กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

โยอาบกับดาวิดชนะเมืองรับบาห์ (2 ซมอ 12:26-31)
20:1 และต่อมาหลังจากสิ้นปีแล้ว เป็นเวลาที่กษัตริย์ทั้งหลายยกกองทัพออกไปสู้รบ โยอาบก็นำกำลังกองทัพไปกวาดล้างแผ่นดินของคนอัมโมน และมาล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดยังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม และโยอาบก็โจมตีเมืองรับบาห์ และทำลายเมืองนั้นเสีย
20:2 และดาวิดทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรของกษัตริย์ของเขาทั้งหลาย และเห็นว่ามงกุฎนั้นเป็นทองคำหนักหนึ่งตะลันต์ และมีเพชรพลอยต่าง ๆ ในมงกุฎนั้น และมงกุฎนั้นถูกนำมาสวมบนพระเศียรของดาวิด และพระองค์ทรงเอาของที่ริบได้ออกมาจากนครนั้นเป็นอันมากด้วย
20:3 และพระองค์ทรงนำประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นออกมา และตัดพวกเขาด้วยเลื่อย ด้วยคราดเหล็กและด้วยขวาน แล้วดาวิดทรงกระทำเช่นนี้แก่นครทั้งสิ้นของคนอัมโมน และดาวิดกับพวกทหารทั้งหมดกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

การฆ่ามนุษย์ยักษ์แห่งฟีลิสเตีย (2 ซมอ 21:18-22)
20:4 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ เกิดสงครามขึ้นกับคนฟีลิสเตียที่เมืองเกเซอร์ คราวนั้นสิบเบคัยคนหุชาห์ได้ฆ่าสิปปัย ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกลูกหลานของคนยักษ์ และคนฟีลิสเตียก็ถูกปราบปราม
20:5 และมีสงครามกับคนฟีลิสเตียอีก และเอลฮานันบุตรชายของยาอีร์ได้ฆ่าลามีน้องชายของโกลิอัทชาวกัทเสีย ผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพั่นทอผ้า
20:6 และมีสงครามอีกที่เมืองกัท ที่นั่นมีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โต ผู้ที่มือข้างหนึ่งมีนิ้วหกนิ้ว และนิ้วเท้าข้างละหกนิ้ว จำนวนยี่สิบสี่นิ้ว และเขาเป็นบุตรชายของคนยักษ์ด้วย
20:7 แต่เมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชายของชิเมอาพี่ชายของดาวิดก็สังหารเขาเสีย
20:8 คนเหล่านี้บังเกิดจากคนยักษ์ในเมืองกัท และพวกเขาล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือของเหล่าข้าราชการทหารของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope