กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบกล่าวถึงความทุกข์ยากและความสิ้นหวังของตน
3:1 หลังจากนี้โยบอ้าปากของท่านและสาปแช่งวันกำเนิดของท่าน
3:2 และโยบพูดและกล่าวว่า
3:3 “ขอให้วันซึ่งข้าเกิดนั้นพินาศ ทั้งคืนนั้นที่ได้พูดกันว่า ‘ได้ตั้งครรภ์เด็กชายคนหนึ่งแล้ว’ นั้นด้วย
3:4 ขอให้วันนั้นเป็นความมืด ขออย่าให้พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่วันนั้นจากเบื้องบน ทั้งอย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั้น
3:5 ขอความมืดทึบและเงาแห่งความตายยึดเอาวันนั้นไว้ ขอให้เมฆคลุมมันไว้ ขอให้ความดำทะมึนแห่งวันนั้นทำให้มันหวาดกลัว
3:6 สำหรับคืนนั้น ขอให้ความมืดทึบฉกฉวยมันไว้ อย่าให้มันเข้าส่วนท่ามกลางบรรดาวันของปี อย่าให้นับมันเข้าเป็นส่วนของเดือนทั้งหลายเลย
3:7 ดูเถิด ขอให้คืนนั้นอยู่โดดเดี่ยว ขออย่าให้เสียงร้องอันชื่นบานได้ยินในคืนนั้น
3:8 ขอให้บรรดาผู้ที่สาปแช่งวันนั้นสาปแช่งคืนนั้น ผู้ซึ่งพร้อมจะเปล่งเสียงร้องคร่ำครวญของตน
3:9 ขอให้บรรดาดวงดาวแห่งเวลารุ่งสางของคืนนั้นมืดไป ขอให้มันแสวงหาความสว่าง แต่ไม่พบ อย่าให้มันเห็นแสงอรุณรุ่งเช้า
3:10 เพราะว่ามันมิได้ปิดประตูแห่งครรภ์ของมารดาของข้า หรือซ่อนความเศร้าโศกจากตาของข้า
3:11 ทำไมข้าไม่ตายเสียทันทีที่ออกมาจากครรภ์ ทำไมข้าไม่สิ้นลมหายใจเมื่อข้าออกมาจากครรภ์
3:12 ทำไมหัวเข่าจึงรับข้าไว้ หรือทำไมหัวนมมีให้ข้าดูด
3:13 เพราะบัดนี้ ข้าควรจะได้นอนเงียบและสงบอยู่ ข้าควรจะได้หลับ แล้วข้าจะได้หยุดพักอยู่
3:14 พร้อมกับพวกกษัตริย์และพวกที่ปรึกษาของแผ่นดินโลก ผู้ซึ่งได้สร้างสถานที่อ้างว้างทั้งหลายไว้สำหรับตนเอง
3:15 หรือกับพวกประมุขที่มีทองคำ ผู้ซึ่งบรรจุเงินไว้เต็มบ้านของตน
3:16 หรือทำไมข้าไม่เป็นเหมือนอย่างลูกที่แท้งซึ่งถูกซ่อนไว้ เหมือนอย่างทารกซึ่งไม่เคยเห็นแสงสว่าง
3:17 ที่นั่นคนชั่วหยุดดิ้นรน และที่นั่นผู้ที่เหนื่อยอ่อนได้หยุดพัก
3:18 ที่นั่นผู้ถูกจองจำก็หยุดพักด้วยกัน เขาทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงของผู้กดขี่
3:19 ผู้ใหญ่และผู้น้อยก็อยู่ที่นั่น และทาสก็เป็นอิสระพ้นจากนายของเขา
3:20 ทำไมประทานความสว่างแก่ผู้ที่ทนทุกข์เวทนา และประทานชีวิตแก่ผู้ที่มีใจขมขื่น
3:21 ผู้ซึ่งคอยความตาย แต่ความตายก็ไม่มา และขุดหาความตายมากกว่าหาทรัพย์ที่ซ่อนอยู่
3:22 ผู้ซึ่งเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งและมีความยินดี เมื่อพวกเขาพบหลุมฝังศพ
3:23 ทำไมประทานความสว่างแก่ผู้ที่ทางของเขาซ่อนอยู่ และผู้ซึ่งพระเจ้าทรงล้อมรั้วกั้นไว้
3:24 เพราะการถอนหายใจของข้ามีมาก่อนข้ารับประทานอาหาร และการครวญครางของข้าก็เทออกมาเหมือนน้ำทั้งหลาย
3:25 เพราะสิ่งที่ข้ากลัวมากก็มาอยู่เหนือข้า และสิ่งที่ข้าครั่นคร้ามก็มาถึงข้า
3:26 ข้าไม่อยู่ในความปลอดภัยเลย ทั้งข้าก็ไม่ได้หยุดพัก ทั้งข้าไม่สงบ แต่ความทุกข์ลำบากก็มาหา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope