กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบแก้คำกล่าวหาผิด
29:1 ยิ่งกว่านั้น โยบก็กล่าวคำอุปมาของท่านต่อไปและพูดว่า
29:2 “โอ ข้าอยากเป็นเหมือนในหลายเดือนที่ผ่านไป เหมือนอย่างในสมัยเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาข้าไว้
29:3 เมื่อประทีปของพระองค์ส่องเหนือศีรษะของข้า และเมื่อข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วยความสว่างของพระองค์
29:4 เหมือนอย่างที่ข้าเคยเป็นในวันเวลาแห่งวัยหนุ่มของข้า เมื่อความลึกลับของพระเจ้าเคยอยู่เหนือเต็นท์ของข้า
29:5 เมื่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ยังอยู่กับข้า และลูก ๆ ของข้าเคยห้อมล้อมข้า
29:6 เมื่อข้าล้างย่างเท้าของข้าด้วยเนยข้น และศิลาเทบรรดาแม่น้ำแห่งน้ำมันออกให้ข้า
29:7 เมื่อข้าผ่านนครไปยังประตูเมือง เมื่อข้าเตรียมที่นั่งของข้าไว้ในถนน
29:8 คนหนุ่ม ๆ เห็นข้า และซ่อนตัวเสีย คนสูงอายุลุกและยืนขึ้น
29:9 พวกประมุขหยุดพูด และเอามือของตนปิดปากของตนไว้
29:10 พวกขุนนางก็สงบลง และลิ้นของพวกเขาก็เกาะติดเพดานปากของพวกเขา
29:11 เมื่อหูได้ยินข้าแล้ว มันก็อวยพรข้า และเมื่อตาเห็นข้าแล้ว มันก็เป็นพยานต่อข้า
29:12 เพราะว่าข้าได้ช่วยคนยากจนที่ร้องออกให้พ้น และเด็กกำพร้าพ่อ และคนที่ไม่มีใครช่วยเหลือเขา
29:13 พรของคนที่จวนจะพินาศก็มาถึงข้า และข้าเป็นเหตุให้จิตใจของหญิงม่ายร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
29:14 ข้าเคยสวมความชอบธรรม และมันก็ห่อหุ้มข้าไว้ ความยุติธรรมของข้าเคยเป็นเหมือนเสื้อคลุมยาวและผ้าโพกศีรษะ
29:15 ข้าเคยเป็นนัยน์ตาให้คนตาบอด และข้าเคยเป็นเท้าให้คนง่อย
29:16 ข้าเคยเป็นบิดาให้คนขัดสน และข้าได้สอบสวนเรื่องที่ข้าไม่รู้จัก
29:17 และข้าได้หักขากรรไกรของคนชั่ว และได้ดึงเอาของริบออกมาจากฟันของเขา
29:18 แล้วข้าได้กล่าวว่า ‘ข้าจะตายในรังของข้า และข้าจะทวีวันเวลาของข้าเหมือนอย่างทราย
29:19 รากของข้าได้แผ่ออกไปข้างน้ำทั้งหลาย และน้ำค้างเกาะอยู่บนกิ่งของข้าตลอดคืน
29:20 สง่าราศีของข้าเคยสดชื่นอยู่ในข้า และคันธนูของข้าก็เคยใหม่เสมออยู่ในมือข้า’
29:21 คนทั้งหลายเคยเงี่ยหูฟังข้าและคอยอยู่ และเงียบอยู่ฟังคำปรึกษาของข้า
29:22 หลังจากบรรดาถ้อยคำของข้าแล้ว เขาทั้งหลายก็ไม่พูดอีกเลย และคำกล่าวของข้าก็กลั่นลงมาเหนือพวกเขา
29:23 และเขาทั้งหลายได้คอยข้าเหมือนคอยฝน และพวกเขาได้อ้าปากของตนกว้างเหมือนอย่างรอรับน้ำฝนชุกปลายฤดู
29:24 ถ้าข้าได้หัวเราะเยาะเขาทั้งหลาย พวกเขาก็มิได้เชื่อ และสีหน้าอันผ่องใสของข้า พวกเขาก็มิได้ทำให้หม่นหมองลง
29:25 ข้าได้เลือกทางให้เขาทั้งหลาย และได้นั่งเป็นหัวหน้า และเคยอาศัยอยู่เหมือนอย่างกษัตริย์องค์หนึ่งในกองทัพ เหมือนอย่างผู้ที่ปลอบโยนบรรดาคนที่คร่ำครวญ”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope