พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ และ
พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับคิงเจมส์

ที่กำลังปรับปรุงใหม่

This is the updated version of the Thai KJV Bible (a work in progress)

Bible verses to copy for sermons and Bible lessons, the same as the printed Thai KJV Bible

Can be found at: Thai KJV Bible 2006 Version

สนับสนุนโดย
The Thailand Home Page

ซื้อพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์
Information on ordering a Thai KJV Bible

 

Thai Bible King James Version / English King James Version

ปฐมกาล / Genesis [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อพยพ / Exodus [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

เลวีนิติ / Leviticus [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

กันดารวิถี / Numbers [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

โยชูวา / Joshua [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ผู้วินิจฉัย / Judges [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

นางรูธ / Ruth [1] [2] [3] [4]

1 ซามูเอล / 1 Samuel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

2 ซามูเอล / 2 Samuel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

1 พงศ์กษัตริย์ / 1 Kings [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

2 พงศ์กษัตริย์ / 2 Kings [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

1 พงศาวดาร / 1 Chronicles [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

2 พงศาวดาร / 2 Chronicles [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เอสรา / Ezra [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

เนหะมีย์ / Nehemiah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

เอสเธอร์ / Esther [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

โยบ / Job [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เพลงสดุดี / Psalms [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สุภาษิต / Proverbs [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ปัญญาจารย์ / Ecclesiastes [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

เพลงซาโลมอน / Song of Solomon [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

อิสยาห์ / Isaiah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

เยเรมีย์ / Jeremiah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

เพลงคร่ำครวญ / Lamentations [1] [2] [3] [4] [5]

เอเสเคียล / Ezekiel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

ดานิเอล / Daniel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

โฮเชยา / Hosea [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

โยเอล / Joel [1] [2] [3]

อาโมส / Amos [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

โอบาดีย์ / Obadiah [1]

โยนาห์ / Jonah [1] [2] [3] [4]

มีคาห์ / Micah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

นาฮูม / Nahum [1] [2] [3]

ฮาบากุก / Habakkuk [1] [2] [3]

เศฟันยาห์ / Zephaniah [1] [2] [3]

ฮักกัย / Haggai [1] [2]

เศคาริยาห์ / Zechariah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

มาลาคี / Malachi [1] [2] [3] [4]

มัทธิว / Matthew [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

มาระโก / Mark [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ลูกา / Luke [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ยอห์น / John [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

กิจการ / Acts [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

โรม / Romans [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1 โครินธ์ / 1 Corinthians [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

2 โครินธ์ / 2 Corinthians [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

กาลาเทีย / Galatians [1] [2] [3] [4] [5] [6]

เอเฟซัส / Ephesians [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ฟีลิปปี / Philippians [1] [2] [3] [4]

โคโลสี / Colossians [1] [2] [3] [4]

1 เธสะโลนิกา / 1 Thessalonians [1] [2] [3] [4] [5]

2 เธสะโลนิกา / 2 Thessalonians [1] [2] [3]

1 ทิโมธี / 1 Timothy [1] [2] [3] [4] [5] [6]

2 ทิโมธี / 2 Timothy [1] [2] [3] [4]

ทิตัส / Titus [1] [2] [3]

ฟีเลโมน / Philemon [1]

ฮีบรู / Hebrews [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ยากอบ / James [1] [2] [3] [4] [5]

1 เปโตร / 1 Peter [1] [2] [3] [4] [5]

2 เปโตร / 2 Peter [1] [2] [3]

1 ยอห์น / 1 John [1] [2] [3] [4] [5]

2 ยอห์น / 2 John [1]

3 ยอห์น / 3 John [1]

ยูดาส / Jude [1]

วิวรณ์ / Revelation [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope