กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 18 / 1 Samuel 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ความรักของโยนาธานต่อดาวิด
18:1 และต่อมา เมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้ว จิตใจของโยนาธานได้ผูกพันกับจิตใจของดาวิด และโยนาธานก็รักเขาเหมือนรักชีวิตของตนเอง

The Love of Jonathan and David
18:1 And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.

18:2 และวันนั้นซาอูลทรงรับเอาดาวิดไว้ และไม่ยอมให้เขากลับไปบ้านบิดาของเขาอีกต่อไป

18:2 And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house.

18:3 ดังนั้น โยนาธานได้ทำพันธสัญญากับดาวิด เพราะท่านรักเขาเหมือนรักชีวิตของตนเอง

18:3 Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul.

18:4 และโยนาธานได้ถอดเสื้อคลุมยาวของตนออกและมอบเสื้อนั้นให้แก่ดาวิด รวมทั้งเครื่องแต่งตัว ดาบ คันธนู และเข็มขัดของตน

18:4 And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle.

18:5 และดาวิดก็ออกไปประพฤติตัวอย่างเฉลียวฉลาดไม่ว่าซาอูลจะส่งเขาไป ณ ที่ใด ๆ และซาอูลได้ตั้งเขาให้อยู่เหนือนักรบทั้งหลาย และเขาก็เป็นที่ยอมรับในสายตาของบรรดาประชากร และในสายตาของพวกผู้รับใช้ของซาอูลด้วย

18:5 And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely: and Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servants.

18:6 และต่อมา ขณะเมื่อดาวิดกับกองทหารกำลังกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิสเตียอยู่นั้น พวกผู้หญิงก็ออกมาจากนครทั้งหลายของอิสราเอล ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อต้อนรับกษัตริย์ซาอูล ด้วยรำมะนา ด้วยความร่าเริงยินดี และด้วยเครื่องดนตรีต่าง ๆ

18:6 And it came to pass as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing, to meet king Saul, with tabrets, with joy, and with instruments of musick.

18:7 และเมื่อพวกผู้หญิงกำลังเล่นเครื่องดนตรีอยู่นั้นก็ขับร้องรับกันว่า “ซาอูลได้ฆ่าคนเป็นพัน ๆ และดาวิดได้ฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ”

18:7 And the women answered one another as they played, and said, Saul hath slain his thousands, and David his ten thousands.

ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดเพราะความอิจฉา
18:8 และซาอูลกริ้วนัก และถ้อยคำที่ร้องกันนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เลย และพระองค์ตรัสว่า “เขาทั้งหลายสรรเสริญดาวิดว่าได้ฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ และพวกเขาสรรเสริญเราว่าได้ฆ่าคนเพียงแต่เป็นพัน ๆ และเขาจะได้อะไรอีกเล่านอกจากราชอาณาจักร”

Jealous Saul Tries to Kill David
18:8 And Saul was very wroth, and the saying displeased him; and he said, They have ascribed unto David ten thousands, and to me they have ascribed but thousands: and what can he have more but the kingdom?

18:9 และซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป

18:9 And Saul eyed David from that day and forward.

18:10 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น วิญญาณชั่วร้ายจากพระเจ้าได้มาเข้าครอบงำซาอูล และซาอูลทรงพยากรณ์อยู่ในท่ามกลางพระราชวัง และดาวิดกำลังดีดพิณอยู่ด้วยมือของตนอย่างที่เคยดีดถวายทุกวัน และมีหอกอยู่ในมือของพระองค์

18:10 And it came to pass on the morrow, that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house: and David played with his hand, as at other times: and there was a javelin in Saul's hand.

18:11 และซาอูลก็ทรงพุ่งหอกนั้น เพราะพระองค์ตรัสว่า “เราจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียด้วยหอกนี้” และดาวิดได้หนีไปจากพระพักตร์พระองค์ได้ถึงสองครั้ง

18:11 And Saul cast the javelin; for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice.

18:12 และซาอูลก็เกรงกลัวดาวิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา และทรงพรากไปจากซาอูลแล้ว

18:12 And Saul was afraid of David, because the LORD was with him, and was departed from Saul.

18:13 ฉะนั้น ซาอูลทรงย้ายดาวิดไปให้พ้นพระพักตร์พระองค์ และแต่งตั้งเขาเป็นนายพันของพระองค์ และเขาได้เข้าออกอยู่ต่อหน้ากองทหาร

18:13 Therefore Saul removed him from him, and made him his captain over a thousand; and he went out and came in before the people.

18:14 และดาวิดได้กระทำอย่างชาญฉลาดในวิธีการทั้งสิ้นของเขา และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา

18:14 And David behaved himself wisely in all his ways; and the LORD was with him.

18:15 ดังนั้น เมื่อซาอูลทรงเห็นว่าดาวิดได้กระทำอย่างชาญฉลาดมาก พระองค์ก็ทรงเกรงกลัวเขา

18:15 Wherefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him.

18:16 แต่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ทั้งสิ้นรักดาวิด เพราะเขาเข้าออกต่อหน้าเขาทั้งหลาย

18:16 But all Israel and Judah loved David, because he went out and came in before them.

18:17 และซาอูลตรัสกับดาวิดว่า “ดูเถิด นี่คือเมราบ บุตรสาวคนโตของเรา เราจะมอบนางให้เป็นภรรยาของเจ้า เพียงแต่เจ้าจงเป็นคนกล้าหาญเพื่อเรา และสู้ศึกของพระเยโฮวาห์” เพราะซาอูลตรัสว่า “อย่าให้มือของเราแตะต้องเขาเลย แต่ขอให้มือของคนฟีลิสเตียแตะต้องเขาดีกว่า”

18:17 And Saul said to David, Behold my elder daughter Merab, her will I give thee to wife: only be thou valiant for me, and fight the LORD'S battles. For Saul said, Let not mine hand be upon him, but let the hand of the Philistines be upon him.

18:18 และดาวิดทูลซาอูลว่า “ในอิสราเอลข้าพระองค์คือผู้ใด และชีวิตของข้าพระองค์คืออะไร หรือบรรพบุรุษบิดาของข้าพระองค์คือผู้ใด ที่ข้าพระองค์ควรจะเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์”

18:18 And David said unto Saul, Who am I? and what is my life, or my father's family in Israel, that I should be son in law to the king?

18:19 แต่ต่อมา เมื่อถึงเวลาที่จะทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูลให้เป็นภรรยาของดาวิด นางก็ถูกยกให้เป็นภรรยาของอาดรีเอลชาวเมโหลาห์

18:19 But it came to pass at the time when Merab Saul's daughter should have been given to David, that she was given unto Adriel the Meholathite to wife.

ดาวิดสมรสกับมีคาลราชธิดาของซาอูล
18:20 และมีคาลราชธิดาของซาอูลนั้นรักดาวิด และมีบางคนเอาเรื่องนี้ไปทูลซาอูล และเรื่องนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์

David Marries Michael, Saul's Daughter
18:20 And Michal Saul's daughter loved David: and they told Saul, and the thing pleased him.

18:21 และซาอูลตรัสว่า “เราจะยกนางให้แก่เขา เพื่อนางจะได้เป็นกับดักสำหรับเขา และเพื่อมือของคนฟีลิสเตียจะได้ต่อสู้กับเขา” ดังนั้นซาอูลตรัสกับดาวิดว่า “วันนี้เจ้าจะเป็นบุตรเขยของเราเช่นเดียวกัน”

18:21 And Saul said, I will give him her, that she may be a snare to him, and that the hand of the Philistines may be against him. Wherefore Saul said to David, Thou shalt this day be my son in law in the one of the twain.

18:22 และซาอูลทรงบัญชาพวกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “จงพูดเป็นส่วนตัวกับดาวิด กล่าวว่า ‘ดูเถิด กษัตริย์พอพระทัยในตัวท่าน และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ก็รักท่าน เพราะฉะนั้นบัดนี้จงเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์เถิด’”

18:22 And Saul commanded his servants, saying, Commune with David secretly, and say, Behold, the king hath delight in thee, and all his servants love thee: now therefore be the king's son in law.

18:23 และพวกผู้รับใช้ของซาอูลพูดถ้อยคำเหล่านี้ให้ดาวิดฟัง และดาวิดพูดว่า “ท่านทั้งหลายเห็นว่า ที่จะเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือ ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นคนยากจน และไม่มีชื่อเสียงอะไรเลย”

18:23 And Saul's servants spake those words in the ears of David. And David said, Seemeth it to you a light thing to be a king's son in law, seeing that I am a poor man, and lightly esteemed?

18:24 และพวกผู้รับใช้ของซาอูลได้ทูลพระองค์ว่า “ดาวิดพูดอย่างนั้นอย่างนี้”

18:24 And the servants of Saul told him, saying, On this manner spake David.

18:25 และซาอูลตรัสว่า “พวกเจ้าจงพูดเช่นนี้แก่ดาวิดว่า ‘กษัตริย์ไม่มีพระประสงค์จะเอาค่าสินสอดเลย นอกจากหนังหุ้มปลายองคชาตของคนฟีลิสเตียหนึ่งร้อยชิ้น เพื่อจะทรงแก้แค้นพวกศัตรูของกษัตริย์’” แต่ซาอูลทรงดำริว่าจะให้ดาวิดตายเสียด้วยมือของคนฟีลิสเตีย

18:25 And Saul said, Thus shall ye say to David, The king desireth not any dowry, but an hundred foreskins of the Philistines, to be avenged of the king's enemies. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines.

18:26 และเมื่อพวกผู้รับใช้ของพระองค์พูดคำเหล่านี้ให้ดาวิดฟัง ก็เป็นที่พอใจของดาวิดที่จะได้เป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์ และวันเวลาที่กำหนดไว้ยังไม่หมดไป

18:26 And when his servants told David these words, it pleased David well to be the king's son in law: and the days were not expired.

18:27 ดังนั้น ดาวิดได้ลุกขึ้นไป ตัวเขาพร้อมกับบรรดาคนของเขา และได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสียสองร้อยคน และดาวิดก็นำหนังหุ้มปลายองคชาตของคนเหล่านั้นมาถวายแด่กษัตริย์ครบจำนวน เพื่อเขาจะเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์ และซาอูลได้ยกมีคาลราชธิดาของพระองค์ให้เป็นภรรยาของเขา

18:27 Wherefore David arose and went, he and his men, and slew of the Philistines two hundred men; and David brought their foreskins, and they gave them in full tale to the king, that he might be the king's son in law. And Saul gave him Michal his daughter to wife.

18:28 และซาอูลทรงเห็นและทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับดาวิด และทราบว่ามีคาลราชธิดาของซาอูลก็รักเขา

18:28 And Saul saw and knew that the LORD was with David, and that Michal Saul's daughter loved him.

18:29 และซาอูลทรงเกรงกลัวดาวิดมากยิ่งขึ้น และซาอูลจึงเป็นศัตรูต่อดาวิดเรื่อยมา

18:29 And Saul was yet the more afraid of David; and Saul became David's enemy continually.

18:30 แล้วบรรดาเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตียก็ออกมาทำสงคราม และต่อมา หลังจากที่เขาทั้งหลายออกมาแล้ว ดาวิดได้กระทำอย่างชาญฉลาดมากกว่าบรรดาผู้รับใช้ของซาอูล ดังนั้นชื่อเสียงของเขาจึงโด่งดังมาก

18:30 Then the princes of the Philistines went forth: and it came to pass, after they went forth, that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul; so that his name was much set by.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope