ทำความเข้าใจพระคัมภีร์

(อธิบายข้อพระคัมภีร์แบบแบ๊พติสอิสระ)

โดย ดร. เดวิด เอช. โซเร็นสัน

Understanding the Bible

A Bible Commentary

by Dr. David H. Sorensonมิชชันนารีชาวอเมริกันควรติดต่อ ดร. เดวิด ซอเรนสัน

เพื่อขออนุญาตก่อนใช้เนื้อหาอธิบายข้อพระคัมภีร์นี้

davidsorenson@juno.comไฟล์ต่อไปนี้อยู่ใน Adobe PDF format

ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Readerปฐมกาล  อพยพ  เลวีนิติ  กันดารวิถี  พระราชบัญญัติ  โยชูวา  ผู้วินิจฉัย  นางรูธ 

๑ ซามูเอล  ๒ ซามูเอล  ๑ พงศ์กษัตริย์  ๒ พงศ์กษัตริย์  ๑ พงศาวดาร  ๒ พงศาวดาร  เอสรา  เนหะมีย์ 

เอสเธอร์  โยบ  เพลงสดุดี 1-50  เพลงสดุดี 51-150  สุภาษิต  ปัญญาจารย์  เพลงซาโลมอน  อิสยาห์ 

เยเรมีย์  เพลงคร่ำครวญ  เอเสเคียล  ดานิเอล  โฮเชยา  โยเอล  อาโมส  โอบาดีย์  โยนาห์  มีคาห์ 

นาฮูม  ฮะบากุก  เศฟันยาห์  ฮักกัย  เศคาริยาห์  มาลาคี 

มัทธิว  มาระโก  ลูกา  ยอห์น  กิจการ  โรม  ๑ โครินธ์  ๒ โครินธ์ 

กาลาเทีย  เอเฟซัส  ฟีลิปปี  โคโลสี  ๑ เธสะโลนิกา  ๒ เธสะโลนิกา 

๑ ทิโมธี  ๒ ทิโมธี  ทิตัส  ฟีเลโมน  ฮีบรู  ยากอบ 

๑ เปโตร  ๒ เปโตร  ๑ ยอห์น  ๒ ยอห์น  ๓ ยอห์น  ยูดาส  วิวรณ์ มีหนังสือทำความเข้าใจพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย สำหรับโปรแกรม e-Sword

ดาวน์โหลด หนังสือทำความเข้าใจพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย โดย ดร. เดวิด เอช. โซเร็นสัน

Commentary Module now available for e-Sword

Thai Version Understanding the Bible by David Sorenson


นอร์ธสตาร์ มินิสตรี้ส์

(พันธกิจของคริสตจักรแบ๊พติสนอร์ธสตาร์)

1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน

ดิวลัธ, มินเนโซต้า 55811

218-726-0209ปรับปรุงครั้งที่สอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2007

นอร์ธสตาร์ มินิสตรี้ส์

1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน

ดิวลัธ, มินเนโซต้า 55811