กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 22 / 2 Samuel 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

เพลงสดุดีของดาวิดเรื่องการช่วยให้รอดพ้น
22:1 และในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยดาวิดให้รอดพ้นจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ และให้พ้นจากพระหัตถ์ของซาอูล ดาวิดได้ถวายถ้อยคำนี้เป็นบทเพลงแด่พระเยโฮวาห์

David's Song of Deliverance
22:1 And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:

22:2 และพระองค์ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นของข้าพระองค์

22:2 And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;

22:3 เป็นพระเจ้าซึ่งทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นโล่ของข้าพระองค์และทรงเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพระองค์ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ และทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากความทารุณ

22:3 The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.

22:4 ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ดังนั้นข้าพระองค์จะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์

22:4 I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

22:5 เมื่อคลื่นแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กลัว

22:5 When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;

22:6 ความระทมทุกข์แห่งนรกอยู่รอบตัวข้าพระองค์ บ่วงแห่งความตายขัดขวางข้าพระองค์

22:6 The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;

22:7 ในยามทุกข์ใจข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และได้ร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์จากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพระองค์มาถึงพระกรรณของพระองค์

22:7 In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.

22:8 แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลง รากฐานทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์ก็หวั่นไหวและสั่นสะเทือน เพราะพระองค์ทรงกริ้ว

22:8 Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.

22:9 ควันออกไปจากช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็เผาผลาญ ถ่านก็ติดเปลวไฟนั้น

22:9 There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.

22:10 พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมา และความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์

22:10 He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.

22:11 พระองค์ทรงเครูบตนหนึ่งและทรงเหาะไป และได้เห็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลม

22:11 And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.

22:12 และพระองค์ทรงกระทำความมืดทึบให้เป็นพลับพลาอยู่รอบพระองค์ คือความมืดทึบแห่งน้ำทั้งหลาย และเมฆทึบแห่งฟ้าสวรรค์

22:12 And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.

22:13 ถ่านก็ลุกเป็นเพลิงเนื่องด้วยความสว่างไสวซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์

22:13 Through the brightness before him were coals of fire kindled.

22:14 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึกก้องจากฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์

22:14 The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.

22:15 และพระองค์ทรงส่งบรรดาลูกธนูออกไป และทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไป ทรงปล่อยฟ้าแลบและทำให้พวกเขาโกลาหล

22:15 And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.

22:16 และร่องน้ำทั้งหลายแห่งทะเลก็ปรากฏขึ้น รากฐานของแผ่นดินโลกถูกค้นพบ ตามการขนาบของพระเยโฮวาห์ ตามที่ลมพวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์

22:16 And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.

22:17 พระองค์ทรงบัญชาจากที่สูง พระองค์ทรงยึดข้าพระองค์ไว้ พระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ออกมาจากน้ำมากหลาย

22:17 He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;

22:18 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากศัตรูที่เข้มแข็งของข้าพระองค์ และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์ เพราะว่าพวกเขามีกำลังมากกว่าข้าพระองค์

22:18 He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.

22:19 เขาทั้งหลายขัดขวางข้าพระองค์ในวันที่ข้าพระองค์ประสบความหายนะ แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์

22:19 They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.

22:20 พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมายังที่กว้างใหญ่ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้น เพราะว่าพระองค์ทรงยินดีในข้าพระองค์

22:20 He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.

22:21 พระเยโฮวาห์ประทานรางวัลแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ พระองค์ทรงตอบแทนข้าพระองค์ตามความสะอาดแห่งมือของข้าพระองค์

22:21 The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

22:22 เพราะว่าข้าพระองค์ได้รักษาทางทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ไว้ และไม่ได้พรากจากพระเจ้าของข้าพระองค์เพื่อทำความชั่วร้าย

22:22 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.

22:23 เพราะว่าการตัดสินทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ และสำหรับกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์ ข้าพระองค์มิได้หันจากกฎเกณฑ์เหล่านั้น

22:23 For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.

22:24 ต่อพระพักตร์ของพระองค์ข้าพระองค์กระทำอย่างเที่ยงตรง และได้รักษาตัวไว้ให้พ้นจากความชั่วช้าของข้าพระองค์

22:24 I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.

22:25 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ ตามความสะอาดหมดจดของข้าพระองค์ในสายพระเนตรของพระองค์

22:25 Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.

22:26 พระองค์จะทรงสำแดงความเมตตาต่อผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา และพระองค์จะทรงสำแดงความซื่อตรงของพระองค์ต่อผู้ที่ซื่อตรง

22:26 With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.

22:27 พระองค์จะทรงสำแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์ และพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่ดื้อรั้น

22:27 With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.

22:28 และพระองค์จะทรงช่วยประชากรที่ทุกข์ลำบากให้รอดพ้น แต่พระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่หยิ่งยโสเพื่อทำให้พวกเขาตกต่ำลง

22:28 And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.

22:29 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์ และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ความมืดของข้าพระองค์สว่างขึ้น

22:29 For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.

22:30 ด้วยว่าข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ โดยพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้

22:30 For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.

22:31 สำหรับพระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาห์พิสูจน์แล้ว พระองค์ทรงเป็นดั้งของบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

22:31 As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.

22:32 เพราะผู้ใดเล่าเป็นพระเจ้านอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ใดเล่าเป็นศิลานอกจากพระเจ้าของพวกเรา

22:32 For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?

22:33 พระเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งและเป็นกำลังของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงทำให้ทางของข้าพระองค์ดีเลิศทุกประการ

22:33 God is my strength and power: and he maketh my way perfect.

22:34 พระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพระองค์เหมือนอย่างเท้ากวางตัวเมีย และทรงวางข้าพระองค์ไว้บนที่สูงทั้งหลายของข้าพระองค์

22:34 He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.

22:35 พระองค์ทรงสอนมือของข้าพระองค์ให้ทำสงคราม ดังนั้นข้าพระองค์จึงสามารถหักคันธนูเหล็กกล้าด้วยแขนของข้าพระองค์

22:35 He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.

22:36 พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ และความอ่อนโยนของพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ใหญ่โตขึ้น

22:36 Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.

22:37 พระองค์ทรงกระทำให้ย่างก้าวของข้าพระองค์ที่อยู่ใต้ข้าพระองค์กว้างขวางขึ้น ดังนั้นเท้าของข้าพระองค์จึงไม่ลื่นไถล

22:37 Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.

22:38 ข้าพระองค์ไล่ตามบรรดาศัตรูของข้าพระองค์และได้ทำลายพวกเขาเสีย และไม่หันกลับจนกว่าข้าพระองค์ได้เผาผลาญพวกเขาเสียสิ้น

22:38 I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.

22:39 และข้าพระองค์ได้เผาผลาญเขาทั้งหลาย และข้าพระองค์ได้ทำให้พวกเขาบาดเจ็บ เขาทั้งหลายจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้ ใช่แล้ว พวกเขาได้ล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์

22:39 And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.

22:40 เพราะว่าพระองค์ทรงคาดเอวของข้าพระองค์ไว้ด้วยกำลังเพื่อทำการสู้รบ พระองค์ทรงกระทำให้พวกที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ถูกปราบลงอยู่ใต้ข้าพระองค์

22:40 For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.

22:41 พระองค์ทรงโปรดประทานคอของบรรดาศัตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะทำลายบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์

22:41 Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.

22:42 เขาทั้งหลายมองหา แต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้ แม้เขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ไม่ทรงตอบพวกเขา

22:42 They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.

22:43 ดังนั้น ข้าพระองค์ได้ทุบตีเขาทั้งหลายแหลกละเอียดอย่างผงคลีดิน ข้าพระองค์ได้เหยียบพวกเขาลงเหมือนโคลนตามถนน และกระจายเขาทั้งหลายออกไปทั่ว

22:43 Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.

22:44 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากการยื้อแย่งของประชากรของข้าพระองค์ พระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้เป็นประมุขแห่งบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะปรนนิบัติข้าพระองค์

22:44 Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.

22:45 บรรดาคนต่างชาติจะมายอมจำนนตัวต่อข้าพระองค์ ทันทีที่เขาทั้งหลายได้ยินแล้ว พวกเขาจะเชื่อฟังข้าพระองค์

22:45 Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.

22:46 บรรดาคนต่างชาติจะอ่อนกำลัง และพวกเขาจะตัวสั่นออกมาจากที่กำบังของเขาทั้งหลาย

22:46 Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.

22:47 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และสาธุการแด่ศิลาของข้าพระองค์ และพระเจ้าแห่งศิลาผู้เป็นความรอดของข้าพระองค์เป็นที่เทิดทูน

22:47 The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.

22:48 พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการแก้แค้นให้แก่ข้าพระองค์ และนำชนชาติทั้งหลายต่ำลงให้อยู่ใต้ข้าพระองค์

22:48 It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,

22:49 และทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์ออกมาจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงยกชูข้าพระองค์ขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากคนทารุณ

22:49 And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.

22:50 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

22:50 Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.

22:51 พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการแห่งความรอดแก่กษัตริย์ของพระองค์ และทรงสำแดงความเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์”

22:51 He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope