กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อาบียาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (1 พกษ 15:1-2)
13:1 บัดนี้ ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของกษัตริย์เยโรโบอัม อาบียาห์ได้ขึ้นครอบครองเหนือประเทศยูดาห์
13:2 พระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามปี พระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่ามีคายาห์ธิดาของอุรีเอลแห่งกิเบอาห์ด้วย และมีสงครามระหว่างอาบียาห์และเยโรโบอัม
13:3 และอาบียาห์ได้จัดทัพไว้ด้วยกองทัพทหารกล้าหาญจำนวนสี่แสนคนเป็นคนคัดเลือกแล้ว เยโรโบอัมได้จัดทัพไว้เช่นกัน ได้ต่อสู้กับพระองค์ด้วยคนคัดเลือกแล้วจำนวนแปดแสนคนเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ
13:4 และอาบียาห์ทรงลุกยืนอยู่บนภูเขาเศมาราอิมซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และตรัสว่า “ข้าแต่เยโรโบอัมและอิสราเอลทั้งปวง ขอพวกท่านจงฟังข้าพเจ้า
13:5 ไม่ควรหรือที่ท่านทั้งหลายจะรู้ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้พระราชทานราชอาณาจักรเหนืออิสราเอลแก่ดาวิดเป็นนิตย์ คือแก่พระองค์และลูกหลานของพระองค์โดยพันธสัญญาแห่งเกลือ
13:6 ถึงกระนั้น เยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้รับใช้ของซาโลมอนโอรสของดาวิด ได้ลุกขึ้นและได้กบฏต่อเจ้านายของตน
13:7 และมีคนถ่อยบางคนคือลูกของเบลีอัลรวบรวมกับเขา และได้เสริมกำลังตนเพื่อต่อสู้กับเรโหโบอัมโอรสของซาโลมอน เมื่อเรโหโบอัมยังเป็นคนหนุ่มและใจอ่อนแอ และต่อต้านพวกเขาไม่ไหว
13:8 และบัดนี้ ท่านทั้งหลายคิดที่จะต่อต้านราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในมือของลูกหลานของดาวิด และพวกท่านเป็นคนหมู่ใหญ่และลูกวัวทองคำเหล่านั้นซึ่งเยโรโบอัมได้สร้างไว้ให้พวกท่านเป็นพระก็อยู่กับท่านทั้งหลาย
13:9 ท่านทั้งหลายไม่ได้ขับไล่พวกปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ ลูกหลานของอาโรน และคนเลวีออกไป และตั้งพวกปุโรหิตสำหรับตนเองเหมือนอย่างชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินอื่น ๆ หรือ เพื่อว่าผู้ใดที่นำวัวหนุ่มและแกะตัวผู้เจ็ดตัวมาชำระตัวให้บริสุทธิ์ไว้ ผู้นั้นก็สามารถเป็นปุโรหิตของสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ใช่พระได้
13:10 แต่สำหรับเราทั้งหลาย พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเรา และเราทั้งหลายไม่ได้ทอดทิ้งพระองค์ และพวกปุโรหิตผู้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ เป็นลูกหลานของอาโรน และคนเลวีทำงานหน้าที่ของเขาทั้งหลาย
13:11 และเขาทั้งหลายถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องหอมแด่พระเยโฮวาห์ทุกเช้าทุกเย็น พวกเขาตั้งขนมปังหน้าพระพักตร์บนโต๊ะบริสุทธิ์ด้วย และดูแลคันประทีปทองคำพร้อมกับตะเกียงของคันประทีปนั้น เพื่อให้ประทีปลุกอยู่ทุกเย็น เพราะเราทั้งหลายรักษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา แต่ท่านทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระองค์เสีย
13:12 และดูเถิด พระเจ้าเองทรงอยู่กับเราทั้งหลาย ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเรา และพวกปุโรหิตของพระองค์พร้อมกับแตรศึกพร้อมที่จะเป่าเรียกทำสงครามต่อสู้กับพวกท่าน โอ ข้าแต่ชนชาติอิสราเอล ขอท่านทั้งหลายอย่าต่อสู้กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านเลย เพราะท่านทั้งหลายจะไม่เจริญ”
13:13 แต่เยโรโบอัมทรงให้กองซุ่มอ้อมมาหาเขาทั้งหลายจากข้างหลังพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ข้างหน้ายูดาห์ และกองซุ่มก็อยู่ข้างหลังพวกเขา
13:14 และเมื่อยูดาห์มองดูข้างหลัง ดูเถิด การสู้รบอยู่ข้างหน้าและข้างหลัง และเขาทั้งหลายก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิตก็เป่าแตร
13:15 แล้วคนของยูดาห์ก็ตะโกน และเมื่อคนยูดาห์ตะโกน ก็เป็นดังนี้คือ พระเจ้าทรงฟาดฟันเยโรโบอัมและอิสราเอลทั้งสิ้นต่อหน้าอาบียาห์และยูดาห์
13:16 และชนชาติอิสราเอลได้หนีไปต่อหน้ายูดาห์ และพระเจ้าทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของพวกเขา
13:17 และอาบียาห์กับประชากรของพระองค์ได้ประหารพวกเขาเสียมากมาย ดังนั้นคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วจำนวนห้าแสนคนจึงล้มตาย
13:18 ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลจึงถูกปราบปรามในเวลานั้น และคนยูดาห์ก็ชนะ เพราะเขาทั้งหลายพึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
13:19 และอาบียาห์ได้ไล่ตามเยโรโบอัม และยึดเอานครต่าง ๆ จากพระองค์ คือเบธเอลพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และเยชานาห์พร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และเอโฟรนพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น

การสิ้นพระชนม์ของเยโรโบอัม (1 พกษ 14:19-20)
13:20 และเยโรโบอัมไม่ได้ฟื้นกำลังอีกเลยในรัชสมัยของอาบียาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงประหารพระองค์ และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์

ครอบครัวของอาบียาห์
13:21 แต่อาบียาห์มีอำนาจยิ่งขึ้น และมีมเหสีสิบสี่องค์ และให้กำเนิดโอรสยี่สิบสององค์ และธิดาสิบหกองค์
13:22 และราชกิจนอกนั้นของอาบียาห์ บรรดาวิธีการและเหล่าพระดำรัสของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือของอิดโดผู้พยากรณ์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope