กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 4 / Judges 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

ยาบินกษัตริย์แห่งคานาอันได้กดขี่ข่มเหงคนอิสราเอลที่หันหลังกลับ
4:1 และเมื่อเอฮูดสิ้นชีวิตแล้ว ชนชาติอิสราเอลก็กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก

Backslidden Israel is Oppressed by Jabin, King of Canaan
4:1 And the children of Israel again did evil in the sight of the LORD, when Ehud was dead.

4:2 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงขายเขาทั้งหลายไว้ในมือของยาบินกษัตริย์แห่งคานาอัน ผู้ครอบครองอยู่ ณ เมืองฮาโซร์ แม่ทัพของพระองค์ชื่อสิเสรา ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติ

4:2 And the LORD sold them into the hand of Jabin king of Canaan, that reigned in Hazor; the captain of whose host was Sisera, which dwelt in Harosheth of the Gentiles.

4:3 และชนชาติอิสราเอลก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ เพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถม้าศึกที่ทำด้วยเหล็กเก้าร้อยคัน และพระองค์ได้ข่มเหงชนชาติอิสราเอลอย่างร้ายถึงยี่สิบปี

4:3 And the children of Israel cried unto the LORD: for he had nine hundred chariots of iron; and twenty years he mightily oppressed the children of Israel.

ผู้พยากรณ์หญิงเดโบราห์ขอให้บาราคสู้รบกับกองทัพของสิเสราที่ภูเขาทาโบร์
4:4 และผู้พยากรณ์หญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราห์ ภรรยาของลัปปิโดท นางเป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลในเวลานั้น

Prophetess Deborah Enlists Barak to Fight Sisera's Army at Mt. Tabor
4:4 And Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, she judged Israel at that time.

4:5 และนางอาศัยอยู่ใต้ต้นอินทผลัมแห่งเดโบราห์ ซึ่งอยู่ระหว่างรามาห์และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และชนชาติอิสราเอลก็ขึ้นมาหานางเพื่อให้ชำระความ

4:5 And she dwelt under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in mount Ephraim: and the children of Israel came up to her for judgment.

4:6 และนางส่งคนไปเรียกบาราคบุตรชายของอาบีโนอัม ให้มาจากเคเดชนัฟทาลีและกล่าวแก่ท่านว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาแล้วมิใช่หรือ โดยตรัสว่า ‘จงไปและเข้าใกล้ภูเขาทาโบร์ และจงพาชายฉกรรจ์ไปพร้อมกับเจ้าจากคนนัฟทาลีและคนเศบูลุนหนึ่งหมื่นคน

4:6 And she sent and called Barak the son of Abinoam out of Kedeshnaphtali, and said unto him, Hath not the LORD God of Israel commanded, saying, Go and draw toward mount Tabor, and take with thee ten thousand men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun?

4:7 และเราจะชักนำสิเสราแม่ทัพแห่งกองทัพของกษัตริย์ยาบินให้เข้ามาใกล้เจ้าที่แม่น้ำคีโชน พร้อมกับรถม้าศึกและกองทหารของเขา และเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า’”

4:7 And I will draw unto thee to the river Kishon Sisera, the captain of Jabin's army, with his chariots and his multitude; and I will deliver him into thine hand.

4:8 และบาราคได้พูดกับนางว่า “ถ้านางจะไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไป แต่ถ้านางจะไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไม่ไป”

4:8 And Barak said unto her, If thou wilt go with me, then I will go: but if thou wilt not go with me, then I will not go.

4:9 และนางพูดว่า “ข้าพเจ้าจะไปกับท่านแน่ อย่างไรก็ตามทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงศักดิ์ศรี เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงขายสิเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่ง” และเดโบราห์ก็ลุกขึ้น และไปพร้อมกับบาราคถึงเมืองเคเดช

4:9 And she said, I will surely go with thee: notwithstanding the journey that thou takest shall not be for thine honour; for the LORD shall sell Sisera into the hand of a woman. And Deborah arose, and went with Barak to Kedesh.

4:10 และบาราคเรียกเศบูลุนกับนัฟทาลีให้ไปที่เคเดช และท่านขึ้นไปพร้อมกับชายฉกรรจ์หนึ่งหมื่นคนที่ติดตามท่านไป และเดโบราห์ก็ขึ้นไปพร้อมกับท่าน

4:10 And Barak called Zebulun and Naphtali to Kedesh; and he went up with ten thousand men at his feet: and Deborah went up with him.

4:11 ตอนนั้นเฮเบอร์คนเคไนต์ ซึ่งมาจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสส ได้แยกตัวออกจากคนเคไนต์ทั้งหลาย และได้ตั้งเต็นท์ของตนอยู่ไกลออกไปถึงที่ราบแห่งศานันนิม ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดช

4:11 Now Heber the Kenite, which was of the children of Hobab the father in law of Moses, had severed himself from the Kenites, and pitched his tent unto the plain of Zaanaim, which is by Kedesh.

4:12 และมีบางคนได้แจ้งแก่สิเสราว่า บาราคบุตรชายของอาบีโนอัมได้ขึ้นไปที่ภูเขาทาโบร์แล้ว

4:12 And they shewed Sisera that Barak the son of Abinoam was gone up to mount Tabor.

4:13 และสิเสราได้รวบรวมรถม้าศึกทั้งหมดของท่าน เป็นรถม้าศึกที่ทำด้วยเหล็กเก้าร้อยคัน กับเหล่าทหารทั้งหมดที่อยู่กับท่าน ตั้งแต่เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ำคีโชน

4:13 And Sisera gathered together all his chariots, even nine hundred chariots of iron, and all the people that were with him, from Harosheth of the Gentiles unto the river of Kishon.

4:14 และเดโบราห์จึงกล่าวแก่บาราคว่า “ลุกขึ้นเถิด เพราะว่านี่เป็นวันที่พระเยโฮวาห์ทรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่าน พระเยโฮวาห์เสด็จนำหน้าท่านไปมิใช่หรือ” ดังนั้นบาราคก็ลงไปจากภูเขาทาโบร์ และชายฉกรรจ์หนึ่งหมื่นคนติดตามท่านไป

4:14 And Deborah said unto Barak, Up; for this is the day in which the LORD hath delivered Sisera into thine hand: is not the LORD gone out before thee? So Barak went down from mount Tabor, and ten thousand men after him.

4:15 และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้สิเสรา พร้อมกับรถม้าศึกทั้งสิ้นของท่านและกองทัพทั้งหมดของท่าน แตกตื่นพ่ายแพ้ด้วยคมดาบต่อหน้าบาราค ดังนั้นสิเสราจึงลงจากรถม้าศึกของท่านและวิ่งหนีไป

4:15 And the LORD discomfited Sisera, and all his chariots, and all his host, with the edge of the sword before Barak; so that Sisera lighted down off his chariot, and fled away on his feet.

4:16 แต่บาราคได้ไล่ติดตามรถม้าศึกทั้งหลายและติดตามกองทัพไปจนถึงฮาโรเชธของคนต่างชาติ และกองทัพทั้งหมดของสิเสราก็ล้มตายด้วยคมดาบ จนไม่เหลือสักคนเดียว

4:16 But Barak pursued after the chariots, and after the host, unto Harosheth of the Gentiles: and all the host of Sisera fell upon the edge of the sword; and there was not a man left.

ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ได้สังหารสิเสรา
4:17 แต่สิเสราวิ่งหนีไปจนถึงเต็นท์ของยาเอล ภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เพราะว่ายาบินกษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์เป็นไมตรีกันกับวงศ์วานของเฮเบอร์คนเคไนต์

Jael, Wife of Heber, Kills Sisera
4:17 Howbeit Sisera fled away on his feet to the tent of Jael the wife of Heber the Kenite: for there was peace between Jabin the king of Hazor and the house of Heber the Kenite.

4:18 และยาเอลได้ออกไปต้อนรับสิเสรา และพูดกับท่านว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า เชิญแวะเข้ามา เชิญแวะเข้ามาพักกับข้าพเจ้า อย่ากลัวเลย” และเมื่อท่านเข้าไปในเต็นท์กับนางแล้ว นางก็เอาผ้าห่มมาคลุมให้ท่าน

4:18 And Jael went out to meet Sisera, and said unto him, Turn in, my lord, turn in to me; fear not. And when he had turned in unto her into the tent, she covered him with a mantle.

4:19 และท่านได้พูดกับนางว่า “ข้าพเจ้าขอร้องเจ้า ขอน้ำให้ข้าพเจ้ากินสักหน่อยเพราะข้าพเจ้ากระหายน้ำ” และนางก็เปิดถุงน้ำนม และให้ท่านดื่ม และเอาผ้าคลุมท่านไว้

4:19 And he said unto her, Give me, I pray thee, a little water to drink; for I am thirsty. And she opened a bottle of milk, and gave him drink, and covered him.

4:20 สิเสราได้พูดกับนางอีกว่า “ขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ และเมื่อมีผู้ใดมาถามเจ้าว่า ‘มีชายคนใดอยู่ที่นี่บ้าง’ เจ้าจงบอกว่า ‘ไม่มี’”

4:20 Again he said unto her, Stand in the door of the tent, and it shall be, when any man doth come and enquire of thee, and say, Is there any man here? that thou shalt say, No.

4:21 ดังนั้น ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์จึงหยิบหลักหมุดเต็นท์ และถือค้อนไว้ในมือของนาง และเดินย่องเข้ามาหาท่าน และตอกหลักหมุดเข้าที่ขมับของท่าน และทะลุติดพื้นดิน ด้วยว่าท่านกำลังเหน็ดเหนื่อยและหลับสนิทอยู่ แล้วท่านก็สิ้นชีวิต

4:21 Then Jael Heber's wife took a nail of the tent, and took an hammer in her hand, and went softly unto him, and smote the nail into his temples, and fastened it into the ground: for he was fast asleep and weary. So he died.

4:22 และดูเถิด ขณะที่บาราคกำลังไล่ติดตามสิเสราอยู่ ยาเอลก็ออกไปต้อนรับท่าน และพูดกับท่านว่า “เชิญเข้ามาเถิด และข้าพเจ้าจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ท่านกำลังค้นหาอยู่นั้น” และเมื่อท่านเข้าไปในเต็นท์ของนางแล้ว ดูเถิด สิเสรานอนสิ้นชีวิตอยู่ และมีหลักหมุดในขมับของท่าน

4:22 And, behold, as Barak pursued Sisera, Jael came out to meet him, and said unto him, Come, and I will shew thee the man whom thou seekest. And when he came into her tent, behold, Sisera lay dead, and the nail was in his temples.

4:23 ดังนี้แหละในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้ยาบินกษัตริย์แห่งคานาอันพ่ายแพ้ต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

4:23 So God subdued on that day Jabin the king of Canaan before the children of Israel.

4:24 และมือของชนชาติอิสราเอลก็เจริญ และมีอำนาจเหนือยาบินกษัตริย์แห่งคานาอัน จนเขาทั้งหลายได้ทำลายยาบินกษัตริย์แห่งคานาอันเสีย

4:24 And the hand of the children of Israel prospered, and prevailed against Jabin the king of Canaan, until they had destroyed Jabin king of Canaan.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope