กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

กษัตริย์ซาโลมอนถวายเครื่องบูชาที่กิเบโอน (1 พกษ 3:4)
1:1 และซาโลมอนโอรสของดาวิดถูกเสริมกำลังให้เข้มแข็งในราชอาณาจักรของพระองค์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพระองค์ และทรงกระทำให้พระองค์ใหญ่โตอย่างยิ่ง
1:2 แล้วซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งปวง กับนายพันและนายร้อย ทั้งกับพวกผู้วินิจฉัยและกับเจ้าเมืองทุกคนในอิสราเอลทั้งสิ้น คือหัวหน้าของบรรพบุรุษ
1:3 ดังนั้น ซาโลมอนกับชุมนุมชนทั้งปวงที่อยู่พร้อมกับพระองค์ได้ไปยังสถานบูชาบนที่สูงซึ่งอยู่ที่กิเบโอน เพราะว่าพลับพลาแห่งชุมนุมชนของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารนั้นอยู่ที่นั่น
1:4 แต่ดาวิดได้ทรงอัญเชิญหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากคีริยาทเยอาริมถึงสถานที่ซึ่งดาวิดได้ทรงเตรียมไว้สำหรับหีบนั้น เพราะพระองค์ได้ทรงตั้งเต็นท์ไว้สำหรับหีบนั้นในกรุงเยรูซาเล็ม
1:5 ยิ่งกว่านั้น แท่นบูชาทองเหลือง ที่เบซาเลลบุตรชายของอุรีผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ได้สร้างไว้นั้น พระองค์ทรงตั้งแท่นบูชานั้นให้อยู่หน้าพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และซาโลมอนกับชุมนุมชนแสวงหาแท่นบูชานั้น
1:6 และซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่นั่นยังแท่นบูชาทองเหลืองต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งอยู่ที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน และทรงถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่งพันตัวบนแท่นบูชานั้น

ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (1 พกษ 3:5-15)
1:7 ในคืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน และตรัสกับพระองค์ว่า “จงขอสิ่งที่เจ้าอยากได้จากเรา”
1:8 และซาโลมอนทูลพระเจ้าว่า “พระองค์ได้ทรงสำแดงความเมตตาอันใหญ่หลวงแก่ดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์ และทรงกระทำให้ข้าพระองค์ครอบครองแทนพระราชบิดา
1:9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขอให้พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์เป็นจริง ณ บัดนี้ เพราะพระองค์ได้ทรงตั้งให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติที่มากเหมือนอย่างผงคลีดิน
1:10 บัดนี้ ขอประทานสติปัญญาและความรู้แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะสามารถเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาตินี้ เพราะผู้ใดเล่าที่จะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ได้ ซึ่งใหญ่โตนัก”
1:11 และพระเจ้าตรัสกับซาโลมอนว่า “เพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในใจของเจ้า และเจ้ามิได้ขอทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งหรือเกียรติ หรือชีวิตของบรรดาศัตรูของเจ้า และทั้งมิได้ขอชีวิตยืนยาว แต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเอง เพื่อเจ้าจะวินิจฉัยประชากรของเรา ผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลายนั้น
1:12 เราประทานสติปัญญาและความรู้ให้แก่เจ้า และเราจะให้ทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งและเกียรติแก่เจ้า อย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้าเคยมี ทั้งไม่มีผู้ใดภายหลังเจ้าจะมีเหมือน”
1:13 แล้วซาโลมอนจึงเสด็จจากการเดินทางของพระองค์ไปยังสถานบูชาบนที่สูงที่กิเบโอนกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม จากต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนืออิสราเอล
1:14 และซาโลมอนทรงสะสมรถม้าศึกและทหารม้า และพระองค์ทรงมีรถม้าศึกหนึ่งพันสี่ร้อยคัน และทหารม้าหนึ่งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่นครทั้งหลายสำหรับรถม้าศึก และอยู่กับกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม
1:15 และกษัตริย์ทรงกระทำให้มีเงินและทองคำมากมายในกรุงเยรูซาเล็มจนเป็นเหมือนก้อนหิน และพระองค์ทรงกระทำให้มีไม้สนซีดาร์มากมายเหมือนอย่างไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา
1:16 และซาโลมอนทรงให้ส่งม้ามาจากอียิปต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสำหรับผ้าป่าน บรรดาพ่อค้าของกษัตริย์รับเส้นด้ายสำหรับทำผ้าป่านนั้นมาตามราคา
1:17 และเขาทั้งหลายนำเข้ารถม้าศึกมาจากอียิปต์คันหนึ่งเป็นเงินราคาหกร้อยเชเขล และม้าตัวหนึ่งเป็นเงินราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเชเขล ดังนั้นพวกเขาจึงส่งออกม้าทั้งหลายให้แก่บรรดากษัตริย์ของคนฮิตไทต์และให้แก่บรรดากษัตริย์ของคนซีเรียผ่านทางพวกพ่อค้าของตน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope