กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสเธอร์ 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

โมรเดคัยได้รับตำแหน่งรองกษัตริย์
10:1 และกษัตริย์อาหสุเอรัสมีรับสั่งให้เก็บบรรณาการทั่วราชอาณาจักรและตามเกาะต่าง ๆ แห่งทะเล
10:2 และบรรดาพระราชกิจแห่งพระราชอำนาจและอานุภาพของพระองค์ และเรื่องราวละเอียดแห่งยศศักดิ์อันสูงของโมรเดคัย ซึ่งกษัตริย์ทรงเลื่อนท่านขึ้น ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศมีเดียและเปอร์เซียหรือ
10:3 เพราะโมรเดคัยคนยิวมีตำแหน่งรองกษัตริย์อาหสุเอรัส และท่านเป็นใหญ่ท่ามกลางพวกยิว และเป็นที่ชอบของมวลญาติพี่น้องของท่าน ได้แสวงหาความมั่งคั่งให้ชนชาติของท่าน และพูดให้เกิดสันติสุขแก่เชื้อสายทั้งปวงของท่าน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope