กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสเธอร์ 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ฮามานต้องยกย่องโมรเดคัย
6:1 ในคืนวันนั้นกษัตริย์บรรทมไม่หลับ และพระองค์ทรงบัญชาให้นำหนังสือบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ แห่งพระราชพงศาวดารมา และบันทึกเหล่านั้นได้ถูกอ่านต่อพระพักตร์ของกษัตริย์
6:2 และพบว่ามีเขียนไว้ว่า โมรเดคัยได้ทูลเรื่องบิกธานาและเทเรช ขันทีสองคนของกษัตริย์ พวกที่เฝ้าประตู ผู้หาช่องที่จะประทุษร้ายต่อกษัตริย์อาหสุเอรัส
6:3 และกษัตริย์ตรัสว่า “ได้ให้เกียรติและยศอะไรแก่โมรเดคัยเพราะเรื่องนี้บ้าง” แล้วพวกข้าราชการของกษัตริย์ที่ปรนนิบัติพระองค์ทูลว่า “ยังไม่ได้ทำสิ่งใดให้ท่าน”
6:4 และกษัตริย์ตรัสว่า “ใครอยู่ในลานบ้าน” บัดนี้ฮามานพึ่งเข้ามาถึงพระลานชั้นนอกแห่งพระราชวังของกษัตริย์ เพื่อจะทูลขอกษัตริย์ให้แขวนโมรเดคัยเสียบนตะแลงแกงซึ่งท่านได้เตรียมไว้สำหรับเขา
6:5 และพวกข้าราชการของกษัตริย์จึงทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด ฮามานกำลังยืนอยู่ในพระลาน” และกษัตริย์ตรัสว่า “ให้ท่านเข้ามานี่”
6:6 แล้วฮามานจึงเข้ามา และกษัตริย์ตรัสกับท่านว่า “ควรจะทำประการใดบ้างต่อบุคคลผู้ซึ่งกษัตริย์มีพระประสงค์จะประทานเกียรติยศให้” บัดนี้ฮามานคิดในใจของตนว่า “ผู้ใดเล่าที่กษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศมากกว่าข้า”
6:7 และฮามานทูลตอบกษัตริย์ว่า “สำหรับคนผู้ซึ่งกษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศนั้น
6:8 ขอนำฉลองพระองค์ซึ่งกษัตริย์ทรง และม้าซึ่งกษัตริย์ทรง และมงกุฎของราชวงศ์ซึ่งทรงสวมบนพระเศียรของพระองค์
6:9 และขอทรงมอบฉลองพระองค์นี้และม้าไว้ในมือของประมุขผู้ใหญ่ยิ่งที่สุดคนหนึ่งของกษัตริย์ เพื่อให้เขาทั้งหลายแต่งคนที่กษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ และให้ชายคนนั้นขึ้นนั่งหลังม้าไปตามถนนของกรุง และป่าวร้องไปข้างหน้าเขาว่า ‘จงกระทำเช่นนี้ต่อผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ’”
6:10 แล้วกษัตริย์จึงตรัสกับฮามานว่า “จงรีบไปเถิด และเอาเสื้อและม้าอย่างที่ท่านว่า และทำอย่างนั้นต่อโมรเดคัยคนยิวซึ่งนั่งที่ประตูของกษัตริย์ อย่าเว้นสิ่งใดที่ท่านกล่าวมานั้นเลย”
6:11 แล้วฮามานจึงนำฉลองพระองค์กับม้าและตกแต่งโมรเดคัย และให้ท่านขึ้นม้าไปตามถนนในกรุง และป่าวร้องข้างหน้าท่านว่า “จงกระทำเช่นนี้ต่อผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ”
6:12 แล้วโมรเดคัยก็กลับมายังประตูของกษัตริย์อีก แต่ฮามานรีบกลับไปบ้านของท่านในสภาพคร่ำครวญ และคลุมศีรษะของตน
6:13 และฮามานเล่าทุกสิ่งที่ได้อุบัติแก่ท่านให้เศเรชภรรยาของท่านและสหายทั้งหลายของท่านฟัง แล้วพวกนักปราชญ์ของท่านและเศเรชภรรยาของท่านพูดกับท่านว่า “ถ้าท่านเริ่มล้มลงต่อหน้าโมรเดคัยซึ่งเป็นเชื้อสายของคนยิว ท่านจะไม่ชนะเขา แต่จะล้มลงต่อหน้าเขาเป็นแน่”
6:14 และขณะเมื่อเขาทั้งหลายกำลังพูดกับท่านอยู่ พวกขันทีของกษัตริย์ก็มาถึงและรีบนำฮามานไปยังการเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงเตรียมไว้นั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope