กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 18 / Job 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

บิลดัดกล่าวถึงความทุกข์ของคนชั่ว
18:1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า

Bildad Speaks of the Plight of the Wicked
18:1 Then answered Bildad the Shuhite, and said,

18:2 “ท่านจะค้นหาถ้อยคำนานเท่าใด จงใคร่ครวญแล้วภายหลังพวกเราจะพูด

18:2 How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.

18:3 ทำไมเราจึงถูกนับให้เป็นสัตว์ และถือว่าเลวทรามในสายตาของท่าน

18:3 Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?

18:4 ท่านผู้ฉีกตัวของท่านด้วยความโกรธของท่าน จะให้แผ่นดินโลกถูกทอดทิ้งเพราะเห็นแก่ท่านหรือ หรือจะให้ก้อนหินโยกย้ายจากที่ของมัน

18:4 He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?

18:5 เออ ความสว่างแห่งคนชั่วจะถูกดับเสีย และเปลวไฟของเขาจะไม่ส่องแสงอีก

18:5 Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.

18:6 ความสว่างในเต็นท์ของเขาจะมืด และตะเกียงของเขาจะดับพร้อมกับเขา

18:6 The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.

18:7 ก้าวอันแข็งแรงของเขาก็จะสั้นเข้า และความคิดอ่านของเขาเองก็จะคว่ำเขาลง

18:7 The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.

18:8 เพราะเขาถูกเหวี่ยงเข้าไปในข่ายด้วยเท้าของเขาเอง และเขาเดินอยู่บนหลุมพราง

18:8 For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.

18:9 กับอันหนึ่งจะฉวยส้นเท้าของเขาไว้ ผู้ปล้นจะมีชัยต่อเขา

18:9 The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.

18:10 มีบ่วงซ่อนอยู่ในดินไว้ดักเขา มีกับอยู่ในทางไว้ดักเขา

18:10 The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.

18:11 สิ่งน่าหวาดเสียวจะทำให้เขาตกใจอยู่รอบด้าน และไล่ติดส้นเท้าของเขาอยู่

18:11 Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.

18:12 กำลังของเขาก็จะกร่อนไปเพราะความหิว และภัยพิบัติก็จะคอยพร้อมอยู่ที่ข้างเขา

18:12 His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.

18:13 มันจะกินความแข็งแกร่งแห่งผิวหนังของเขาเสีย แม้แต่บุตรหัวปีแห่งความตายจะกินความแข็งแกร่งของเขาเสีย

18:13 It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.

18:14 ความไว้วางใจของเขาจะถูกถอนออกจากเต็นท์ของเขา จะถูกนำมายังกษัตริย์แห่งความน่าหวาดเสียว

18:14 His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.

18:15 สิ่งที่ไม่ใช่ของเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเขา จะมีกำมะถันเกลื่อนกลาดอยู่เหนือที่อยู่ของเขา

18:15 It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.

18:16 รากของเขาจะแห้งไปข้างใต้นั้น และกิ่งของเขาที่อยู่ข้างบนจะถูกตัดทิ้ง

18:16 His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.

18:17 การระลึกถึงเขาจะพินาศไปจากโลก และเขาจะไม่มีชื่ออยู่ในถนน

18:17 His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.

18:18 เขาจะถูกผลักไสจากความสว่างเข้าสู่ความมืด และจะถูกไล่ออกไปจากแผ่นดินโลก

18:18 He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.

18:19 เขาจะไม่มีลูกหรือหลานท่ามกลางประชาชนของเขา และจะไม่มีใครเหลืออยู่ในที่ซึ่งเขาเคยอาศัยอยู่

18:19 He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.

18:20 ผู้ที่มาภายหลังเขาก็จะตกตะลึงด้วยวันของเขา เหมือนกับผู้ที่มาก่อนก็หวาดกลัวด้วย

18:20 They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.

18:21 แน่ละ ที่อยู่ของคนชั่วเป็นอย่างนี้แหละ และที่อยู่ของคนซึ่งไม่รู้จักพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละ”

18:21 Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope