กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 15 / 1 Samuel 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจ
15:1 ซามูเอลได้ทูลซาอูลด้วยว่า “พระเยโฮวาห์ทรงส่งข้าพเจ้ามาเจิมท่านเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลประชากรของพระองค์ เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอท่านตั้งใจฟังเสียงแห่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์

Saul's Incomplete Obedience
15:1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD.

15:2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ‘เราระลึกถึงสิ่งที่คนอามาเลขกระทำต่อคนอิสราเอล คือคนอามาเลขได้ซุ่มคอยอยู่ตามทางของคนอิสราเอล เมื่อคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์

15:2 Thus saith the LORD of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way, when he came up from Egypt.

15:3 บัดนี้ จงไปโจมตีคนอามาเลข และทำลายบรรดาสิ่งของที่พวกเขามีนั้นเสียให้สิ้นเชิง และอย่าไว้ชีวิตเขาทั้งหลายเลย แต่จงสังหารเสียทั้งผู้ชายผู้หญิง ทั้งทารกและเด็กที่ยังดูดนมอยู่ ทั้งวัวตัวผู้ แกะ อูฐและลา’”

15:3 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass.

15:4 และซาอูลได้รวบรวมกองทหารและนับพวกเขาที่ตำบลเทลาอิม มีทหารราบสองแสนคนและคนยูดาห์หนึ่งหมื่นคน

15:4 And Saul gathered the people together, and numbered them in Telaim, two hundred thousand footmen, and ten thousand men of Judah.

15:5 และซาอูลได้มายังนครแห่งหนึ่งของคนอามาเลข และตั้งกองซุ่มไว้ในหุบเขา

15:5 And Saul came to a city of Amalek, and laid wait in the valley.

15:6 และซาอูลตรัสกับคนเคไนต์ว่า “ไปเถิด จงแยกไปเสีย ท่านทั้งหลายจงลงไปจากท่ามกลางคนอามาเลข เกรงว่าเราจะทำลายพวกท่านพร้อมกับพวกเขา เพราะท่านทั้งหลายได้แสดงความเมตตาต่อชนชาติอิสราเอลทั้งหลายเมื่อพวกเขาขึ้นมาจากอียิปต์” ดังนั้นคนเคไนต์ก็แยกออกไปจากท่ามกลางคนอามาเลข

15:6 And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them: for ye shewed kindness to all the children of Israel, when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites.

15:7 และซาอูลได้โจมตีคนอามาเลข ตั้งแต่เมืองฮาวิลาห์ไกลไปจนถึงเมืองชูร์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าของอียิปต์

15:7 And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt.

15:8 และพระองค์จับอากักกษัตริย์แห่งคนอามาเลขได้ทั้งเป็น และได้ทำลายประชาชนทุกคนเสียอย่างสิ้นเชิงด้วยคมดาบ

15:8 And he took Agag the king of the Amalekites alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword.

15:9 แต่ซาอูลและกองทหารได้ไว้ชีวิตอากัก และสิ่งที่ดีที่สุดของแกะ วัวตัวผู้ สัตว์อ้วนพี ลูกแกะ และสิ่งดี ๆ ทั้งหมด และไม่ยอมทำลายสิ่งเหล่านั้นเสียอย่างสิ้นเชิง แต่ทุกสิ่งที่ชั่วและไร้ค่า เขาทั้งหลายได้ทำลายเสียอย่างสิ้นเชิง

15:9 But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them: but every thing that was vile and refuse, that they destroyed utterly.

15:10 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังซามูเอลว่า

15:10 Then came the word of the LORD unto Samuel, saying,

15:11 “เราเสียใจที่เราได้ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ เพราะเขาได้หันไปเสียจากการติดตามเรา และไม่ได้กระทำตามบัญญัติทั้งหลายของเรา” และสิ่งนี้ทำให้ซามูเอลเป็นทุกข์โศกเศร้า และท่านร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ตลอดทั้งคืน

15:11 It repenteth me that I have set up Saul to be king: for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel; and he cried unto the LORD all night.

15:12 และเมื่อซามูเอลลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปหาซาอูลในเช้าวันนั้น มีคนบอกซามูเอลว่า “ซาอูลเสด็จมาที่ภูเขาคารเมล และดูเถิด พระองค์ทรงสร้างสถานที่แห่งหนึ่งสำหรับพระองค์แล้ว และทรงอ้อมไป แล้วผ่านเลยไป และลงไปถึงเมืองกิลกาล”

15:12 And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal.

15:13 และซามูเอลได้มาหาซาอูล และซาอูลตรัสกับท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรท่านเถิด เราได้กระทำตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์แล้ว”

15:13 And Samuel came to Saul: and Saul said unto him, Blessed be thou of the LORD: I have performed the commandment of the LORD.

15:14 และซามูเอลทูลว่า “แล้วเสียงแกะที่ร้องเข้าหูข้าพเจ้ากับเสียงวัวตัวผู้ที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้น หมายความว่าอย่างไร”

15:14 And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear?

15:15 และซาอูลตรัสว่า “เขาทั้งหลายได้นำมันมาจากคนอามาเลข เพราะกองทหารได้ไว้ชีวิตแกะและวัวตัวผู้ที่ดีที่สุด เพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และส่วนที่เหลือนั้นเราทั้งหลายก็ได้ทำลายเสียอย่างสิ้นเชิง”

15:15 And Saul said, They have brought them from the Amalekites: for the people spared the best of the sheep and of the oxen, to sacrifice unto the LORD thy God; and the rest we have utterly destroyed.

15:16 แล้วซามูเอลได้ทูลซาอูลว่า “ให้รอไว้ก่อน และข้าพเจ้าจะบอกท่านว่า เมื่อคืนนี้พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าอย่างไร” และซาอูลตรัสกับท่านว่า “จงกล่าวไปเถิด”

15:16 Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the LORD hath said to me this night. And he said unto him, Say on.

15:17 และซามูเอลทูลว่า “เมื่อท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่านเอง ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแห่งบรรดาเผ่าของคนอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ก็ทรงเจิมท่านไว้เป็นกษัตริย์เหนือคนอิสราเอลมิใช่หรือ

15:17 And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the LORD anointed thee king over Israel?

15:18 และพระเยโฮวาห์ทรงส่งท่านออกไปประกอบกิจ และตรัสว่า ‘จงไปทำลายคนอามาเลขคนบาปหนาเสียอย่างสิ้นเชิง และต่อสู้กับเขาทั้งหลายจนกว่าพวกเขาจะถูกทำลายเสียสิ้น’

15:18 And the LORD sent thee on a journey, and said, Go and utterly destroy the sinners the Amalekites, and fight against them until they be consumed.

15:19 เหตุใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่ได้ฉกฉวยเอาของที่ริบได้ และกระทำการชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์”

15:19 Wherefore then didst thou not obey the voice of the LORD, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the LORD?

15:20 และซาอูลตรัสกับซามูเอลว่า “ใช่แล้ว เราได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แล้ว และได้ไปประกอบกิจตามที่พระเยโฮวาห์ทรงส่งเราไป และได้นำตัวอากักกษัตริย์แห่งคนอามาเลขมา และได้ทำลายคนอามาเลขเสียอย่างสิ้นเชิง

15:20 And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the LORD, and have gone the way which the LORD sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites.

15:21 แต่กองทหารได้เก็บของที่ริบได้นั้น คือแกะและวัวตัวผู้ ส่วนที่ดีที่สุดจากสิ่งของซึ่งกำหนดให้ทำลายเสียอย่างสิ้นเชิงนั้น เพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในเมืองกิลกาล”

15:21 But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the LORD thy God in Gilgal.

15:22 และซามูเอลทูลว่า “พระเยโฮวาห์พอพระทัยในบรรดาเครื่องเผาบูชา และเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หรือ ดูเถิด การเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และการตั้งใจฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะตัวผู้

15:22 And Samuel said, Hath the LORD as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams.

15:23 เพราะว่าการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการใช้เวทมนตร์คาถา และความดื้อดึงก็เป็นเหมือนความชั่วช้าและการไหว้รูปเคารพ เพราะท่านได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระองค์จึงทรงปฏิเสธท่านเสียจากตำแหน่งกษัตริย์”

15:23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from being king.

15:24 และซาอูลตรัสกับซามูเอลว่า “เราได้กระทำบาปแล้ว เพราะเราได้ละเมิดพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์และคำพูดทั้งหลายของท่าน เพราะเราเกรงใจกองทหารและเชื่อฟังเสียงของเขาทั้งหลาย

15:24 And Saul said unto Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the LORD, and thy words: because I feared the people, and obeyed their voice.

15:25 เพราะฉะนั้นบัดนี้ เราขอร้องท่าน โปรดอภัยโทษบาปของเรา และขอหันกลับมาพร้อมกับเรา เพื่อเราจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์”

15:25 Now therefore, I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the LORD.

15:26 และซามูเอลทูลซาอูลว่า “ข้าพเจ้าจะไม่กลับไปพร้อมกับท่าน เพราะท่านได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธท่านแล้วจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล”

15:26 And Samuel said unto Saul, I will not return with thee: for thou hast rejected the word of the LORD, and the LORD hath rejected thee from being king over Israel.

15:27 และขณะที่ซามูเอลจะหันไป ซาอูลได้ยึดชายเสื้อของท่านไว้และเสื้อนั้นก็ขาด

15:27 And as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the skirt of his mantle, and it rent.

15:28 และซามูเอลทูลพระองค์ว่า “ในวันนี้พระเยโฮวาห์ได้ทรงฉีกราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจากท่านแล้ว และทรงมอบให้แก่เพื่อนบ้านของท่าน ผู้ซึ่งดีกว่าท่าน

15:28 And Samuel said unto him, The LORD hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to a neighbour of thine, that is better than thou.

15:29 และผู้ทรงเป็นกำลังของอิสราเอลจะไม่มุสาหรือเปลี่ยนพระทัย เพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์ ที่จะเปลี่ยนพระทัยได้”

15:29 And also the Strength of Israel will not lie nor repent: for he is not a man, that he should repent.

15:30 แล้วซาอูลตรัสว่า “เราได้กระทำบาปแล้ว ถึงอย่างนั้นบัดนี้ เราขอร้องท่าน ขอให้เกียรติแก่เราต่อหน้าพวกผู้อาวุโสของประชากรของเรา และต่อหน้าคนอิสราเอล และหันกลับมาพร้อมกับเรา เพื่อเราจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน”

15:30 Then he said, I have sinned: yet honour me now, I pray thee, before the elders of my people, and before Israel, and turn again with me, that I may worship the LORD thy God.

15:31 ดังนั้น ซามูเอลได้หันกลับตามซาอูลไป และซาอูลได้นมัสการพระเยโฮวาห์

15:31 So Samuel turned again after Saul; and Saul worshipped the LORD.

15:32 แล้วซามูเอลกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงนำอากักกษัตริย์แห่งคนอามาเลขมาให้ข้าพเจ้า” และอากักก็เข้ามาหาท่านด้วยความปลาบปลื้มใจ และอากักพูดว่า “ความขมขื่นแห่งความตายก็ผ่านพ้นไปเป็นแน่แล้ว”

15:32 Then said Samuel, Bring ye hither to me Agag the king of the Amalekites. And Agag came unto him delicately. And Agag said, Surely the bitterness of death is past.

15:33 และซามูเอลกล่าวว่า “ดาบของท่านได้กระทำให้พวกผู้หญิงไร้บุตรฉันใด มารดาของท่านจะไร้บุตรในท่ามกลางพวกผู้หญิงฉันนั้น” และซามูเอลก็ฟันอากักเสียเป็นชิ้น ๆ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในกิลกาล

15:33 And Samuel said, As thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among women. And Samuel hewed Agag in pieces before the LORD in Gilgal.

15:34 แล้วซามูเอลก็ไปที่รามาห์ และซาอูลก็เสด็จขึ้นไปยังวังของพระองค์ที่กิเบอาห์แห่งซาอูล

15:34 Then Samuel went to Ramah; and Saul went up to his house to Gibeah of Saul.

15:35 และซามูเอลไม่ได้มาหาซาอูลอีกจนวันสิ้นชีวิตของท่าน อย่างไรก็ตามซามูเอลก็เป็นทุกข์โศกเศร้าเพราะซาอูล และพระเยโฮวาห์ทรงเสียพระทัยที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้ซาอูลเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล

15:35 And Samuel came no more to see Saul until the day of his death: nevertheless Samuel mourned for Saul: and the LORD repented that he had made Saul king over Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope