กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

บิลดัดว่าโยบเป็นคนหน้าซื่อใจคด
8:1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบและพูดว่า
8:2 “ท่านจะพูดสิ่งเหล่านี้อยู่นานเท่าใด และบรรดาคำแห่งปากของท่านจะเป็นเหมือนอย่างลมแรงนานสักเท่าใด
8:3 พระเจ้าทรงผันแปรความยุติธรรมหรือ หรือองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผันแปรความเที่ยงธรรมหรือ
8:4 ถ้าบุตรทั้งหลายของท่านได้กระทำบาปต่อพระองค์ และพระองค์ทรงทอดทิ้งเขาทั้งหลายเสียแล้วเพราะเหตุการละเมิดของพวกเขา
8:5 ถ้าท่านจะหมั่นแสวงหาพระเจ้า และทูลคำวิงวอนของท่านต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
8:6 ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม บัดนี้พระองค์ก็จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่านอย่างแน่นอน และทรงให้ที่อยู่อาศัยแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญ
8:7 ถึงแม้ว่าการเริ่มต้นของท่านเล็กน้อย แต่ปลายทางของท่านจะใหญ่โตมากยิ่ง
8:8 เพราะข้าขอร้องท่าน ขอถามเกี่ยวกับสมัยก่อน และเตรียมตัวของท่านที่จะแสวงหาเกี่ยวกับบรรพบุรุษของพวกเขา
8:9 (เพราะเราทั้งหลายเป็นเพียงของเมื่อวาน และไม่รู้อะไร เพราะวันเวลาของพวกเราบนแผ่นดินโลกเป็นเพียงเงา)
8:10 เขาทั้งหลายจะไม่สอนท่านและบอกท่าน และเอ่ยบรรดาถ้อยคำจากใจของพวกเขาหรือ
8:11 ต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือ ต้นอ้อจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือ
8:12 ขณะที่ต้นนั้นยังอ่อนอยู่ และไม่ถูกตัดลง มันก็เหี่ยวแห้งไปก่อนพืชอื่น ๆ
8:13 ดังนั้น บรรดาทางของทุกคนที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้น และความหวังของคนหน้าซื่อใจคดจะพินาศไป
8:14 ผู้ซึ่งความหวังของเขาจะถูกตัดขาด และผู้ซึ่งความไว้วางใจของเขาจะเป็นเหมือนใยแมงมุม
8:15 เขาจะพิงบ้านของเขา แต่มันจะไม่ตั้งอยู่ เขาจะยึดมันไว้แน่น แต่มันจะทนอยู่ไม่
8:16 เขาเขียวสดอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตย์ และแขนงของเขาก็แผ่ออกในสวนของเขา
8:17 รากของเขาเลื้อยไปเกาะกองหิน และหยั่งลงไปในซอกก้อนหิน
8:18 ถ้าพระองค์ทำลายเขาไปจากสถานที่ของเขา แล้วที่นั้นจะปฏิเสธเขาว่า ‘ข้าไม่เคยเห็นท่าน’
8:19 ดูเถิด นี่เป็นความชื่นบานแห่งทางของเขา และผู้อื่นจะงอกออกมาจากดิน
8:20 ดูเถิด พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีพร้อม ทั้งพระองค์จะไม่ทรงช่วยเหลือบรรดาคนที่กระทำความชั่วร้าย
8:21 จนกว่าพระองค์ทรงให้ปากของท่านเต็มไปด้วยการหัวเราะ และริมฝีปากของท่านเต็มไปด้วยความปิติยินดี
8:22 คนเหล่านั้นที่เกลียดชังท่านจะห่มกายด้วยความอับอาย และที่อยู่อาศัยของคนชั่วจะสูญไป”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope