กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบกล่าวย้ำว่าท่านเชื่อในพระเจ้า
26:1 แต่โยบตอบและกล่าวว่า
26:2 “ท่านได้ช่วยผู้ที่ขาดกำลังอย่างไร ท่านช่วยแขนที่ไม่มีแรงให้พ้นอย่างไร
26:3 ท่านได้ให้คำปรึกษาแก่คนที่ไม่มีสติปัญญาอย่างไร และท่านได้ประกาศสิ่งนั้นอย่างที่มันเป็นโดยสมบูรณ์อย่างไร
26:4 ท่านได้เปล่งวาจาออกมาแก่ใครเล่า และวิญญาณของใครได้ออกมาจากท่าน
26:5 สิ่งที่ตายแล้วต่าง ๆ ถูกก่อร่างขึ้นจากใต้น้ำและสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในนั้น
26:6 นรกเปลือยอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ และแดนพินาศไม่มีอะไรปกคลุม
26:7 พระองค์ทรงคลี่ทางทิศเหนือออกคลุมที่เวิ้งว้าง และแขวนแผ่นดินโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่า
26:8 พระองค์ทรงผูกมัดน้ำเหล่านั้นไว้ในหมู่เมฆทึบของพระองค์ และเมฆนั้นก็ไม่ฉีกขาดไปภายใต้น้ำเหล่านั้น
26:9 พระองค์ทรงคลุมหน้าของพระที่นั่งของพระองค์ไว้ และคลี่เมฆของพระองค์ออกคลุมมันไว้
26:10 พระองค์ทรงขีดปริมณฑลไว้รอบน้ำเหล่านั้น จนกว่ากลางวันและกลางคืนมาถึงการสิ้นสุดลง
26:11 บรรดาเสาของฟ้าสวรรค์สะทกสะท้านและประหลาดใจเมื่อพระองค์ทรงตำหนิ
26:12 พระองค์ทรงแยกทะเลด้วยอานุภาพของพระองค์ และโดยความเข้าพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงตีคนจองหองให้ทะลุ
26:13 โดยพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์ได้ทรงตกแต่งฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างพญานาคที่ขด
26:14 ดูเถิด เหล่านี้เป็นเพียงส่วนต่าง ๆ แห่งทางทั้งหลายของพระองค์ แต่สิ่งที่ได้ยินเกี่ยวกับพระองค์ก็เป็นส่วนที่เล็กน้อยขนาดไหน แต่เสียงฟ้าร้องแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ใครสามารถเข้าใจได้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope