กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงซาโลมอน 1 / Song of Solomon 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

การสนทนาระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว
1:1 บทเพลงแห่งบทเพลงทั้งหลายซึ่งเป็นของซาโลมอน

Communion of the Bridegroom and the Bride
1:1 The song of songs, which is Solomon's.

1:2 ขอเขาจุบดิฉันด้วยจุบจากปากของเขา เพราะว่าความรักของเธอดีกว่าน้ำองุ่น

1:2 Let him kiss me with the kisses of his mouth: for thy love is better than wine.

1:3 เพราะน้ำมันเจิมของเธอนั้นหอมฟุ้ง นามของเธอจึงหอมเหมือนน้ำมันที่เทออกแล้ว เพราะฉะนั้นพวกหญิงพรหมจารีจึงรักเธอ

1:3 Because of the savour of thy good ointments thy name is as ointment poured forth, therefore do the virgins love thee.

1:4 ขอพาดิฉันไป พวกเราจะวิ่งตามเธอไป กษัตริย์ได้นำดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์ เราจะเต้นโลดและเปรมปรีดิ์ในตัวเธอ เราจะพรรณนาถึงความรักของเธอให้ยิ่งกว่าน้ำองุ่น บรรดาคนเที่ยงธรรมก็รักเธอ

1:4 Draw me, we will run after thee: the king hath brought me into his chambers: we will be glad and rejoice in thee, we will remember thy love more than wine: the upright love thee.

1:5 โอ บุตรสาวแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย ดิฉันผิวดำ ๆ แต่ว่าดำขำ ดังเต็นท์ของพวกเคดาร์ ดังวิสูตรของซาโลมอน

1:5 I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon.

1:6 อย่ามองค่อนขอดดิฉัน เพราะดิฉันผิวคล้ำ เนื่องด้วยแสงแดดแผดเผาดิฉัน พวกบุตรแห่งมารดาของดิฉันได้ขึ้งโกรธดิฉัน เขาทั้งหลายใช้ดิฉันให้เป็นคนดูแลสวนองุ่น แต่สวนองุ่นของดิฉันเอง ดิฉันไม่ได้ดูแล

1:6 Look not upon me, because I am black, because the sun hath looked upon me: my mother's children were angry with me; they made me the keeper of the vineyards; but mine own vineyard have I not kept.

1:7 โอ เธอผู้ที่จิตใจดิฉันรัก ขอบอกดิฉันว่า เธอเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ที่ไหนในเวลาเที่ยงวัน เธอให้มันนอนพักที่ไหน เพราะเหตุใดเล่าดิฉันจะต้องหันไปตามฝูงสัตว์ของพวกเพื่อนเธอ

1:7 Tell me, O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon: for why should I be as one that turneth aside by the flocks of thy companions?

1:8 โอ แม่งามเลิศในท่ามกลางหญิงทั้งหลาย ถ้าเธอไม่รู้จงเดินไปตามรอยเท้าของฝูงแพะแกะ แล้วจงเลี้ยงฝูงแพะแกะของเธอไว้ที่ข้างเต็นท์ของเมษบาลเถิด

1:8 If thou know not, O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherds' tents.

1:9 โอ ที่รักของฉันเอ๋ย ฉันขอเปรียบเธอประหนึ่งอาชาเทียมราชรถของฟาโรห์

1:9 I have compared thee, O my love, to a company of horses in Pharaoh's chariots.

1:10 แก้มทั้งสองของเธองามด้วยอาภรณ์ประดับเพชรพลอย ลำคอของเธอก็สวยมีสร้อยทองคำ

1:10 Thy cheeks are comely with rows of jewels, thy neck with chains of gold.

1:11 พวกฉันจะทำเครื่องประดับทองคำมีลูกปัดเงินประกอบ

1:11 We will make thee borders of gold with studs of silver.

1:12 ขณะเมื่อกษัตริย์กำลังประทับที่โต๊ะอยู่ น้ำมันแฝกหอมของดิฉันก็ส่งกลิ่นฟุ้งไป

1:12 While the king sitteth at his table, my spikenard sendeth forth the smell thereof.

1:13 ที่รักของดิฉันเป็นเหมือนห่อมดยอบสำหรับดิฉัน ห้อยอยู่ตลอดคืนระหว่างสองถันของดิฉัน

1:13 A bundle of myrrh is my wellbeloved unto me; he shall lie all night betwixt my breasts.

1:14 ที่รักของดิฉันนั้น สำหรับดิฉันเธอเป็นเหมือนช่อดอกเทียนขาว อยู่ในสวนองุ่นเอนเกดี

1:14 My beloved is unto me as a cluster of camphire in the vineyards of Engedi.

1:15 ดูเถิด ที่รักของฉัน ดูช่างสวยงาม ดูเถิด เธอสวยงาม ดวงตาทั้งสองของเธอดังนกเขา

1:15 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes.

1:16 ดูเถิด ที่รักของฉัน เธอเป็นคนสวยงามจริงเจ้าค่ะ เธอเป็นคนน่าชมจริง ๆ ที่นอนของเราเขียวสด

1:16 Behold, thou art fair, my beloved, yea, pleasant: also our bed is green.

1:17 ขื่อเรือนของเราทำด้วยไม้สนซีดาร์ และแปของเรานั้นทำด้วยไม้สนสามใบ

1:17 The beams of our house are cedar, and our rafters of fir.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope