กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตน
31:1 “ข้าได้ทำพันธสัญญากับนัยน์ตาของข้า แล้วข้าจะมองหญิงพรหมจารีได้อย่างไร
31:2 เพราะมีส่วนใด ๆ ของพระเจ้าจากเบื้องบน และมีมรดกอะไรบ้างขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จากที่สูง
31:3 การทำลายมาถึงคนชั่วมิใช่หรือ และการลงโทษอันแปลกประหลาดมาถึงคนที่กระทำความชั่วช้ามิใช่หรือ
31:4 พระองค์ไม่ทรงเห็นทางทั้งหลายของข้า และนับฝีก้าวทั้งสิ้นของข้าดอกหรือ
31:5 ถ้าข้าได้ดำเนินไปด้วยความไร้สาระ หรือถ้าเท้าของข้าเร่งไปสู่ความหลอกลวง
31:6 ขอให้ข้าถูกชั่งด้วยตราชูเที่ยงตรง เพื่อพระเจ้าจะทรงทราบความสุจริตของข้า
31:7 ถ้าย่างเท้าของข้าได้หันออกไปจากทาง และจิตใจของข้าได้ดำเนินตามนัยน์ตาของข้า และถ้าความด่างพร้อยใด ๆ ได้เกาะติดมือของข้า
31:8 แล้วขอให้ข้าหว่าน และให้คนอื่นกิน ใช่แล้ว ขอให้ลูก ๆ ของข้าถูกถอนรากออกไป
31:9 ถ้าใจของข้าได้ถูกหลอกลวงโดยผู้หญิงคนใด หรือถ้าข้าได้ซุ่มคอยอยู่ที่ประตูของเพื่อนบ้านของข้า
31:10 แล้วขอให้ภรรยาของข้าโม่แป้งให้คนอื่น และให้คนอื่น ๆ โน้มทับนาง
31:11 เพราะนี่เป็นอาชญากรรมรุนแรง ใช่แล้ว เป็นความชั่วช้าที่จะต้องถูกลงโทษโดยเหล่าผู้พิพากษา
31:12 เพราะนั่นเป็นไฟที่ผลาญจนถึงความพินาศ และจะถอนรากผลเพิ่มพูนทั้งสิ้นของข้าออกไปเสีย
31:13 ถ้าข้าดูถูกเรื่องของทาสชายหรือทาสหญิงของข้า เมื่อพวกเขามาโต้เถียงกับข้า
31:14 แล้วข้าจะทำอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้น และเมื่อพระองค์ทรงสอบสวน ข้าจะทูลตอบพระองค์อย่างไร
31:15 พระองค์ผู้ทรงสร้างข้าในครรภ์ มิได้ทรงสร้างเขาหรือ และมิใช่พระองค์องค์เดียวเท่านั้นหรือ ที่ทรงสร้างเราทั้งสองในครรภ์
31:16 ถ้าข้าได้หน่วงเหนี่ยวคนยากจนไว้จากความปรารถนาของพวกเขา หรือได้กระทำให้นัยน์ตาของหญิงม่ายล้มเหลว
31:17 หรือได้รับประทานอาหารจำนวนเล็กน้อยของข้าแต่ลำพัง และลูกกำพร้าพ่อไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารนั้น
31:18 (เพราะตั้งแต่วัยหนุ่มของข้า เขาได้เติบโตขึ้นพร้อมกับข้า เหมือนอย่างอยู่กับพ่อ และข้าได้นำเธอตั้งแต่ครรภ์มารดาของข้า)
31:19 ถ้าข้าเห็นคนหนึ่งคนใดพินาศเพราะขาดเสื้อผ้า หรือเห็นคนขัดสนใด ๆ ไม่มีผ้าคลุมกาย
31:20 ถ้าบั้นเอวของเขามิได้อวยพรข้า และถ้าเขามิได้อบอุ่นด้วยขนแกะจากฝูงแกะของข้า
31:21 ถ้าข้าได้ยกมือของข้าขึ้นต่อสู้ลูกกำพร้าพ่อ เมื่อข้าเห็นความช่วยเหลือของข้าในประตูเมือง
31:22 แล้วขอให้แขนของข้าหลุดจากกระดูกสะบักของข้า และขอให้แขนของข้าถูกหักหลุดจากกระดูกเสียเถิด
31:23 เพราะการทำลายจากพระเจ้าเป็นความหวาดกลัวต่อข้า และด้วยเหตุความสูงส่งของพระองค์ ข้าจึงทนไม่ได้
31:24 ถ้าข้ากระทำให้ทองคำเป็นความหวังของข้า หรือได้พูดกับทองคำเนื้อดีว่า ‘ท่านเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจของข้า’
31:25 ถ้าข้าเปรมปรีดิ์เพราะทรัพย์สมบัติของข้ามากมาย หรือเพราะมือของข้าได้มามาก
31:26 ถ้าข้ามองดูดวงอาทิตย์เมื่อมันส่องแสง หรือดวงจันทร์เมื่อเคลื่อนไปด้วยความสว่าง
31:27 และจิตใจของข้าถูกล่อลวงอย่างลับ ๆ หรือปากของข้าจุบมือของข้า
31:28 นี่ก็เป็นความชั่วช้าด้วยที่จะต้องถูกลงโทษโดยผู้พิพากษา เพราะข้าคงต้องปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องบน
31:29 ถ้าข้าเปรมปรีดิ์เมื่อผู้ที่เกลียดชังข้านั้นถูกทำลาย หรือข้าเริงโลดเมื่อเหตุร้ายมาทันเขา
31:30 ทั้งข้าไม่ยอมให้ปากของข้าทำบาปโดยการสาปแช่งจิตใจของเขา
31:31 ถ้าบรรดาคนแห่งเต็นท์ของข้ามิได้กล่าวว่า ‘โอ พวกเราอยากได้เนื้อของเขาจังเลย พวกเราไม่อาจอิ่มได้เลย’
31:32 คนแปลกหน้าไม่ได้พักอาศัยอยู่ในถนน แต่ข้าได้เปิดประตูทั้งหลายของข้าให้แก่นักเดินทาง
31:33 ถ้าข้าปิดบังการละเมิดทั้งหลายของข้าเหมือนอย่างอาดัม โดยซ่อนความชั่วช้าของข้าไว้ในอกของข้า
31:34 ข้ากลัวมวลชนหรือ หรือการดูถูกของครอบครัวต่าง ๆ ทำให้ข้าหวาดกลัวหรือ ที่ข้าจึงนิ่งเสียและไม่ออกไปพ้นประตูบ้าน
31:35 โอ ข้าอยากให้สักคนหนึ่งฟังข้า ดูเถิด ความปรารถนาของข้าคือ ขอให้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงตอบข้า และขอให้คู่อริของข้าเขียนหลักฐานไว้
31:36 แน่นอน ข้าจะใส่หลักฐานนั้นบนบ่าของข้า และจะมัดมันไว้เป็นมงกุฎสำหรับข้า
31:37 ข้าจะแจ้งจำนวนฝีก้าวของข้าแก่พระองค์ ข้าจะเข้าไปเฝ้าพระองค์อย่างเป็นประมุข
31:38 ถ้าที่ดินของข้าร้องกล่าวโทษข้า หรือบรรดาร่องไถในนั้นร้องทุกข์เช่นเดียวกัน
31:39 ถ้าข้ากินผลิตผลของมันด้วยมิได้เสียเงิน หรือกระทำให้พวกเจ้าของที่ดินนั้นเสียชีวิตของตน
31:40 ก็ขอให้มีต้นผักหนามงอกขึ้นแทนข้าวสาลี และหญ้าสาบแร้งแทนข้าวบาร์เลย์” จบบรรดาถ้อยคำของโยบ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope