กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

ความจริงใจของโยบ
27:1 ยิ่งกว่านั้น โยบได้กล่าวคำอุปมาของตนต่อไปและพูดว่า
27:2 “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ผู้ได้ทรงนำความยุติธรรมของข้าไปเสีย และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ได้ทรงรบกวนจิตใจของข้า
27:3 ขณะเมื่อลมหายใจของข้ายังอยู่ในตัวข้า และลมปราณของพระเจ้ายังอยู่ในรูจมูกของข้า
27:4 ริมฝีปากของข้าจะไม่พูดความชั่ว ทั้งลิ้นของข้าจะไม่เปล่งคำหลอกลวง
27:5 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าถือว่าท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายถูก จนกว่าข้าตาย ข้าจะไม่ทิ้งความสัตย์จริงของข้าไปเสียจากข้า
27:6 ข้ายึดความชอบธรรมของข้าไว้มั่น และไม่ยอมปล่อยมันไปเสีย จิตใจของข้าจะไม่ตำหนิข้าตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่
27:7 ขอให้ศัตรูของข้าเป็นเหมือนคนชั่ว และขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนอธรรม

คนหน้าซื่อใจคดขาดความหวัง
27:8 เพราะอะไรจะเป็นความหวังของคนหน้าซื่อใจคด ถึงแม้ว่าเขาได้กำไรแล้ว เมื่อพระเจ้าทรงเอาจิตใจของเขาไปเสีย
27:9 พระเจ้าจะทรงสดับฟังเสียงร้องทูลของเขาหรือเมื่อความยากลำบากมาสู่เขา
27:10 ตัวเขาเองจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือ เขาจะร้องทูลต่อพระเจ้าอยู่เสมอหรือ
27:11 ข้าจะสอนท่านทั้งหลายโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า สิ่งซึ่งอยู่กับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ข้าจะไม่ปิดบังไว้
27:12 ดูเถิด ท่านทุกคนได้เห็นสิ่งนั้นแล้ว ทำไมท่านทั้งหลายจึงเหลวไหลสิ้นเชิงเสียทีเดียวเล่า
27:13 เป็นส่วนของคนชั่วกับพระเจ้า และมรดกของพวกผู้บีบบังคับ ซึ่งพวกเขาจะได้รับจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
27:14 ถ้าลูก ๆ ของเขาเพิ่มขึ้น ก็เพื่อถูกดาบ และลูกหลานของเขาจะไม่อิ่มท้องด้วยอาหาร
27:15 บรรดาคนของเขาที่เหลืออยู่ จะถูกฝังไว้เนื่องด้วยความตาย และภรรยาม่ายทั้งหลายของเขาจะไม่คร่ำครวญ
27:16 ถึงแม้ว่าเขาจะกอบโกยเอาเงินไว้มากอย่างผงคลีดิน และเตรียมเสื้อผ้าไว้เหมือนดินเหนียว
27:17 เขาจะเตรียมมันไว้ แต่คนชอบธรรมจะสวมใส่ และคนไร้ความผิดจะแบ่งเงินกัน
27:18 เขาสร้างบ้านของตนเหมือนอย่างตัวมอด และเหมือนอย่างเพิงที่คนยามสร้าง
27:19 คนมั่งคั่งจะนอนลง แต่เขาจะไม่ถูกรวบรวมไว้ เขาลืมตาของเขาขึ้น และเขาไม่อยู่แล้ว
27:20 ความสยดสยองท่วมเขาเหมือนอย่างน้ำมากหลาย พายุหอบเขาไปในเวลากลางคืน
27:21 ลมทิศตะวันออกหอบเขาขึ้น และเขาก็จากไป และเหมือนอย่างพายุกวาดเขาออกไปจากสถานที่ของเขา
27:22 เพราะพระเจ้าจะทรงโยนลงบนเขา และไม่ปรานี เขาจะหนีจากพระหัตถ์ของพระองค์ไม่พ้น
27:23 คนทั้งหลายจะตบมือเยาะเย้ยเขา และจะเย้ยหยันเขาออกไปจากสถานที่ของเขา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope