กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 16 / 1 Kings 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

บาอาชาถูกสาปแช่งแล้วจึงสิ้นพระชนม์
16:1 จากนั้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มาถึงเยฮูบุตรชายของฮานานีกล่าวโทษบาอาชาว่า

Baasha is Accursed and Dies
16:1 Then the word of the LORD came to Jehu the son of Hanani against Baasha, saying,

16:2 “เนื่องด้วยเราได้ยกชูเจ้าขึ้นมาจากผงคลีดิน และกระทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเรา และเจ้าได้ดำเนินในทางของเยโรโบอัม และได้กระทำให้อิสราเอลประชากรของเราทำบาป เพื่อยั่วยุเราให้โกรธด้วยบาปทั้งหลายของพวกเขา

16:2 Forasmuch as I exalted thee out of the dust, and made thee prince over my people Israel; and thou hast walked in the way of Jeroboam, and hast made my people Israel to sin, to provoke me to anger with their sins;

16:3 ดูเถิด เราจะกวาดล้างชนรุ่นหลังของบาอาชาและชนรุ่นหลังของราชวงศ์ของเขาเสียอย่างสิ้นเชิง และจะกระทำให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนอย่างราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท

16:3 Behold, I will take away the posterity of Baasha, and the posterity of his house; and will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat.

16:4 ผู้ใดในราชวงศ์ของบาอาชาที่ตายในนครสุนัขจะกิน และผู้ใดของบาอาชาที่ตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน”

16:4 Him that dieth of Baasha in the city shall the dogs eat; and him that dieth of his in the fields shall the fowls of the air eat.

16:5 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของบาอาชา และสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ได้กระทำ และยุทธพลังของพระองค์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

16:5 Now the rest of the acts of Baasha, and what he did, and his might, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

16:6 ดังนั้น บาอาชาได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้ที่เมืองทีรซาห์ และเอลาห์ราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

16:6 So Baasha slept with his fathers, and was buried in Tirzah: and Elah his son reigned in his stead.

16:7 และโดยมือของผู้พยากรณ์เยฮูบุตรชายของฮานานีด้วย พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มากล่าวโทษบาอาชาและกล่าวโทษราชวงศ์ของพระองค์ เรื่องความชั่วร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระองค์กระทำในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ โดยการยั่วยุพระองค์ให้กริ้วโกรธด้วยพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ ในการที่เป็นเหมือนอย่างราชวงศ์ของเยโรโบอัม และเพราะพระองค์ได้ทรงฆ่าเยโรโบอัมเสีย

16:7 And also by the hand of the prophet Jehu the son of Hanani came the word of the LORD against Baasha, and against his house, even for all the evil that he did in the sight of the LORD, in provoking him to anger with the work of his hands, in being like the house of Jeroboam; and because he killed him.

เอลาห์ครอบครองเหนืออิสราเอล
16:8 ในปีที่ยี่สิบหกแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ เอลาห์โอรสของบาอาชาทรงเริ่มขึ้นครอบครองเหนืออิสราเอลในเมืองทีรซาห์เป็นเวลาสองปี

Elah Reigns in Israel
16:8 In the twenty and sixth year of Asa king of Judah began Elah the son of Baasha to reign over Israel in Tirzah, two years.

16:9 และศิมรีผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้บัญชาการกองรถม้าศึกของพระองค์ครึ่งหนึ่ง ได้คิดกบฏต่อพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ประทับที่เมืองทีรซาห์ ทรงดื่มจนเมาในบ้านของอารซาผู้ครอบครองราชสำนักของพระองค์ในทีรซาห์

16:9 And his servant Zimri, captain of half his chariots, conspired against him, as he was in Tirzah, drinking himself drunk in the house of Arza steward of his house in Tirzah.

16:10 และศิมรีได้เข้ามาและฟันพระองค์ล้มลง และประหารพระองค์เสีย ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ และได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

16:10 And Zimri went in and smote him, and killed him, in the twenty and seventh year of Asa king of Judah, and reigned in his stead.

ศิมรีขึ้นครอบครองเหนืออิสราเอล
16:11 และต่อมา เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง ทันทีที่พระองค์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์ของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสังหารราชวงศ์ของบาอาชาเสียสิ้น พระองค์ไม่ได้ทรงเหลือไว้สักคนหนึ่งที่ปัสสาวะรดกำแพงได้ ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือมิตรสหายของบาอาชา

Zimri Takes Israel's Throne
16:11 And it came to pass, when he began to reign, as soon as he sat on his throne, that he slew all the house of Baasha: he left him not one that pisseth against a wall, neither of his kinsfolks, nor of his friends.

16:12 ศิมรีทรงทำลายราชวงศ์ของบาอาชาทั้งหมดดังนี้แหละ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยเยฮูผู้พยากรณ์กล่าวโทษบาอาชา

16:12 Thus did Zimri destroy all the house of Baasha, according to the word of the LORD, which he spake against Baasha by Jehu the prophet,

16:13 เพราะเหตุบาปทั้งสิ้นของบาอาชา และบาปทั้งปวงของเอลาห์ราชโอรสของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทั้งสองได้กระทำบาป และซึ่งพระองค์ทั้งสองได้กระทำให้คนอิสราเอลทำบาป ซึ่งเป็นการยั่วยุพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลให้กริ้วโกรธด้วยสิ่งที่ไร้สาระของพระองค์ทั้งสองนั้น

16:13 For all the sins of Baasha, and the sins of Elah his son, by which they sinned, and by which they made Israel to sin, in provoking the LORD God of Israel to anger with their vanities.

16:14 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเอลาห์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

16:14 Now the rest of the acts of Elah, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

16:15 ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์ของประเทศยูดาห์ ศิมรีทรงครอบครองเป็นเวลาเจ็ดวันในเมืองทีรซาห์ และพวกพลได้ตั้งค่ายรบเมืองกิบเบโธน ซึ่งเป็นของคนฟีลิสเตีย

16:15 In the twenty and seventh year of Asa king of Judah did Zimri reign seven days in Tirzah. And the people were encamped against Gibbethon, which belonged to the Philistines.

16:16 และพวกพลซึ่งตั้งค่ายอยู่นั้นได้ยินเขากล่าวกันว่า “ศิมรีได้กบฏและท่านได้ปลงพระชนม์กษัตริย์เสียแล้วด้วย” เพราะฉะนั้นอิสราเอลทั้งปวงได้สถาปนาอมรี ผู้บัญชาการกองทัพให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในวันนั้นในค่าย

16:16 And the people that were encamped heard say, Zimri hath conspired, and hath also slain the king: wherefore all Israel made Omri, the captain of the host, king over Israel that day in the camp.

16:17 และอมรีได้เสด็จขึ้นไปจากกิบเบโธน และอิสราเอลทั้งปวงก็ขึ้นไปพร้อมกับพระองค์ และเขาทั้งหลายเข้าล้อมตีเมืองทีรซาห์

16:17 And Omri went up from Gibbethon, and all Israel with him, and they besieged Tirzah.

16:18 และต่อมา เมื่อศิมรีทรงเห็นว่านครนั้นถูกยึดแล้ว พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในพระราชวังแห่งราชสำนัก และทรงเผาพระราชวังของกษัตริย์คลอก พระองค์เองสิ้นพระชนม์เสียในกองไฟนั้น

16:18 And it came to pass, when Zimri saw that the city was taken, that he went into the palace of the king's house, and burnt the king's house over him with fire, and died,

16:19 เพราะเหตุบาปทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้ โดยทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดำเนินอยู่ในทางของเยโรโบอัม และในบาปของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ คือทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป

16:19 For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.

16:20 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของศิมรีและการกบฏของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

16:20 Now the rest of the acts of Zimri, and his treason that he wrought, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

ทิบนีกับอมรีสู้รบกันเพื่อได้ราชบัลลังก์ แล้วทิบนีสิ้นชีวิต
16:21 แล้วชนชาติอิสราเอลก็แบ่งออกเป็นสองส่วน ครึ่งหนึ่งของประชากรติดตามทิบนีบุตรชายของกีนัท เพื่อเชิญท่านให้เป็นกษัตริย์ และอีกครึ่งหนึ่งติดตามอมรี

Tibni and Omri War for Throne; Tibni Dies
16:21 Then were the people of Israel divided into two parts: half of the people followed Tibni the son of Ginath, to make him king; and half followed Omri.

16:22 แต่ประชากรผู้ติดตามอมรีได้รบชนะประชากรผู้ติดตามทิบนีบุตรชายของกีนัท ดังนั้นทิบนีจึงสิ้นชีวิตและอมรีได้ขึ้นครอบครอง

16:22 But the people that followed Omri prevailed against the people that followed Tibni the son of Ginath: so Tibni died, and Omri reigned.

อมรีตั้งเมืองหลวงไว้ที่สะมาเรีย
16:23 ในปีที่สามสิบเอ็ดแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ อมรีได้เริ่มครอบครองอยู่เหนืออิสราเอลเป็นเวลาสิบสองปี พระองค์ทรงครอบครองในเมืองทีรซาห์หกปี

Omri Makes Samaria His Capital
16:23 In the thirty and first year of Asa king of Judah began Omri to reign over Israel, twelve years: six years reigned he in Tirzah.

16:24 และพระองค์ทรงซื้อภูเขาสะมาเรียจากเชเมอร์เป็นเงินสองตะลันต์ และทรงสร้างไว้บนภูเขานั้น และทรงขนานนามนครที่พระองค์ทรงสร้างนั้นว่าสะมาเรีย ตามชื่อของเชเมอร์ผู้เป็นเจ้าของภูเขานั้น

16:24 And he bought the hill Samaria of Shemer for two talents of silver, and built on the hill, and called the name of the city which he built, after the name of Shemer, owner of the hill, Samaria.

16:25 แต่อมรีได้ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ และทรงกระทำเลวทรามกว่าบรรดากษัตริย์ที่อยู่มาก่อนพระองค์

16:25 But Omri wrought evil in the eyes of the LORD, and did worse than all that were before him.

16:26 เพราะว่าพระองค์ดำเนินในทางทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท และตามบาปซึ่งพระองค์กระทำให้อิสราเอลทำบาป เพื่อยั่วยุพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลให้กริ้วโกรธด้วยสิ่งที่ไร้สาระของเขาทั้งหลาย

16:26 For he walked in all the way of Jeroboam the son of Nebat, and in his sin wherewith he made Israel to sin, to provoke the LORD God of Israel to anger with their vanities.

16:27 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอมรีซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังซึ่งพระองค์ทรงสำแดง ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

16:27 Now the rest of the acts of Omri which he did, and his might that he shewed, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

อาหับขึ้นครอบครองแทนอมรี
16:28 ดังนั้น อมรีได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้ในสะมาเรีย และอาหับราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

Ahab Succeeds Omri
16:28 So Omri slept with his fathers, and was buried in Samaria: and Ahab his son reigned in his stead.

16:29 และในปีที่สามสิบแปดแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ อาหับราชโอรสของอมรีได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอล และอาหับราชโอรสของอมรีได้ครอบครองเหนืออิสราเอลในเมืองสะมาเรียเป็นเวลายี่สิบสองปี

16:29 And in the thirty and eighth year of Asa king of Judah began Ahab the son of Omri to reign over Israel: and Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria twenty and two years.

16:30 และอาหับโอรสของอมรีได้กระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์มากยิ่งเสียกว่าบรรดากษัตริย์ที่อยู่ก่อนพระองค์

16:30 And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the LORD above all that were before him.

อาหับสมรสกับเยเซเบล
16:31 และต่อมา ประหนึ่งว่าการที่พระองค์ดำเนินในบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัทนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อย พระองค์ทรงรับเยเซเบลราชธิดาของเอ็ทบาอัลกษัตริย์ของชาวไซดอนมาเป็นมเหสี และไปปรนนิบัติพระบาอัล และนมัสการพระนั้น

Ahab Marries Jezebel
16:31 And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took to wife Jezebel the daughter of Ethbaal king of the Zidonians, and went and served Baal, and worshipped him.

16:32 และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาไว้สำหรับพระบาอัลในนิเวศน์ของพระบาอัล ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในเมืองสะมาเรีย

16:32 And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria.

16:33 และอาหับทรงสร้างเสารูปเคารพ และอาหับทรงกระทำการยั่วยุพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลให้กริ้วโกรธมากยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลซึ่งอยู่มาก่อนพระองค์

16:33 And Ahab made a grove; and Ahab did more to provoke the LORD God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him.

16:34 ในรัชกาลของพระองค์ฮีเอลชาวเบธเอลได้สร้างเมืองเยรีโค ท่านได้วางรากเมืองนั้นโดยต้องเสียอาบีรัมบุตรหัวปีของท่าน และตั้งประตูเมืองโดยต้องเสียเสกุบบุตรสุดท้องของท่าน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยโยชูวาบุตรชายของนูน

16:34 In his days did Hiel the Bethelite build Jericho: he laid the foundation thereof in Abiram his firstborn, and set up the gates thereof in his youngest son Segub, according to the word of the LORD, which he spake by Joshua the son of Nun.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope