กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 18 / Revelation 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

มหานครบาบิโลนล่มจม
18:1 และภายหลังสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ โดยมีอำนาจใหญ่ยิ่ง และแผ่นดินโลกถูกทำให้สว่างไปด้วยสง่าราศีของท่าน

Babylon Falls
18:1 And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.

18:2 และท่านได้ร้องอย่างเปี่ยมอานุภาพด้วยเสียงดังว่า “บาบิโลนมหานครล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว และกลายเป็นที่อยู่อาศัยของพวกผีปีศาจ และเป็นที่คุมขังของผีโสโครกทุกตน และเป็นกรงของนกทุกตัวที่ไม่สะอาดและน่าเกลียด

18:2 And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird.

18:3 เพราะว่าประชาชาติทั้งปวงได้ดื่มจากเหล้าองุ่นแห่งความเดือดดาลของการล่วงประเวณีของนาง และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนาง และพ่อค้าทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มั่งมีขึ้นโดยความอุดมสมบูรณ์แห่งความฟุ่มเฟือยของนาง”

18:3 For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies.

18:4 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งจากสวรรค์ โดยกล่าวว่า “จงออกมาจากนครนั้นเถิด ประชาชนของเราเอ๋ย เพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่มีส่วนในบาปทั้งหลายของนาง และเพื่อพวกเจ้าจะไม่รับภัยพิบัติต่าง ๆ ของนาง

18:4 And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.

18:5 เพราะว่าบาปทั้งหลายของนางได้ไปถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้าได้ทรงจดจำบรรดาความชั่วช้าของนางแล้ว

18:5 For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities.

18:6 จงตอบแทนนางเหมือนอย่างที่นางได้ตอบแทนเจ้าทั้งหลาย และจงตอบแทนนางเป็นสองเท่าตามการงานทั้งหลายของนาง ในถ้วยซึ่งนางได้เติมให้เต็มนั้นจงเติมเป็นสองเท่าให้นางเถิด

18:6 Reward her even as she rewarded you, and double unto her double according to her works: in the cup which she hath filled fill to her double.

18:7 นางได้ยกย่องตัวเองและมีชีวิตอย่างหรูหรามากเท่าใด ก็จงให้นางได้รับการทรมานและความโศกเศร้ามากเท่านั้น เพราะว่านางกล่าวในใจของตนว่า ‘ข้าดำรงอยู่ในตำแหน่งราชินี และไม่ได้เป็นหญิงม่าย และจะไม่เห็นความโศกเศร้าเลย’

18:7 How much she hath glorified herself, and lived deliciously, so much torment and sorrow give her: for she saith in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow.

18:8 เหตุฉะนั้น ภัยพิบัติต่าง ๆ ของนางจะมาถึงในวันเดียว ความตาย และการคร่ำครวญ และการกันดารอาหาร และนางจะถูกเผาด้วยไฟจนหมดสิ้น เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษานางนั้น ทรงอานุภาพยิ่งใหญ่”

18:8 Therefore shall her plagues come in one day, death, and mourning, and famine; and she shall be utterly burned with fire: for strong is the Lord God who judgeth her.

กษัตริย์และพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกคร่ำครวญต่อบาบิโลน
18:9 และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ผู้ซึ่งได้ล่วงประเวณีและได้มีชีวิตอย่างหรูหรากับนาง จะพิลาปร่ำไห้เพราะนาง และคร่ำครวญเพราะนาง เมื่อพวกเขาจะเห็นควันแห่งการถูกเผาไหม้ของนาง

Kings and Merchants of the Earth Mourn over Babylon
18:9 And the kings of the earth, who have committed fornication and lived deliciously with her, shall bewail her, and lament for her, when they shall see the smoke of her burning,

18:10 โดยยืนอยู่ไกลออกไปเพราะกลัวการทรมานของนาง โดยกล่าวว่า “อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย บาบิโลนมหานครที่ยิ่งใหญ่นั้น นครที่แข็งแรง เพราะว่าในชั่วโมงเดียวการพิพากษาของเจ้ามาถึงแล้ว”

18:10 Standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city! for in one hour is thy judgment come.

18:11 และบรรดาพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกจะร้องไห้และคร่ำครวญเพราะนาง เพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของพวกเขาอีกต่อไปแล้ว

18:11 And the merchants of the earth shall weep and mourn over her; for no man buyeth their merchandise any more:

18:12 สินค้าที่ทำด้วยทองคำ และเงิน และเพชรพลอยต่าง ๆ และไข่มุกทั้งหลาย และผ้าป่านเนื้อละเอียด และผ้าสีม่วง และผ้าไหม และผ้าสีแดงเข้ม และไม้หอมทุกชนิด และภาชนะที่ทำด้วยงาทุกชนิด และภาชนะไม้ที่มีราคามากทุกชนิด และที่เป็นทองเหลือง และเหล็ก และหินอ่อน

18:12 The merchandise of gold, and silver, and precious stones, and of pearls, and fine linen, and purple, and silk, and scarlet, and all thyine wood, and all manner vessels of ivory, and all manner vessels of most precious wood, and of brass, and iron, and marble,

18:13 และอบเชย และบรรดาเครื่องเทศ และเครื่องหอมทั้งหลาย และกำยาน และเหล้าองุ่น และน้ำมัน และแป้งละเอียด และข้าวสาลี และสัตว์ต่าง ๆ และแกะ และม้าทั้งหลาย และบรรดารถม้าศึก และพวกทาส และชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย

18:13 And cinnamon, and odours, and ointments, and frankincense, and wine, and oil, and fine flour, and wheat, and beasts, and sheep, and horses, and chariots, and slaves, and souls of men.

18:14 และบรรดาผลที่จิตใจของเจ้ากระหายใคร่อยากนั้นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว และสิ่งสารพัดอันวิเศษยิ่งและหรูหราก็ไปจากเจ้าแล้ว และเจ้าจะไม่ได้พบสิ่งของเหล่านั้นอีกเลย

18:14 And the fruits that thy soul lusted after are departed from thee, and all things which were dainty and goodly are departed from thee, and thou shalt find them no more at all.

18:15 บรรดาพ่อค้าของสิ่งของเหล่านี้ ซึ่งได้กลายเป็นคนมั่งมีเพราะนาง จะยืนอยู่ไกลออกไปเพราะกลัวการทรมานของนครนั้น โดยร้องไห้และคร่ำครวญ

18:15 The merchants of these things, which were made rich by her, shall stand afar off for the fear of her torment, weeping and wailing,

18:16 และกล่าวว่า “อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย มหานครนั้น ที่เคยนุ่งห่มในผ้าป่านเนื้อละเอียด และผ้าสีม่วง และผ้าสีแดงเข้ม และเคยประดับตัวด้วยทองคำ และเพชรพลอยต่าง ๆ และไข่มุกทั้งหลาย

18:16 And saying, Alas, alas, that great city, that was clothed in fine linen, and purple, and scarlet, and decked with gold, and precious stones, and pearls!

18:17 เพราะว่าในชั่วโมงเดียว ทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่นั้นก็พินาศสูญไปสิ้น” และนายเรือทุกคน และบรรดาคนที่โดยสารในเรือ และพวกลูกเรือ และคนใดก็ตามที่ทำการค้าขายโดยทางทะเล ก็ได้ยืนอยู่ไกลออกไป

18:17 For in one hour so great riches is come to nought. And every shipmaster, and all the company in ships, and sailors, and as many as trade by sea, stood afar off,

18:18 และร้องไห้เมื่อพวกเขาได้เห็นควันแห่งการถูกเผาไหม้ของนาง โดยกล่าวว่า “นครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหานครนี้”

18:18 And cried when they saw the smoke of her burning, saying, What city is like unto this great city!

18:19 และเขาทั้งหลายก็ซัดผงคลีลงบนศีรษะของตน และร้องไห้ โดยร่ำไห้และคร่ำครวญ กล่าวว่า “อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย มหานครนั้น ซึ่งในนครนั้นได้กลายเป็นคนมั่งมี คือทุกคนที่มีเรือในทะเล เพราะเหตุความฟุ่มเฟือยของนาง เพราะในชั่วโมงเดียวนางก็ถูกทำให้รกร้างไป”

18:19 And they cast dust on their heads, and cried, weeping and wailing, saying, Alas, alas, that great city, wherein were made rich all that had ships in the sea by reason of her costliness! for in one hour is she made desolate.

ความชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
18:20 จงร่าเริงยินดีเพราะนางเถิด เจ้าสวรรค์เอ๋ย และพวกเจ้า พวกอัครสาวกผู้บริสุทธิ์และพวกศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย เพราะพระเจ้าได้ทรงแก้แค้นนางให้เจ้าทั้งหลายแล้ว

Rejoicing in Heaven over God's Judgment
18:20 Rejoice over her, thou heaven, and ye holy apostles and prophets; for God hath avenged you on her.

18:21 และทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากได้หยิบหินก้อนหนึ่งเหมือนหินโม่ใหญ่ และปาหินนั้นลงไปในทะเล โดยกล่าวว่า “บาบิโลนมหานครนั้นจะถูกทุ่มลงด้วยความรุนแรงเช่นนี้แหละ และจะไม่ถูกพบเจออีกต่อไปเลย

18:21 And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all.

18:22 และเสียงของบรรดานักดีดพิณเขาคู่ และนักเล่นมโหรีทั้งหลาย และของพวกนักเป่าปี่ และนักเป่าแตรทั้งหลาย จะไม่ได้ยินในเจ้าอีกต่อไป และจะไม่มีช่าง ไม่ว่าเป็นวิชาใดก็ตามของเขา จะถูกพบในเจ้าอีกต่อไป และเสียงของหินโม่แป้งจะไม่ได้ยินในเจ้าอีกต่อไปเลย

18:22 And the voice of harpers, and musicians, and of pipers, and trumpeters, shall be heard no more at all in thee; and no craftsman, of whatsoever craft he be, shall be found any more in thee; and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee;

18:23 และแสงแห่งประทีปจะไม่ส่องสว่างในเจ้าอีกต่อไปเลย และเสียงของเจ้าบ่าวและของเจ้าสาวจะไม่ได้ยินในเจ้าอีกต่อไปเลย เพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าเคยเป็นคนใหญ่คนโตแห่งแผ่นดินโลก ด้วยว่าโดยบรรดาวิทยาคมของเจ้าประชาชาติทั้งปวงได้ถูกหลอกลวง

18:23 And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries were all nations deceived.

18:24 และในนางได้พบโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์และของพวกวิสุทธิชน และของบรรดาคนที่ได้ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก”

18:24 And in her was found the blood of prophets, and of saints, and of all that were slain upon the earth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope