กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

สุภาษิต 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ความชอบธรรมเปรียบกับความชั่ว
12:1 ผู้ใดก็ตามที่รักคำสั่งสอนก็รักความรู้ แต่คนที่เกลียดชังการตักเตือนก็เป็นคนโฉด
12:2 คนดีได้รับความโปรดปรานของพระเยโฮวาห์ แต่คนที่วางแผนการชั่วพระองค์จะทรงปรับโทษ
12:3 คนจะไม่ถูกตั้งมั่นคงอยู่โดยความชั่ว แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่ถูกเคลื่อนย้าย
12:4 ภรรยาผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมก็เป็นมงกุฎแก่สามีของตน แต่นางที่ทำให้อับอายก็เหมือนอย่างความเปื่อยเน่าในกระดูกทั้งหลายของเขา
12:5 บรรดาความคิดของคนชอบธรรมนั้นถูกต้อง แต่คำปรึกษาทั้งหลายของคนชั่วเป็นความหลอกลวง
12:6 บรรดาถ้อยคำของคนชั่วหมอบคอยเอาโลหิต แต่ปากของเหล่าคนเที่ยงธรรมจะช่วยพวกเขาให้รอดพ้น
12:7 คนชั่วถูกคว่ำและไม่เป็นอยู่อีก แต่บ้านเรือนของคนชอบธรรมจะดำรงอยู่
12:8 คนจะได้คำชมเชยตามสติปัญญาของเขา แต่คนที่มีใจตลบตะแลงจะเป็นที่เหยียดหยาม
12:9 คนที่ถูกเหยียดหยามและมีคนรับใช้ ก็ดีกว่าคนที่ยกย่องตนเองและขาดอาหาร
12:10 คนชอบธรรมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของตน แต่บรรดาความเมตตาอันอ่อนโยนของคนชั่วก็โหดร้าย
12:11 คนที่ไถนาของตนจะอิ่มท้องด้วยอาหาร แต่คนที่ติดตามคนไร้สาระก็ขาดความเข้าใจ
12:12 คนชั่วปรารถนาตาข่ายของคนชั่วร้าย แต่รากของคนชอบธรรมก็ออกผล
12:13 คนชั่วติดกับดักโดยการละเมิดแห่งริมฝีปากของตน แต่คนชอบธรรมจะออกมาจากความยากลำบาก
12:14 คนจะอิ่มใจด้วยความดีโดยผลแห่งปากของตน และค่าตอบแทนแห่งมือของคนจะถูกส่งคืนแก่เขา
12:15 ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่คนที่ตั้งใจฟังคำปรึกษาก็มีสติปัญญา
12:16 ความโกรธของคนโง่ก็เป็นที่รู้จักได้ทันที แต่คนเฉลียวฉลาดปิดบังความอับอาย
12:17 คนที่พูดความจริงก็แสดงให้เห็นความชอบธรรม แต่พยานเท็จแสดงให้เห็นการหลอกลวง
12:18 มีบางคนที่พูดเหมือนอย่างการแทงของดาบ แต่ลิ้นของคนที่มีสติปัญญาก็เป็นสุขภาพ
12:19 ริมฝีปากแห่งความจริงจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิตย์ แต่ลิ้นที่พูดมุสาจะอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียว
12:20 ความหลอกลวงอยู่ในใจของคนทั้งหลายที่คิดแผนการชั่วร้าย แต่ความชื่นบานมีแก่บรรดาที่ปรึกษาแห่งสันติภาพ
12:21 สิ่งเลวร้ายจะไม่เกิดกับคนชอบธรรม แต่คนชั่วจะเต็มไปด้วยการประทุษร้าย
12:22 ริมฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่คนทั้งหลายที่ประพฤติอย่างสัตย์จริงเป็นความปีติยินดีของพระองค์
12:23 คนเฉลียวฉลาดย่อมปกปิดความรู้ไว้ แต่ใจของบรรดาคนโง่ป่าวร้องความโง่เขลา
12:24 มือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง แต่คนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธา
12:25 ความโศกเศร้าในใจของมนุษย์ถ่วงใจของเขาลง แต่ถ้อยคำที่ดีกระทำให้ใจของเขายินดี
12:26 คนชอบธรรมประเสริฐกว่าเพื่อนบ้านของตน แต่ทางของคนชั่วชักจูงพวกเขาให้หลง
12:27 คนเกียจคร้านไม่ปิ้งเหยื่อที่เขาล่ามาได้ แต่ทรัพย์สมบัติของคนขยันขันแข็งก็ล้ำค่า
12:28 ในทางแห่งความชอบธรรมนั้นมีชีวิต และในวิถีของมันไม่มีความมรณา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope