best free website creator

ไฟล์เสียงภาษาไทยของ
พระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์

สั่งซื้อซีดีที่มีไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์

ซีดีนี้มีข้อความทั้งหมดของพระคัมภีร์ใหม่ภาษาไทย ฉบับ คิง เจมส์ ที่บันทึก
โดยอาจารย์สันทัด รายการกำลังใจกำลังมา

นอกจากนี้ก็มีข้อความของพระคัมภีร์ใหม่ภาษาไทย ฉบับ คิง เจมส์ ในรูปแบบ .pdf

รูปแบบ MP3

รูปแบบนี้สามารถเล่นได้ในคอมพิวเตอร์
และในเครื่องเล่นซีดีที่สามารถเล่นเพลง รูปแบบ MP3

จะส่งซีดีที่มีไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ไปยังประเทศไหน

ประเทศไทย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศอื่น ๆ

ถ้ามีคำถามใด ๆ กรุณาติดต่อ อ.ฟีลิป โพ้ป ทางอีเมล์($10.00 US สำหรับการขนส่งสินค้าไปประเทศสหรัฐอเมริกา)

ถ้าอยากซื้อพระคัมภีร์โดยโอนเงินเข้าบัญชีของอ.ฟีลิป โฟ้ป
กรุณาติดต่อ อ.ฟีลิป โฟ้ป ทางอีเมล์

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ (ผ่านทาง PayPal)(60 บาท - $2.00 US - สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

ถ้าอยากซื้อพระคัมภีร์โดยโอนเงินเข้าบัญชีของอ.ฟีลิป โฟ้ป
กรุณาติดต่อ อ.ฟีลิป โฟ้ป ทางอีเมล์

หมายเหตุ: เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ถ้าใช้บัตรเครดิตจากต่างประเทศ PayPal ต้องการให้คุณส่งสินค้าไปยังที่อยู่ในประเทศนั้น ดังนั้นเมื่อสั่งซื้อไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์ส่งไปยังที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ของตนเองในต่างประเทศนั้น แล้วส่งอีเมล์ไปให้อาจารย์ฟีลิป โพ้ป พร้อมกับที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องการส่งไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์นั้น และเราจะส่งไปยังที่อยู่นั้น

ถ้ามีคำถามใด ๆ กรุณาติดต่อ อ.ฟีลิป โพ้ป ทางอีเมล์

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ (ผ่านทาง PayPal)($41.00 US สำหรับการขนส่งสินค้าไปประเทศอื่น ๆ)

ถ้าอยากซื้อพระคัมภีร์โดยโอนเงินเข้าบัญชีของอ.ฟีลิป โฟ้ป
กรุณาติดต่อ อ.ฟีลิป โฟ้ป ทางอีเมล์

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ (ผ่านทาง PayPal)