กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

บิลดัดบอกโยบว่ามนุษย์ไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้
25:1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบและพูดว่า
25:2 “การครอบครองและความยำเกรงอยู่กับพระองค์ พระองค์ทรงกระทำสันติภาพในสถานที่สูงทั้งหลายของพระองค์
25:3 กองทัพของพระองค์มีจำนวนหรือ และความสว่างของพระองค์มิได้ส่องแสงมาเหนือผู้ใดบ้าง
25:4 แล้วมนุษย์จะชอบธรรมต่อพระพักตร์ของพระเจ้าได้อย่างไร หรือคนที่เกิดจากผู้หญิงจะสะอาดได้อย่างไร
25:5 ดูเถิด แม้แต่ดวงจันทร์ และมันก็ไม่มีความสุกใส ใช่แล้ว และดวงดาวต่าง ๆ ก็ไม่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์
25:6 มนุษย์ก็น้อยกว่านั้นสักเท่าใด ผู้เป็นเพียงตัวหนอน และบุตรของมนุษย์เล่า ผู้เป็นเพียงตัวหนอน”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope