กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โศฟาร์ฟ้องว่าโยบพูดมุสาและเป็นคนหน้าซื่อใจคด
11:1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอามาห์ตอบและพูดว่า
11:2 “ไม่ควรที่จะตอบถ้อยคำมากมายเหล่านี้หรือ และคนที่พูดมากควรจะนับว่าชอบธรรมหรือ
11:3 ควรที่คำพูดมุสาต่าง ๆ ของท่านทำให้ผู้คนนิ่งเสียหรือ และเมื่อท่านเยาะเย้ย ไม่ควรมีผู้ใดทำให้ท่านอายหรือ
11:4 เพราะท่านได้กล่าวว่า ‘หลักคำสอนของข้าบริสุทธิ์ และข้าก็สะอาดในสายพระเนตรของพระองค์’
11:5 แต่ โอ ใคร่จะให้พระเจ้าตรัสและทรงเปิดพระโอษฐ์ของพระองค์ตรัสกับท่าน
11:6 และใคร่จะให้พระองค์ทรงสำแดงเคล็ดลับต่าง ๆ ของสติปัญญาแก่ท่าน ว่าเคล็ดลับเหล่านั้นเป็นสองเท่าของสิ่งที่มีอยู่แล้ว ฉะนั้นจงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงเรียกเอาจากท่านน้อยกว่าความชั่วช้าของท่านควรได้รับ
11:7 โดยการค้นหา ท่านสามารถหยั่งรู้พระเจ้าได้หรือ ท่านสามารถหยั่งรู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดสิ้นหรือ
11:8 พระสติปัญญานั้นสูงเท่าฟ้าสวรรค์ ท่านจะทำอะไรได้ ลึกกว่านรก ท่านสามารถทราบอะไรได้
11:9 การวัดดูพระสติปัญญานั้นก็ยาวกว่าโลก และกว้างกว่าทะเล
11:10 ถ้าพระองค์ทรงตัดออก และทรงคุมขัง หรือทรงเรียกมาชุมนุมกัน แล้วใครจะขัดขวางพระองค์ได้
11:11 เพราะพระองค์ทรงทราบคนไร้ค่า พระองค์ทรงเห็นความชั่วด้วย แล้วพระองค์จะไม่ทรงพิจารณามันหรือ
11:12 เพราะคนไร้ค่าอยากจะฉลาด ถึงแม้ว่ามนุษย์เกิดมาเหมือนอย่างลูกลาป่า
11:13 ถ้าท่านเตรียมจิตใจของท่านไว้ และเหยียดมือของท่านออกไปหาพระองค์
11:14 ถ้าความชั่วช้าอยู่ในมือของท่าน จงทิ้งมันไปเสียให้ไกล และอย่าให้ความชั่วอาศัยอยู่ในเต็นท์ทั้งหลายของท่าน
11:15 เพราะเมื่อนั้นท่านจะเงยหน้าของท่านขึ้นโดยปราศจากจุดด่างพร้อย ใช่แล้ว ท่านจะมั่นคง และจะไม่กลัว
11:16 เพราะท่านจะลืมความทุกข์ยากของท่าน และจะจดจำมันเหมือนอย่างน้ำที่ไหลผ่านพ้นไป
11:17 และวัยของท่านจะสุกใสยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวัน ท่านจะส่องแสง ท่านจะเหมือนอย่างเวลาเช้า
11:18 และท่านจะมั่นคง เพราะว่ามีความหวัง ใช่แล้ว ท่านจะขุดรอบตัวท่าน และท่านจะพักผ่อนอย่างปลอดภัย
11:19 ท่านจะนอนลงด้วย และไม่มีใครจะทำให้ท่านกลัว ใช่แล้ว คนเป็นอันมากจะมาวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน
11:20 แต่ตาของบรรดาคนชั่วจะมืดมัว และเขาทั้งหลายจะหนีไม่พ้น และความหวังของพวกเขาจะเป็นเหมือนการสิ้นลม”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope