กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบตอบและว่ากล่าวคำพูดซ้ำซากของเพื่อน ๆ
12:1 และโยบตอบและกล่าวว่า
12:2 “ไม่ต้องสงสัยเลย แต่ท่านทั้งหลายเป็นประชาชน และสติปัญญาจะตายไปพร้อมกับพวกท่าน
12:3 แต่ข้าก็มีความเข้าใจเหมือนอย่างกับท่านทั้งหลาย ข้าไม่ด้อยกว่าพวกท่าน ใช่แล้ว ใครไม่ทราบเรื่องอย่างนี้เล่า
12:4 ข้าเป็นเหมือนผู้หนึ่งที่ถูกเพื่อนบ้านของตนเยาะเย้ย ผู้ที่ร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบเขา คนดีพร้อมอันชอบธรรมถูกหัวเราะเยาะเย้ย
12:5 ผู้ที่พร้อมที่จะพลาดด้วยเท้าของตนเป็นเหมือนอย่างตะเกียงที่ถูกดูหมิ่นในความคิดของผู้ที่อยู่อย่างสบาย
12:6 บรรดาเต็นท์ของพวกโจรเจริญขึ้น และคนทั้งหลายที่ยั่วยุพระเจ้าก็มั่นคง พระเจ้าทรงนำสิ่งของมากมายมาสู่มือของพวกเขา
12:7 แต่บัดนี้ ขอถามพวกสัตว์เดียรัจฉาน และพวกมันจะสอนท่าน และขอถามบรรดานกในอากาศ และพวกมันจะบอกท่าน
12:8 หรือพูดกับแผ่นดินโลก และมันจะสอนท่าน และปลาทั้งหลายแห่งทะเลจะประกาศแก่ท่าน
12:9 ใครไม่ทราบว่าในบรรดาสิ่งเหล่านี้พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ได้กระทำให้เป็นไปอย่างนั้น
12:10 จิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งปวง
12:11 หูทดลองถ้อยคำมิใช่หรือ และปากชิมรสอาหารของตนมิใช่หรือ
12:12 สติปัญญาอยู่กับคนมีอายุมาก และความเข้าใจอยู่กับคนมีอายุยืนยาว
12:13 สติปัญญาและฤทธานุภาพอยู่กับพระองค์ พระองค์ทรงมีคำแนะนำและความเข้าใจ
12:14 ดูเถิด พระองค์ทรงพังทลายลงและสิ่งนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้ พระองค์ทรงกักขังมนุษย์คนหนึ่งไว้และไม่มีผู้ใดเปิดได้
12:15 ดูเถิด พระองค์ทรงยึดน้ำเหล่านั้นไว้และพวกมันก็แห้งไป พระองค์ทรงส่งพวกมันออกไปด้วย และพวกมันก็ท่วมแผ่นดินโลก
12:16 พระกำลังและพระสติปัญญาอยู่กับพระองค์ ผู้ถูกหลอกลวงทั้งผู้หลอกลวงเป็นของพระองค์
12:17 พระองค์ทรงนำที่ปรึกษาทั้งหลายให้ถูกปล้นไป และทรงกระทำบรรดาผู้พิพากษาให้เป็นคนโง่เขลา
12:18 พระองค์ทรงแก้พันธนาการของบรรดากษัตริย์ และทรงผูกมัดเอวของกษัตริย์เหล่านั้นด้วยผ้าคาดเอว
12:19 พระองค์ทรงนำประมุขทั้งหลายให้ถูกปล้นไป และทรงคว่ำผู้มีกำลังเสีย
12:20 พระองค์ทรงเอาคำพูดไปเสียจากผู้ที่ไว้วางใจได้ และทรงนำการพินิจพิจารณาไปเสียจากพวกผู้มีอายุ
12:21 พระองค์ทรงเทความเหยียดหยามบนพวกประมุข และทรงกระทำให้ผู้ที่แข็งแรงอ่อนกำลัง
12:22 พระองค์ทรงเปิดเผยสิ่งล้ำลึกต่าง ๆ ออกมาจากความมืด และทรงนำเงาแห่งความตายมาสู่ความสว่าง
12:23 พระองค์ทรงกระทำประชาชาติให้ใหญ่โตขึ้น และทรงทำลายพวกเขาเสีย พระองค์ทรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงกระทำเขาทั้งหลายให้แคบลงอีก
12:24 พระองค์ทรงนำจิตใจไปเสียจากหัวหน้าของประชาชนแห่งแผ่นดินโลก และทรงกระทำให้พวกเขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารซึ่งไม่มีหนทาง
12:25 เขาทั้งหลายคลำอยู่ในความมืดโดยปราศจากความสว่าง และพระองค์ทรงทำให้พวกเขาซวนเซเหมือนอย่างคนเมา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope