กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ราชอาณาจักรของดาวิดถูกสถาปนาไว้ให้มั่นคง (2 ซมอ 8:1-18)
18:1 บัดนี้ต่อมาภายหลัง ดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตียและปราบปรามพวกเขา และทรงยึดกัทและบรรดาเมืองของนครนั้นออกจากมือของคนฟีลิสเตีย
18:2 และพระองค์ทรงชนะโมอับ และคนโมอับกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิดและนำเครื่องบรรณาการมาถวาย
18:3 และดาวิดทรงชนะฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์จนถึงเมืองฮามัท ขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปเพื่อที่จะสถาปนาอำนาจการครอบครองของพระองค์ข้างแม่น้ำยูเฟรติส
18:4 และดาวิดทรงยึดรถม้าศึกหนึ่งพันคัน ทหารม้าเจ็ดพันคน และทหารราบสองหมื่นคนจากท่าน และดาวิดรับสั่งให้ตัดเอ็นขาม้าศึกเสียให้หมดด้วย แต่ได้เหลือไว้ให้พอสำหรับรถม้าศึกหนึ่งร้อยคัน
18:5 และเมื่อคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์ ดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน
18:6 แล้วดาวิดทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ไว้เหนือคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัส และคนซีเรียกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด และนำเครื่องบรรณาการมาถวาย ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษ์รักษาดาวิดไม่ว่าพระองค์จะไป ณ ที่ใด ๆ
18:7 และดาวิดทรงยึดโล่ทองคำเหล่านั้นที่พวกข้าราชการทหารของฮาดัดเอเซอร์ถือ และนำโล่เหล่านั้นมายังกรุงเยรูซาเล็ม
18:8 และเช่นเดียวกัน ดาวิดทรงยึดทองเหลืองเป็นอันมากมาจากเมืองทิบหาทและจากเมืองคูน ซึ่งเป็นนครต่าง ๆ ของฮาดัดเอเซอร์ ซึ่งซาโลมอนทรงใช้สร้างขันสาครทองเหลืองและเสาต่าง ๆ และเหล่าภาชนะทองเหลือง
18:9 บัดนี้ เมื่อโทอูกษัตริย์แห่งเมืองฮามัทได้ยินว่า ดาวิดได้รบชนะกองทัพทั้งสิ้นของฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์แล้ว
18:10 โทอิจึงส่งฮาโดรัมโอรสของพระองค์ไปเฝ้ากษัตริย์ดาวิดเพื่อทูลถามถึงความทุกข์สุขของพระองค์ และเพื่อแสดงความยินดีกับพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงสู้รับกับฮาดัดเอเซอร์และรบชนะท่าน (เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์เคยทำสงครามกับโทอู) และพร้อมกับฮาโดรัมได้นำเครื่องทองคำ เครื่องเงิน และเครื่องทองเหลืองทุกชนิดไปถวาย
18:11 กษัตริย์ดาวิดทรงมอบถวายสิ่งเหล่านี้แด่พระเยโฮวาห์ด้วย พร้อมด้วยบรรดาเงินและทองคำซึ่งพระองค์ทรงนำมาจากประชาชาติเหล่านี้ทั้งสิ้น คือจากเอโดม โมอับ คนอัมโมน คนฟีลิสเตีย และอามาเลข
18:12 ยิ่งกว่านั้น อาบีชัยบุตรชายของเศรุยาห์ได้ประหารคนเอโดมในหุบเขาแห่งเกลือเสียหนึ่งหมื่นแปดพันคน
18:13 และพระองค์ทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ไว้ในเมืองเอโดม และคนเอโดมทั้งสิ้นกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษ์รักษาดาวิดไม่ว่าพระองค์เสด็จไป ณ ที่ใด ๆ
18:14 ดังนั้น ดาวิดจึงทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้น และทรงประกอบความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมท่ามกลางประชากรของพระองค์ทั้งสิ้น
18:15 และโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์เป็นแม่ทัพ และเยโฮชาฟัทบุตรชายของอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ
18:16 และศาโดกบุตรชายของอาหิทูบและอาบีเมเลคบุตรชายของอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต และชาวะชาเป็นราชเลขา
18:17 และเบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชาคนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรสของดาวิดก็เป็นเจ้านายในราชการของกษัตริย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope