กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป
9:1 แล้วโยบตอบและกล่าวว่า
9:2 “ข้าทราบว่าเป็นดังนั้นอย่างแท้จริง แต่มนุษย์จะชอบธรรมต่อพระพักตร์ของพระเจ้าได้อย่างไร
9:3 ถ้าเขาจะโต้แย้งกับพระองค์ เขาตอบพระองค์สักครั้งเดียวในพันครั้งก็ไม่ได้
9:4 พระองค์ฉลาดอยู่ในพระทัย และทรงอานุภาพในพละกำลัง ผู้ใดเคยได้ทำตัวแข็งข้อต่อพระองค์และเจริญขึ้นได้เล่า
9:5 ผู้ทรงเคลื่อนภูเขาทั้งหลาย และภูเขาเหล่านั้นก็ไม่รู้ ผู้ทรงคว่ำพวกมันเสียในความกริ้วของพระองค์
9:6 ผู้ทรงสั่นแผ่นดินโลกให้ออกจากที่ของมัน และเสาทั้งหลายของมันก็สั่นสะเทือน
9:7 ผู้ทรงบัญชาดวงอาทิตย์ และมันไม่ขึ้น และทรงผนึกเก็บบรรดาดวงดาวไว้
9:8 ผู้ทรงกางฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์เดียว และทรงย่ำคลื่นของทะเล
9:9 ผู้ทรงสร้างหมู่ดาวจระเข้ หมู่ดาวไถ หมู่ดาวลูกไก่ และหมู่ดาวทิศใต้
9:10 ผู้ทรงกระทำมหกิจเหลือที่จะเข้าใจได้ ใช่แล้ว และการมหัศจรรย์อย่างนับไม่ถ้วน
9:11 ดูเถิด พระองค์ทรงผ่านข้าไป และข้าหาเห็นพระองค์ไม่ พระองค์ทรงเลยไปด้วย และข้าหาสังเกตเห็นพระองค์ไม่
9:12 ดูเถิด พระองค์ทรงเอาไป ใครจะขัดขวางพระองค์ได้ ใครจะทูลต่อพระองค์ว่า ‘พระองค์ทรงกระทำอะไรนั่น’
9:13 ถ้าพระเจ้าจะไม่ทรงหันพระพิโรธของพระองค์กลับ เหล่าสมุนของความอหังการก็หมอบอยู่ใต้พระองค์
9:14 ข้าจะตอบพระองค์และเลือกบรรดาถ้อยคำของข้าเพื่อโต้ตอบกับพระองค์ได้น้อยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด
9:15 ถึงแม้ว่าข้าชอบธรรม ข้าก็จะไม่ตอบพระองค์ แต่ข้าจะทูลอ้อนวอนต่อผู้พิพากษาของข้า
9:16 ถ้าข้าร้องทูลต่อพระองค์แล้ว และพระองค์ได้ทรงตอบข้า ถึงอย่างนั้น ข้าก็จะไม่เชื่อว่าพระองค์ได้ทรงสดับฟังเสียงของข้า
9:17 เพราะพระองค์ทรงขยี้ข้าด้วยพายุ และทวีบรรดาบาดแผลของข้าโดยไม่มีเหตุ
9:18 พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าได้พักหายใจ แต่ทรงให้ข้าเต็มด้วยความขมขื่น
9:19 ถ้าข้ากล่าวถึงกำลัง ดูเถิด พระองค์ทรงมีฤทธิ์ และถ้ากล่าวถึงการพิพากษา ผู้ใดจะนัดเวลาให้ข้าสู้คดีได้
9:20 ถ้าข้าอ้างว่าตัวชอบธรรม ปากของข้าเองจะกล่าวโทษข้า ถ้าข้ากล่าวว่า ข้าดีพร้อม ถ้อยคำนั้นก็จะพิสูจน์ว่าข้าวิปลาสด้วย
9:21 ถึงแม้ว่าข้าดีพร้อม ข้าก็จะไม่รู้จักจิตใจของข้า ข้าก็จะเกลียดชังชีวิตของข้า
9:22 นี่เป็นเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นข้าจึงกล่าวมันแล้ว ‘พระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนชั่ว’
9:23 ถ้าภัยพิบัตินำความตายมาโดยฉับพลัน พระองค์ก็จะทรงหัวเราะใส่การทดลองของผู้ที่ไร้ความผิด
9:24 แผ่นดินโลกถูกมอบไว้ในมือของคนชั่ว พระองค์ทรงปิดหน้าของบรรดาผู้พิพากษาแห่งแผ่นดินโลก ถ้าไม่ใช่พระองค์ ผู้นั้นอยู่ที่ไหนและเป็นผู้ใดเล่า
9:25 ‘บัดนี้ วันทั้งหลายของข้าพระองค์เร็วกว่าคนส่งข่าว พวกมันหนีไป พวกมันไม่เห็นสิ่งดีอะไร
9:26 พวกมันผ่านไปอย่างกับเรือเร็ว เหมือนอย่างนกอินทรีที่รีบโฉบลงบนเหยื่อ
9:27 ถ้าข้าพระองค์กล่าวว่า “ข้าจะลืมคำร้องทุกข์ของข้า ข้าจะทิ้งความหนักใจของข้าเสีย และปลอบใจตัวเอง”
9:28 ข้าพระองค์กลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์จะไม่ถือว่าข้าพระองค์ไร้ความผิด
9:29 ถ้าข้าพระองค์ชั่ว ทำไมข้าพระองค์จึงตรากตรำเปล่า ๆ
9:30 ถ้าข้าพระองค์ชำระตัวของข้าพระองค์ด้วยน้ำจากหิมะ และล้างมือของข้าพระองค์ให้สะอาดอย่างยิ่ง
9:31 ถึงอย่างนั้น พระองค์ยังจะทรงจุ่มข้าพระองค์ลงไปในบ่อ และเสื้อผ้าของข้าพระองค์เองจะรังเกียจข้าพระองค์’
9:32 เพราะพระองค์มิใช่มนุษย์เหมือนอย่างข้า ที่ข้าจะตอบพระองค์ และเราทั้งสองจะมาสู้คดีด้วยกัน
9:33 ทั้งไม่มีคนกลางใดเลยระหว่างเราทั้งสอง ที่จะวางมือของตนบนเราทั้งสองได้
9:34 ขอให้พระองค์ทรงนำไม้เรียวของพระองค์ไปจากข้าเสียที และขออย่าให้ความครั่นคร้ามจากพระองค์กระทำให้ข้าหวาดกลัว
9:35 แล้วข้าจะพูดและไม่กลัวพระองค์ แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นกับข้า”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope