กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 41

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

พระเจ้าทรงแสดงฤทธิ์อำนาจในตัวเลวีอาธาน
41:1 “เจ้าสามารถลากตัวเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้หรือ หรือลิ้นของมันด้วยเชือกเส้นหนึ่งที่เจ้าปล่อยลงมาได้หรือ
41:2 เจ้าสามารถเอาเบ็ดใส่ในจมูกของมันได้หรือ หรือเจาะขากรรไกรของมันให้ทะลุด้วยหนามได้หรือ
41:3 มันจะวิงวอนต่อเจ้าเป็นอันมากหรือ มันจะพูดด้วยบรรดาคำอ่อนหวานกับเจ้าหรือ
41:4 มันจะทำพันธสัญญากับเจ้าหรือ เจ้าจะจับมันมาเป็นทาสรับใช้ตลอดไปหรือ
41:5 เจ้าจะเล่นกับมันเหมือนเล่นกับนกหรือ หรือเจ้าจะผูกมันไว้สำหรับพวกสาว ๆ ของเจ้าหรือ
41:6 เพื่อนฝูงจะมากินมันที่งานเลี้ยงหรือ เขาทั้งหลายจะแบ่งมันในท่ามกลางพวกพ่อค้าหรือ
41:7 เจ้าสามารถทำให้หนังของมันเต็มไปด้วยบรรดาเหล็กที่มีหนามแหลมได้หรือ หรือหัวของมันด้วยเหล่าฉมวกแทงปลาได้หรือ
41:8 จงวางมือของเจ้าจับมันดู จงจำการต่อสู้นั้นไว้ให้ดี อย่าทำอีกเลย
41:9 ดูเถิด ความหวังของคนที่อาจสู้มันนั้นก็เปล่าประโยชน์ เมื่อคนใด ๆ เห็นมันเข้าเท่านั้น จะไม่ล้มลงหรือ
41:10 ไม่มีใครดุพอที่จะกล้าไปยั่วเย้ามัน แล้วใครเล่าจะยืนมั่นต่อหน้าเราได้
41:11 ใครเล่าได้ให้แก่เราก่อน ซึ่งเราจะต้องตอบแทนเขา สิ่งใด ๆ ก็ตามที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้นก็เป็นของเรา
41:12 เราจะไม่ปกปิดอวัยวะต่าง ๆ ของมัน หรือกำลังของมัน หรือโครงร่างอันสมส่วนของมัน
41:13 ใครสามารถถลกเสื้อชั้นนอกของมันออกได้ หรือใครสามารถเข้าใกล้มันด้วยบังเหียนสองชั้นของตนได้
41:14 ใครสามารถเปิดประตูแห่งหน้าของมันได้ ฟันของมันนั้นน่าสยดสยองโดยรอบ
41:15 บรรดาเกล็ดของมันเป็นความภาคภูมิใจของมัน แนบตัวมันสนิทเหมือนอย่างตราผนึกแน่น
41:16 เกล็ดนั้นอยู่ชิดกันมาก จนไม่มีลมผ่านเข้าระหว่างพวกมันได้
41:17 เกล็ดเหล่านั้นถูกเชื่อมติดกัน พวกมันเกาะติดกัน จนพวกมันไม่อาจถูกแยกออกจากกันได้
41:18 โดยการจามของมัน แสงสว่างจึงออกมา และตาของมันเหมือนอย่างแสงอรุณรุ่งเช้า
41:19 คบเพลิงออกมาจากปากของมัน และประกายไฟกระโดดออกมา
41:20 ควันออกมาจากรูจมูกของมัน เหมือนอย่างออกมาจากหม้อหรือหม้อขนาดใหญ่ที่เดือดพล่าน
41:21 ลมหายใจของมันจุดถ่านลุก และเปลวเพลิงออกมาจากปากของมัน
41:22 พละกำลังอยู่ในลำคอของมัน และความเศร้าใจกลับกลายเป็นความชื่นบานต่อหน้ามัน
41:23 เกล็ดแห่งเนื้อของมันถูกเชื่อมติดกัน พวกมันแน่นอยู่ในตัวพวกมันเอง พวกมันไม่อาจถูกขยับเขยื้อนได้เลย
41:24 หัวใจของมันแข็งเหมือนอย่างกับหิน ใช่แล้ว แข็งพอ ๆ กับชิ้นส่วนของหินโม่
41:25 เมื่อมันยกตัวขึ้น เหล่าผู้มีอำนาจก็กลัว เพราะเหตุสิ่งที่ถูกทำลายนั้น เขาทั้งหลายก็ชำระล้างตัวเอง
41:26 ดาบของคนที่แทงมัน จับมันไว้ไม่ได้ ทั้งหอก แหลน หรือเสื้อเกราะ
41:27 มันถือว่าเหล็กเป็นเหมือนฟาง และทองเหลืองเป็นเหมือนไม้ผุ
41:28 ลูกธนูไม่สามารถทำให้มันหนีไปได้ สำหรับมันหินลูกสลิงก็กลายเป็นเหมือนตอข้าว
41:29 แหลนก็นับว่าเป็นเหมือนตอข้าว มันหัวเราะเยาะการซัดหอก
41:30 หินแหลม ๆ อยู่ใต้มัน มันกระจายสิ่งต่าง ๆ ที่แหลมคมบนเลน
41:31 มันทำให้น้ำลึกเดือดเหมือนอย่างหม้อ มันทำให้ทะเลเป็นเหมือนอย่างหม้อน้ำมันทา
41:32 มันทำให้หนทางส่องแสงตามหลังมัน ทำให้ใคร ๆ คิดว่ามหาสมุทรผมหงอก
41:33 บนแผ่นดินโลก ไม่มีอะไรเหมือนกับมัน ซึ่งถูกสร้างไว้ไม่ให้รู้จักความกลัว
41:34 มันมองดูทุกสิ่งที่อยู่สูง มันเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งเหนือบุตรทั้งปวงแห่งความเย่อหยิ่ง”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope