พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์


         

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope