กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสเธอร์ 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

พวกยิวอดอาหาร
4:1 เมื่อโมรเดคัยรับรู้ทุกสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว โมรเดคัยก็ฉีกเสื้อผ้าของตน และสวมผ้ากระสอบพร้อมใส่ขี้เถ้า และออกไปท่ามกลางนคร และร้องคร่ำครวญด้วยเสียงดังอย่างขมขื่น
4:2 และมาอยู่ตรงหน้าประตูของกษัตริย์ เพราะไม่มีผู้ใดที่สวมผ้ากระสอบเข้าประตูของกษัตริย์ได้
4:3 และในทุกมณฑล ที่ไหนก็ตามที่พระบัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์ไปถึง มีการไว้ทุกข์อย่างใหญ่หลวงท่ามกลางพวกยิว และมีการอดอาหาร การร้องไห้และคร่ำครวญ และคนเป็นอันมากนอนในผ้ากระสอบและใส่ขี้เถ้า
4:4 ดังนั้น พวกสาวใช้และพวกขันทีของพระนางเอสเธอร์จึงมาและทูลพระนาง แล้วพระราชินีก็เป็นทุกข์ในพระทัยยิ่งนัก และพระนางทรงส่งเสื้อผ้าไปให้โมรเดคัยสวม เพื่อท่านจะได้ถอดผ้ากระสอบของท่านออกเสีย แต่ท่านไม่ยอมรับเสื้อผ้านั้น
4:5 แล้วพระนางเอสเธอร์ตรัสเรียกฮาธาคขันทีคนหนึ่งของกษัตริย์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้ปรนนิบัติพระนาง และให้เขาส่งคำสั่งไปให้โมรเดคัย เพื่อจะทรงทราบว่า เรื่องอะไร และทำอย่างนั้นเพราะเหตุใด
4:6 ดังนั้น ฮาธาคจึงออกไปหาโมรเดคัยถึงถนนในนคร ซึ่งอยู่ข้างหน้าประตูของกษัตริย์
4:7 และโมรเดคัยก็เล่าเรื่องทั้งสิ้นที่ได้เกิดแก่ท่านให้เขาฟัง ทั้งจำนวนเงินที่ฮามานได้สัญญาว่าจะถวายเข้าพระคลังของกษัตริย์เพื่อพวกยิว เพื่อจะทำลายพวกเขาเสีย
4:8 โมรเดคัยได้ให้สำเนากฤษฎีกาเขียนที่ออกในสุสาสั่งให้ทำลายเขาทั้งหลายด้วย เพื่อนำสำเนากฤษฎีกานั้นไปแสดงแก่พระนางเอสเธอร์ และเพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้พระนางฟัง และเพื่อกำชับพระนางให้เข้าเฝ้ากษัตริย์ เพื่อทูลอ้อนวอนต่อพระองค์ และทูลขอต่อพระพักตร์ของพระองค์เพื่อชนชาติของพระนาง
4:9 และฮาธาคก็กลับมาทูลพระนางเอสเธอร์ถึงบรรดาถ้อยคำของโมรเดคัย
4:10 พระนางเอสเธอร์ตรัสกับฮาธาคอีก และให้เขาส่งคำสั่งไปให้โมรเดคัยว่า
4:11 “ข้าราชการของกษัตริย์ทั้งสิ้นและประชาชนในบรรดามณฑลของกษัตริย์ทราบอยู่ว่า ถ้าผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าชายหรือหญิง จะเข้าเฝ้ากษัตริย์ภายในพระลานชั้นใน ผู้ที่มิได้ทรงเรียก ก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวของพระองค์ให้ลงโทษผู้นั้นถึงตาย เว้นเสียแต่ผู้ซึ่งกษัตริย์จะยื่นธารพระกรทองคำออกรับ เพื่อผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่ได้ตรัสเรียกฉันให้เข้าเฝ้ากษัตริย์มาสามสิบวันเหล่านี้แล้ว”
4:12 และเขาทั้งหลายก็มาบอกโมรเดคัยถึงถ้อยคำเหล่านั้นของพระนางเอสเธอร์
4:13 ดังนั้น โมรเดคัยจึงสั่งให้ทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่า “อย่าคิดว่าเพราะเธออยู่ในราชสำนักของกษัตริย์ เธอจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวทั้งปวง
4:14 เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ การขยับขยายและการช่วยให้พ้นจะเกิดขึ้นกับพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและวงศ์วานบิดาของเธอจะถูกทำลายเสีย และใครจะรู้ว่าเธอมารับตำแหน่งในราชอาณาจักรเพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้”
4:15 แล้วเอสเธอร์ตรัสบอกพวกเขาให้ไปตอบโมรเดคัยว่า
4:16 “ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่อยู่ในสุสา และขอให้พวกท่านอดอาหารเพื่อฉัน และอย่ารับประทานหรือดื่มสามวันกลางคืนหรือกลางวัน ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารด้วยเช่นกัน แล้วดังนั้นแหละฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์ ซึ่งไม่ได้เป็นตามกฎหมาย และถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ”
4:17 ดังนั้น โมรเดคัยก็ไปตามทางของท่าน และกระทำทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์ได้รับสั่งแก่ท่าน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope