กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 27 / 1 Samuel 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ดาวิดหนีไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินคนฟีลิสเตีย
27:1 และดาวิดพูดในใจของท่านว่า “สักวันหนึ่งข้าคงจะพินาศด้วยมือของซาอูล สำหรับข้าไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่จะหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินของคนฟีลิสเตีย และซาอูลจะหมดหวังเรื่องข้าเพื่อจะแสวงหาข้าอีกต่อไปในพรมแดนของอิสราเอล ดังนั้นข้าจึงจะรอดพ้นจากมือของพระองค์ได้”

David Goes to the Philistines
27:1 And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul: there is nothing better for me than that I should speedily escape into the land of the Philistines; and Saul shall despair of me, to seek me any more in any coast of Israel: so shall I escape out of his hand.

27:2 และดาวิดได้ลุกขึ้น ท่านยกข้ามไปพร้อมกับกองทหารที่อยู่กับท่านหกร้อยคน ไปหาอาคีชบุตรชายของมาโอค กษัตริย์แห่งเมืองกัท

27:2 And David arose, and he passed over with the six hundred men that were with him unto Achish, the son of Maoch, king of Gath.

27:3 และดาวิดได้อาศัยอยู่กับอาคีชที่เมืองกัท คือตัวท่านและกองทหารของท่าน ทุกคนอยู่กับครัวเรือนของตน ทั้งดาวิดพร้อมกับภรรยาสองคนของท่าน คืออาหิโนอัมชาวยิสเรเอล และอาบีกายิลชาวคารเมลภรรยาของนาบาล

27:3 And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal's wife.

27:4 และมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดได้หนีไปยังเมืองกัท และพระองค์ไม่ได้แสวงหาท่านอีกต่อไป

27:4 And it was told Saul that David was fled to Gath: and he sought no more again for him.

27:5 และดาวิดได้ทูลอาคีชว่า “บัดนี้ ถ้าข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ ขอโปรดให้พวกเขามอบสถานที่ใด ๆ ในเมืองที่อยู่ในชนบทแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้อาศัยอยู่ที่นั่น ด้วยว่า ไฉนผู้รับใช้ของพระองค์จะอาศัยอยู่ในราชธานีกับพระองค์เล่า”

27:5 And David said unto Achish, If I have now found grace in thine eyes, let them give me a place in some town in the country, that I may dwell there: for why should thy servant dwell in the royal city with thee?

27:6 แล้วในวันนั้นอาคีชได้มอบเมืองศิกลากให้แก่ท่าน ดังนั้นเมืองศิกลากจึงเป็นเมืองขึ้นแก่กษัตริย์แห่งยูดาห์จนถึงทุกวันนี้

27:6 Then Achish gave him Ziklag that day: wherefore Ziklag pertaineth unto the kings of Judah unto this day.

27:7 และระยะเวลาที่ดาวิดอาศัยอยู่ในแผ่นดินของคนฟีลิสเตียนั้นเป็นเวลาหนึ่งปีกับสี่เดือน

27:7 And the time that David dwelt in the country of the Philistines was a full year and four months.

27:8 และดาวิดกับพวกทหารของท่านก็ขึ้นไป บุกเข้าปล้นชาวเมืองเกชูร์ คนเกซไรต์และคนอามาเลข เพราะประชาชาติเหล่านี้เป็นชาวแผ่นดินนั้นตั้งแต่สมัยโบราณ ไกลไปจนถึงเมืองชูร์ คือถึงแผ่นดินแห่งอียิปต์

27:8 And David and his men went up, and invaded the Geshurites, and the Gezrites, and the Amalekites: for those nations were of old the inhabitants of the land, as thou goest to Shur, even unto the land of Egypt.

27:9 และดาวิดได้โจมตีแผ่นดินนั้น และไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง ได้ริบเอาแกะ วัวตัวผู้ ลา อูฐ และเสื้อผ้า แล้วหันกลับ และได้มายังอาคีช

27:9 And David smote the land, and left neither man nor woman alive, and took away the sheep, and the oxen, and the asses, and the camels, and the apparel, and returned, and came to Achish.

27:10 และอาคีชตรัสว่า “วันนี้ท่านทั้งหลายไปปล้นทางไหนบ้าง” และดาวิดทูลว่า “ปล้นถิ่นใต้ของแผ่นดินยูดาห์ ปล้นถิ่นใต้ของคนเยราเมเอล และปล้นถิ่นใต้ของคนเคไนต์”

27:10 And Achish said, Whither have ye made a road to day? And David said, Against the south of Judah, and against the south of the Jerahmeelites, and against the south of the Kenites.

27:11 และดาวิดไม่ได้ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง ที่จะนำข่าวมาที่เมืองกัท โดยพูดว่า “เกรงว่าเขาทั้งหลายจะบอกเรื่องของพวกเราว่า ‘ดาวิดได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ และวิธีการของท่านจะเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย’”

27:11 And David saved neither man nor woman alive, to bring tidings to Gath, saying, Lest they should tell on us, saying, So did David, and so will be his manner all the while he dwelleth in the country of the Philistines.

27:12 และอาคีชเชื่อดาวิด โดยตรัสว่า “เขาได้กระทำให้อิสราเอลชนชาติของเขาเกลียดชังเขาอย่างที่สุด เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นผู้รับใช้ของเราตลอดไป”

27:12 And Achish believed David, saying, He hath made his people Israel utterly to abhor him; therefore he shall be my servant for ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope