมีคาห์คือเรอายาห์ บุตรชายของเรอายาห์คือบาอัล
5:6 บุตรชายของบาอัลคือเบเอราห์ ผู้ซึ่งทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้กวาดไปเป็นเชลย ท่านเป็นเจ้านายของคนรูเบน
5:7 และพี่น้องของท่านตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย เมื่อลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขานั้นคือ เยอีเอลเป็นหัวหน้า และเศคาริยาห์
5:8 และเบลาบุตรชายของอาซาส ผู้เป็นบุตรชายของเชมา ผู้เป็นบุตรชายของโยเอล ผู้อาศัยอยู่ในอาโรเออร์ คือไกลไปจนถึงเมืองเนโบและบาอัลเมโอน

คนรูเบนทวีมากขึ้นในทางทิศตะวันออก
5:9 และรูเบนอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกไปถึงทางเข้าถิ่นทุรกันดารจากแม่น้ำยูเฟรติส เพราะสัตว์เลี้ยงของพวกเขาทวีมากขึ้นในแผ่นดินแห่งกิเลอาด
5:10 และในรัชกาลของซาอูลเขาทั้งหลายทำสงครามกับคนฮาการ์ผู้ล้มตายด้วยมือของพวกเขา และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในเต็นท์ของพวกเขาทั่วแผ่นดินด้านทิศตะวันออกทั้งหมดของกิเลอาด

ผู้สืบสายโลหิตของกาด
5:11 และลูกหลานของกาดอาศัยอยู่ตรงหน้าเขาทั้งหลายในแผ่นดินแห่งบาชานไปจนถึงเมืองสาเลคาห์
5:12 โยเอลเป็นหัวหน้า ชาฟามเป็นที่ถัดมา ยานัย และชาฟัทในบาชาน
5:13 และพี่น้องของเขาทั้งหลายตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาคือ มีคาเอล เมชุลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ เจ็ดคนด้วยกัน
5:14 คนเหล่านี้เป็นบุตรทั้งหลายของอาบีฮาอิล ผู้เป็นบุตรชายของหุรี ผู้เป็นบุตรชายของยาโรอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชายของมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายของเยชิชัย ผู้เป็นบุตรชายของยาโด ผู้เป็นบุตรชายของบูส
5:15 อาหิเป็นบุตรชายของอับดีเอล ผู้เป็นบุตรชายของกูนี เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
5:16 และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในกิเลอาด ในบาชาน ในเมืองต่าง ๆ และในชานเมืองทั้งสิ้นของชาโรนจนสุดเขตแดนของพวกเขา
5:17 และคนเหล่านี้ทั้งสิ้นลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลในรัชกาลของโยธามกษัตริย์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลของเยโรโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอล

คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าชนะชนชาติอื่น
5:18 ลูกหลานของคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่ามีชายกล้าหาญ ผู้สามารถถือดั้งและดาบ และโก่งธนู ชำนาญศึกสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบคน ผู้ที่ได้ออกไปทำสงคราม
5:19 และเขาทั้งหลายทำสงครามกับคนฮาการ์ เยทูร์ นาฟิช และโนดับ
5:20 และเขาทั้งหลายได้รับความช่วยเหลือต่อสู้กับคนเหล่านั้น และคนฮาการ์ได้ถูกมอบไว้ในมือของพวกเขา พร้อมกับพวกที่อยู่ด้วยทุกคน เพราะเขาทั้งหลายได้ร้องทูลต่อพระเจ้าในการสู้รบ และพระองค์ทรงโปรดช่วยตามคำทูลของพวกเขา เพราะเขาทั้งหลายได้วางใจในพระองค์
5:21 และเขาทั้งหลายกวาดเอาฝูงสัตว์ของข้าศึกไป คืออูฐห้าหมื่นตัว แกะสองแสนห้าหมื่นตัว ลาสองพันตัว และคนหนึ่งแสนคน
5:22 เพราะมีการล้มตายเสียมากมาย ด้วยว่าการสงครามนั้นเป็นมาจากพระเจ้า และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในที่ของพวกเขาจนถึงคราวถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย
5:23 และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น เขาทั้งหลายมีคนมากขึ้นด้วยกันตั้งแต่เมืองบาชานจนถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เสนีร์ และจนถึงภูเขาเฮอร์โมน
5:24 และคนเหล่านี้เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาคือ เอเฟอร์ อิชอี เอลีเอล อัซรีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยาดีเอล เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ คนมีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

คนมนัสเสห์ไหว้รูปเคารพ
5:25 และเขาทั้งหลายละเมิดต่อพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และเล่นชู้กับบรรดาพระของชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้น ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงทำลายเสียต่อหน้าเขาทั้งหลาย
5:26 และพระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรงเร้าจิตใจของปูลกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และจิตใจของทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และพระองค์ทรงกวาดพวกเขาไปเสียคือ คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า และพาเขาทั้งหลายไปยังฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา และแม่น้ำโกซาน จนถึงทุกวันนี้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope