กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การเริ่มสร้างพระวิหารบนภูเขาโมริยาห์ (1 พกษ 6:1)
3:1 แล้วซาโลมอนทรงเริ่มสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ที่กรุงเยรูซาเล็มในภูเขาโมริยาห์ ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ดาวิดราชบิดาของพระองค์ ในสถานที่ซึ่งดาวิดได้ทรงจัดเตรียมไว้ในลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส
3:2 และพระองค์ทรงเริ่มสร้างในวันที่สองเดือนที่สองของปีที่สี่แห่งรัชกาลของพระองค์

ขนาดและวัสดุแห่งพระวิหาร (1 พกษ 6:2-38)
3:3 บัดนี้ เหล่านี้คือสิ่งต่าง ๆ ซึ่งซาโลมอนได้รับคำสั่งสอนไว้สำหรับการสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า ความยาวตามศอกโบราณคือหกสิบศอก และความกว้างคือยี่สิบศอก
3:4 และมุขซึ่งอยู่ด้านหน้าของพระนิเวศน์นั้น ความยาวของมุขนั้นเท่ากับความกว้างของพระนิเวศน์ คือยี่สิบศอก และความสูงเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบศอก และพระองค์ทรงบุด้านในด้วยทองคำบริสุทธิ์
3:5 และห้องโถงพระองค์ทรงบุด้วยไม้สนสามใบ ซึ่งพระองค์ทรงบุด้วยทองคำเนื้อดี และทรงตั้งต้นอินทผลัมและลูกโซ่ประดับไว้บนนั้น
3:6 และพระองค์ทรงตกแต่งพระนิเวศน์ด้วยเพชรพลอยต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม และทองคำนั้นเป็นทองคำแห่งเมืองพารวายิม
3:7 พระองค์ทรงบุพระนิเวศน์นั้น คือที่คาน วงกบประตู ผนัง และประตูของพระนิเวศน์นั้นด้วยทองคำเช่นกัน และแกะสลักบรรดารูปเครูบไว้บนผนัง
3:8 และพระองค์ทรงสร้างที่บริสุทธิ์ที่สุด ความยาวของที่นั้นตามความกว้างของพระนิเวศน์ เป็นยี่สิบศอก และความกว้างของที่นั้นเป็นยี่สิบศอก และพระองค์ทรงบุที่นั้นด้วยทองคำเนื้อดี น้ำหนักคือหกร้อยตะลันต์
3:9 และน้ำหนักของตะปูเป็นห้าสิบเชเขลทองคำ และพระองค์ทรงบุห้องชั้นบนด้วยทองคำ
3:10 และในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น พระองค์ทรงสร้างเครูบไว้สองตนด้วยไม้ และบุเครูบเหล่านั้นด้วยทองคำ
3:11 และปีกของเหล่าเครูบนั้นกางออกเป็นยี่สิบศอก ปีกข้างหนึ่งของเครูบตนหนึ่งยาวห้าศอกจดผนังของพระนิเวศน์ และอีกปีกหนึ่งยาวห้าศอกเช่นกันจดปีกของเครูบอีกตนหนึ่ง
3:12 และปีกของเครูบอีกตนหนึ่งยาวห้าศอกจดผนังของพระนิเวศน์ และอีกปีกหนึ่งยาวห้าศอกด้วยติดต่อกับปีกของเครูบอีกตนหนึ่ง
3:13 แต่ละปีกของเครูบเหล่านี้กางออกเป็นยี่สิบศอก และพวกเครูบนั้นยืนและหันหน้าเข้าด้านใน
3:14 และพระองค์ทรงสร้างม่าน ด้วยผ้าสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด และปักเหล่ารูปเครูบไว้บนนั้น
3:15 และข้างหน้าพระนิเวศน์พระองค์ทรงสร้างเสาหานสองต้นด้วย สูงสามสิบห้าศอก และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาแต่ละต้นนั้นสูงห้าศอก
3:16 พระองค์ทรงทำลูกโซ่เหมือนอย่างในห้องหลังสุด และติดลูกโซ่เหล่านั้นไว้บนยอดเสาหาน และทรงทำลูกทับทิมหนึ่งร้อยลูก และแขวนลูกทับทิมไว้ที่ลูกโซ่
3:17 และพระองค์ทรงตั้งเสาหานไว้หน้าพระวิหาร ข้างขวามือต้นหนึ่ง และข้างซ้ายอีกต้นหนึ่ง และทรงเรียกชื่อของเสาที่อยู่ข้างขวามือนั้นว่า ยาคีน และเรียกชื่อของเสาที่อยู่ข้างซ้ายว่า โบอาส

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope