กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสเธอร์ 5 / Esther 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

พระราชินีเอสเธอร์กล้าอุทธรณ์ถึงกษัตริย์
5:1 บัดนี้ต่อมา ในวันที่สามพระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์ของพระนาง และประทับยืนในพระลานชั้นในของพระราชสำนักของกษัตริย์ ตรงข้ามกับท้องพระโรงใหญ่ของกษัตริย์ และกษัตริย์ประทับบนราชบัลลังก์ของพระองค์ภายในพระราชวัง ตรงข้ามประตูแห่งพระราชวัง

Queen Esther Dares to Appeal
5:1 Now it came to pass on the third day, that Esther put on her royal apparel, and stood in the inner court of the king's house, over against the king's house: and the king sat upon his royal throne in the royal house, over against the gate of the house.

5:2 และต่อมา เมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นพระราชินีเอสเธอร์ประทับยืนอยู่ในพระลาน พระนางก็เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และกษัตริย์ทรงยื่นธารพระกรทองคำซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แก่พระนางเอสเธอร์ ดังนั้นพระนางเอสเธอร์จึงเสด็จเข้ามาใกล้และแตะต้องยอดธารพระกร

5:2 And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favour in his sight: and the king held out to Esther the golden sceptre that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the sceptre.

5:3 แล้วกษัตริย์ตรัสกับพระนางว่า “พระราชินีเอสเธอร์ พระนางต้องการสิ่งใด และคำทูลขอของพระนางคืออะไร ก็จะประทานสิ่งนั้นให้แก่พระนางถึงครึ่งราชอาณาจักร”

5:3 Then said the king unto her, What wilt thou, queen Esther? and what is thy request? it shall be even given thee to the half of the kingdom.

5:4 และพระนางเอสเธอร์ทูลตอบว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ ขอกษัตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานในวันนี้ถึงการเลี้ยงที่หม่อมฉันได้เตรียมไว้เพื่อพระองค์”

5:4 And Esther answered, If it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him.

5:5 แล้วกษัตริย์ตรัสว่า “จงให้ฮามานรีบมา เพื่อท่านจะได้กระทำตามที่พระนางเอสเธอร์ตรัสไว้” ดังนั้นกษัตริย์จึงเสด็จมาพร้อมกับฮามานถึงการเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ได้ทรงเตรียมไว้

5:5 Then the king said, Cause Haman to make haste, that he may do as Esther hath said. So the king and Haman came to the banquet that Esther had prepared.

5:6 และกษัตริย์ตรัสกับพระนางเอสเธอร์ขณะอยู่ที่การเลี้ยงเหล้าองุ่นนั้นว่า “คำร้องขอของพระนางคืออะไร และจะให้สิ่งนั้นแก่พระนาง และคำทูลขอของพระนางคืออะไร แม้จะถึงครึ่งราชอาณาจักร ก็จะสำเร็จ”

5:6 And the king said unto Esther at the banquet of wine, What is thy petition? and it shall be granted thee: and what is thy request? even to the half of the kingdom it shall be performed.

5:7 แล้วพระนางเอสเธอร์ทูลตอบและตรัสว่า “คำร้องขอของหม่อมฉันและคำทูลขอของหม่อมฉัน คือ

5:7 Then answered Esther, and said, My petition and my request is;

5:8 ถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของกษัตริย์ และถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ที่จะประทานตามคำร้องขอของหม่อมฉัน และให้คำทูลขอของหม่อมฉันสำเร็จนี้ ขอกษัตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานในการเลี้ยงซึ่งหม่อมฉันจะเตรียมไว้สำหรับเขาทั้งหลาย และพรุ่งนี้หม่อมฉันจะกระทำตามที่กษัตริย์ตรัสนั้น”

5:8 If I have found favour in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do to morrow as the king hath said.

5:9 แล้วฮามานก็ออกไปวันนั้นด้วยใจชื่นบานและยินดี แต่เมื่อฮามานเห็นโมรเดคัยที่ประตูของกษัตริย์ว่า โมรเดคัยไม่ยืนขึ้นหรือตัวสั่นอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านก็เดือดดาลต่อโมรเดคัย

5:9 Then went Haman forth that day joyful and with a glad heart: but when Haman saw Mordecai in the king's gate, that he stood not up, nor moved for him, he was full of indignation against Mordecai.

5:10 แต่อย่างไรก็ตาม ฮามานก็อดกลั้นไว้ และเมื่อท่านมาถึงบ้าน ท่านก็ส่งไปและเรียกบรรดาเพื่อนของตนและเศเรชภรรยาของตน

5:10 Nevertheless Haman refrained himself: and when he came home, he sent and called for his friends, and Zeresh his wife.

5:11 และฮามานกล่าวกับพวกเขาถึงความรุ่งเรืองแห่งความมั่งมีของท่าน และถึงจำนวนบุตรของท่าน และถึงเกียรติยศทั้งสิ้นซึ่งกษัตริย์ได้พระราชทานแก่ท่าน และถึงเรื่องว่ากษัตริย์ได้เลื่อนยศท่านให้อยู่เหนือบรรดาประมุขและข้าราชการของกษัตริย์อย่างไร

5:11 And Haman told them of the glory of his riches, and the multitude of his children, and all the things wherein the king had promoted him, and how he had advanced him above the princes and servants of the king.

5:12 ยิ่งกว่านั้น ฮามานกล่าวว่า “ใช่แล้ว พระราชินีเอสเธอร์มิได้ทรงให้ผู้ใดเข้าไปกับกษัตริย์ในการเลี้ยงซึ่งพระนางได้ทรงเตรียมไว้นอกจากตัวข้า และพรุ่งนี้พระนางก็ทรงเชิญข้ากับกษัตริย์เข้าไปกับพระนางอีก

5:12 Haman said moreover, Yea, Esther the queen did let no man come in with the king unto the banquet that she had prepared but myself; and to morrow am I invited unto her also with the king.

5:13 แต่สิ่งเหล่านี้หาเป็นประโยชน์แก่ข้าไม่ ตราบใดที่ข้าเห็นโมรเดคัยคนยิวนั่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์”

5:13 Yet all this availeth me nothing, so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate.

5:14 แล้วเศเรชภรรยาของท่าน และสหายทั้งสิ้นของท่านจึงพูดกับท่านว่า “ขอทำตะแลงแกงสูงห้าสิบศอก และพรุ่งนี้ให้ท่านทูลขอกษัตริย์ให้แขวนโมรเดคัยเสียบนนั้น แล้วท่านจงเข้าไปในการเลี้ยงกับกษัตริย์อย่างรื่นเริง” และเรื่องนี้เป็นที่พอใจฮามาน และท่านสั่งให้ทำตะแลงแกงนั้น

5:14 Then said Zeresh his wife and all his friends unto him, Let a gallows be made of fifty cubits high, and to morrow speak thou unto the king that Mordecai may be hanged thereon: then go thou in merrily with the king unto the banquet. And the thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope