กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โศฟาร์คิดว่าความบาปที่โยบซ่อนอยู่จะปรากฏ
20:1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอามาห์ตอบและพูดว่า
20:2 “เพราะฉะนั้นบรรดาความคิดของข้าทำให้ข้าต้องตอบ และเพราะเหตุนี้ข้าจึงรีบเร่ง
20:3 ข้าได้ฟังคำติเตียนถึงการตำหนิของข้าแล้ว และจิตใจแห่งความเข้าใจของข้าจึงทำให้ข้าต้องตอบ
20:4 ท่านไม่ทราบเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยเก่าก่อนหรือ ตั้งแต่มนุษย์ได้ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลก
20:5 ว่าการฉลองชัยชนะของคนชั่วนั้นสั้น และความชื่นบานของคนหน้าซื่อใจคดนั้นเป็นแต่ครู่เดียว
20:6 ถึงแม้ว่าความรุ่งโรจน์ของเขาไต่ขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และศีรษะของเขาไปถึงหมู่เมฆ
20:7 กระนั้นเขาก็จะพินาศเป็นนิตย์อย่างอุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่เคยเห็นเขาจะพูดว่า ‘เขาอยู่ที่ไหน’
20:8 เขาจะบินไปเสียเหมือนอย่างความฝัน และจะไม่มีใครพบอีก ใช่แล้ว เขาจะถูกไล่ไปเสียเหมือนอย่างนิมิตในกลางคืน
20:9 นัยน์ตาซึ่งได้เห็นเขาจะไม่เห็นเขาอีกต่อไปด้วย ทั้งสถานที่ของเขาจะไม่เห็นเขาอีกเลย
20:10 ลูก ๆ ของเขาจะพยายามเอาใจคนยากจน และมือของเขาจะคืนทรัพย์สิ่งของของพวกเขาให้
20:11 กระดูกของเขาเต็มไปด้วยความบาปแห่งวัยหนุ่มของเขา ซึ่งจะนอนลงไปพร้อมกับเขาในผงคลีดิน
20:12 ถึงแม้ว่าความชั่วจะหวานอยู่ในปากของเขา ถึงแม้เขาซ่อนมันไว้ใต้ลิ้นของเขา
20:13 ถึงแม้ว่าเขาหวงมันไว้และไม่ละทิ้งมันเสีย แต่ยังเก็บมันไว้ในปากของเขา
20:14 กระนั้นอาหารของเขาที่อยู่ในท้องของเขาก็ถูกพลิก มันเป็นพิษของบรรดางูเห่าอยู่ภายในตัวเขา
20:15 เขาได้กลืนทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ลงไป และเขาจะอาเจียนพวกมันออกมาอีก พระเจ้าจะทรงเหวี่ยงพวกมันออกมาจากท้องของเขา
20:16 เขาจะดูดพิษของบรรดางูเห่า ลิ้นของงูร้ายจะสังหารเขา
20:17 เขาจะไม่เห็นบรรดาแม่น้ำ น้ำเอ่อล้น ลำธารแห่งน้ำผึ้งและเนยข้น
20:18 สิ่งที่เขาได้ลงแรงไป เขาจะคืนให้และจะไม่กลืนมันลงไป ทรัพย์สินของเขามีเท่าไหร่ เขาจะชดใช้กลับไปเท่านั้น และเขาจะไม่ชื่นบานในทรัพย์สินนั้นเลย
20:19 เพราะเขาได้กดขี่และทอดทิ้งคนยากจน เพราะเขาได้ชิงบ้านซึ่งเขาไม่ได้สร้างโดยใช้ความรุนแรง
20:20 แน่นอนเขาจะไม่รู้สึกถึงความสงบในท้องของเขา เขาจะไม่เก็บสิ่งที่เขาได้ปรารถนาเลย
20:21 อาหารของเขาจะไม่มีอะไรเหลือ เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครค้นหาทรัพย์สิ่งของของเขา
20:22 ในขณะที่เขาอิ่มหนำสำราญ เขาจะตกอยู่ในสภาพขัดสน มือทุกมือของคนชั่วจะมายังเขา
20:23 เมื่อเขากำลังจะเติมท้องของเขาให้เต็ม พระเจ้าจะทรงส่งพระพิโรธอันดุเดือดของพระองค์มาถึงเขา และจะหลั่งพระพิโรธนั้นลงมาบนเขาขณะเมื่อเขากำลังรับประทานอาหารอยู่
20:24 เขาจะหลบหนีจากอาวุธเหล็ก และคันธนูเหล็กกล้าจะแทงเขาทะลุ
20:25 มันถูกดึงออก และออกมาจากร่างกายนั้น ใช่แล้ว กระบี่อันวาววับออกมาจากน้ำดีของเขา ความน่าหวาดเสียวมาอยู่บนเขา
20:26 ความมืดทั้งปวงจะถูกซ่อนไว้ในบรรดาที่ลึกลับของเขา ไฟที่ไม่ได้ถูกเป่าจะผลาญเขาเสีย ผู้ใดที่เหลืออยู่ในเต็นท์ของเขาจะรับโทษไปด้วย
20:27 ฟ้าสวรรค์จะสำแดงความชั่วช้าของเขา และแผ่นดินโลกจะลุกขึ้นต่อสู้เขา
20:28 ผลกำไรแห่งครัวเรือนของเขาจะจากไป และทรัพย์สิ่งของของเขาจะไหลไปในวันแห่งพระพิโรธของพระองค์
20:29 นี่เป็นส่วนของคนชั่วจากพระเจ้า และเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เขา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope