กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสเธอร์ 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

พระราชินีเอสเธอร์กล้าอุทธรณ์ถึงกษัตริย์
5:1 บัดนี้ต่อมา ในวันที่สามพระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์ของพระนาง และประทับยืนในพระลานชั้นในของพระราชสำนักของกษัตริย์ ตรงข้ามกับท้องพระโรงใหญ่ของกษัตริย์ และกษัตริย์ประทับบนราชบัลลังก์ของพระองค์ภายในพระราชวัง ตรงข้ามประตูแห่งพระราชวัง
5:2 และต่อมา เมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นพระราชินีเอสเธอร์ประทับยืนอยู่ในพระลาน พระนางก็เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และกษัตริย์ทรงยื่นธารพระกรทองคำซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แก่พระนางเอสเธอร์ ดังนั้นพระนางเอสเธอร์จึงเสด็จเข้ามาใกล้และแตะต้องยอดธารพระกร
5:3 แล้วกษัตริย์ตรัสกับพระนางว่า “พระราชินีเอสเธอร์ พระนางต้องการสิ่งใด และคำทูลขอของพระนางคืออะไร ก็จะประทานสิ่งนั้นให้แก่พระนางถึงครึ่งราชอาณาจักร”
5:4 และพระนางเอสเธอร์ทูลตอบว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ ขอกษัตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานในวันนี้ถึงการเลี้ยงที่หม่อมฉันได้เตรียมไว้เพื่อพระองค์”
5:5 แล้วกษัตริย์ตรัสว่า “จงให้ฮามานรีบมา เพื่อท่านจะได้กระทำตามที่พระนางเอสเธอร์ตรัสไว้” ดังนั้นกษัตริย์จึงเสด็จมาพร้อมกับฮามานถึงการเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ได้ทรงเตรียมไว้
5:6 และกษัตริย์ตรัสกับพระนางเอสเธอร์ขณะอยู่ที่การเลี้ยงเหล้าองุ่นนั้นว่า “คำร้องขอของพระนางคืออะไร และจะให้สิ่งนั้นแก่พระนาง และคำทูลขอของพระนางคืออะไร แม้จะถึงครึ่งราชอาณาจักร ก็จะสำเร็จ”
5:7 แล้วพระนางเอสเธอร์ทูลตอบและตรัสว่า “คำร้องขอของหม่อมฉันและคำทูลขอของหม่อมฉัน คือ
5:8 ถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของกษัตริย์ และถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ที่จะประทานตามคำร้องขอของหม่อมฉัน และให้คำทูลขอของหม่อมฉันสำเร็จนี้ ขอกษัตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานในการเลี้ยงซึ่งหม่อมฉันจะเตรียมไว้สำหรับเขาทั้งหลาย และพรุ่งนี้หม่อมฉันจะกระทำตามที่กษัตริย์ตรัสนั้น”
5:9 แล้วฮามานก็ออกไปวันนั้นด้วยใจชื่นบานและยินดี แต่เมื่อฮามานเห็นโมรเดคัยที่ประตูของกษัตริย์ ว่าโมรเดคัยไม่ยืนขึ้นหรือตัวสั่นอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านก็เดือดดาลต่อโมรเดคัย
5:10 แต่อย่างไรก็ตาม ฮามานก็อดกลั้นไว้ และเมื่อท่านมาถึงบ้าน ท่านก็ส่งไปและเรียกบรรดาเพื่อนของตนและเศเรชภรรยาของตน
5:11 และฮามานกล่าวกับพวกเขาถึงความรุ่งเรืองแห่งความมั่งมีของท่าน และถึงจำนวนบุตรของท่าน และถึงเกียรติยศทั้งสิ้นซึ่งกษัตริย์ได้พระราชทานแก่ท่าน และถึงเรื่องว่ากษัตริย์ได้เลื่อนยศท่านให้อยู่เหนือบรรดาประมุขและข้าราชการของกษัตริย์อย่างไร
5:12 ยิ่งกว่านั้น ฮามานกล่าวว่า “ใช่แล้ว พระราชินีเอสเธอร์มิได้ทรงให้ผู้ใดเข้าไปกับกษัตริย์ในการเลี้ยงซึ่งพระนางได้ทรงเตรียมไว้นอกจากตัวข้า และพรุ่งนี้พระนางก็ทรงเชิญข้ากับกษัตริย์เข้าไปกับพระนางอีก
5:13 แต่สิ่งเหล่านี้หาเป็นประโยชน์แก่ข้าไม่ ตราบใดที่ข้าเห็นโมรเดคัยคนยิวนั่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์”
5:14 แล้วเศเรชภรรยาของท่าน และสหายทั้งสิ้นของท่านจึงพูดกับท่านว่า “ขอทำตะแลงแกงสูงห้าสิบศอก และพรุ่งนี้ให้ท่านทูลขอกษัตริย์ให้แขวนโมรเดคัยเสียบนนั้น แล้วท่านจงเข้าไปในการเลี้ยงกับกษัตริย์อย่างรื่นเริง” และเรื่องนี้เป็นที่พอใจฮามาน และท่านสั่งให้ทำตะแลงแกงนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope