กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสเธอร์ 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

พวกยิวรับอนุญาตแก้แค้นศัตรูทั้งหลายของเขา
8:1 ในวันนั้นกษัตริย์อาหสุเอรัสพระราชทานวงศ์วานของฮามานศัตรูของพวกยิวแก่พระราชินีเอสเธอร์ และโมรเดคัยก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ เพราะพระนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับพระนาง
8:2 และกษัตริย์ทรงถอดพระธำมรงค์ตราของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเอามาจากฮามาน และพระราชทานพระธำมรงค์ตรานั้นแก่โมรเดคัย และพระนางเอสเธอร์ทรงตั้งโมรเดคัยให้อยู่เหนือวงศ์วานของฮามาน
8:3 และพระนางเอสเธอร์กราบทูลต่อพระพักตร์ของกษัตริย์อีก และกราบลงที่พระบาทของพระองค์และวิงวอนพระองค์ด้วยน้ำพระเนตรไหล ขอให้แผนการร้ายของฮามาน คนอากัก และการปองร้ายซึ่งท่านได้คิดขึ้นต่อสู้พวกยิวนั้นพ้นไปเสีย
8:4 แล้วกษัตริย์ทรงยื่นธารพระกรทองคำแก่พระนางเอสเธอร์ ดังนั้นพระนางเอสเธอร์จึงทรงลุกขึ้นและประทับยืนต่อพระพักตร์ของกษัตริย์
8:5 และทูลว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ และถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ และหม่อมฉันเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงให้มีพระอักษรรับสั่งให้กลับความในจดหมายทั้งหลายซึ่งฮามาน คนอากัก บุตรชายของฮัมเมดาธาได้คิดขึ้น ซึ่งเขาได้เขียนเพื่อทำลายพวกยิวที่อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์
8:6 เพราะหม่อมฉันจะอดทนดูความชั่วร้ายที่จะมาถึงชนชาติของหม่อมฉันอย่างไรได้ หรือหม่อมฉันจะทนดูการทำลายญาติพี่น้องของหม่อมฉันอย่างไรได้”
8:7 แล้วกษัตริย์อาหสุเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์และแก่โมรเดคัยคนยิวว่า “ดูเถิด เรามอบวงศ์วานของฮามานแก่พระนางเอสเธอร์แล้ว และเขาทั้งหลายได้แขวนมันบนตะแลงแกงนั้น เพราะมันจะทำอันตรายแก่พวกยิว
8:8 พวกท่านจงเขียนเกี่ยวกับเรื่องพวกยิวด้วย ตามที่พวกท่านพอใจในนามของกษัตริย์ และประทับตราด้วยพระธำมรงค์ของกษัตริย์ เพราะว่ากฤษฎีกาที่เขียนในนามของกษัตริย์และประทับตราด้วยพระธำมรงค์ของกษัตริย์ ผู้ใดจะเปลี่ยนกลับไม่ได้”
8:9 แล้วพระองค์ทรงเรียกพวกราชอาลักษณ์ของกษัตริย์เข้ามาในเวลานั้นในเดือนที่สาม ซึ่งเป็นเดือนสิวัน ณ วันที่ยี่สิบสาม และให้เขียนกฤษฎีกาตามทุกอย่างที่โมรเดคัยบัญชาแก่พวกยิว และแก่บรรดาสมุหเทศาภิบาล และผู้ว่าราชการและหัวหน้าของมณฑล ตั้งแต่ประเทศอินเดียจนถึงประเทศเอธิโอเปีย หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมณฑล แก่ทุกมณฑลตามอักษรของมณฑลนั้น และแก่ชนทุกชาติตามภาษาของพวกเขา และแก่พวกยิวตามอักษรและตามภาษาของพวกเขา
8:10 และท่านเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหสุเอรัสและประทับตราด้วยพระธำมรงค์ตราของกษัตริย์ และส่งจดหมายเหล่านั้นไปทางพวกคนส่งข่าวที่ขี่ม้า และคนขี่ล่อ อูฐและม้าอาชาไนยหนุ่ม
8:11 ซึ่งในจดหมายเหล่านี้กษัตริย์ทรงอนุญาตให้พวกยิวผู้อยู่ในทุกนครชุมนุมกันและป้องกันชีวิตของตน ให้ทำลาย ให้สังหารและให้ล้างผลาญอำนาจทั้งสิ้นของประชาชนและมณฑลซึ่งจะมาทำร้ายพวกเขา ทั้งเด็กเล็ก ๆ และผู้หญิง และปล้นเอาข้าวของของพวกเขา
8:12 ในวันเดียวตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหสุเอรัส คือในวันที่สิบสาม เดือนที่สิบสอง ซึ่งเป็นเดือนอาดาร์
8:13 ให้ออกสำเนาเอกสารนั้นเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล นำไปประกาศให้ชนชาติทั้งปวงฟัง และเพื่อพวกยิวจะพร้อมกันในวันนั้นที่จะแก้แค้นบรรดาศัตรูของตน
8:14 ดังนั้น พวกคนส่งข่าวซึ่งขี่ล่อกับอูฐจึงออกไป เพราะถูกรีบเร่งและกดดันโดยพระบัญชาของกษัตริย์ และกฤษฎีกานั้นถูกออกที่สุสาปราสาท
8:15 และโมรเดคัยออกไปพ้นพระพักตร์ของกษัตริย์ สวมฉลองพระองค์สีฟ้าและสีขาว พร้อมกับมงกุฎทองคำใหญ่และเสื้อคลุมผ้าป่านเนื้อละเอียดสีม่วง และชาวเมืองสุสาก็ชื่นบานและยินดี
8:16 พวกยิวมีความผ่องใส ความยินดี ความชื่นบานและเกียรติ
8:17 และในทุกมณฑลและในทุกนคร ไม่ว่าที่ใดที่พระบัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์มาถึง พวกยิวก็มีความชื่นบานและความยินดี มีการเลี้ยงและวันรื่นเริง และคนเป็นอันมากแห่งแผ่นดินนั้นก็ประกาศตัวเป็นพวกยิว เพราะความกลัวพวกยิวมาครอบงำพวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope