กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 19 / 1 Samuel 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกครั้ง
19:1 และซาอูลตรัสกับโยนาธานราชบุตรของพระองค์และกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ให้เขาทั้งหลายฆ่าดาวิดเสีย

Saul Again Attempts to Kill David
19:1 And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should kill David.

19:2 แต่โยนาธานราชบุตรของซาอูลพอใจในดาวิดมาก และโยนาธานได้บอกดาวิดว่า “ซาอูลเสด็จพ่อของข้าพเจ้าหาช่องจะฆ่าท่านเสีย เพราะฉะนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอจงระวังตัวให้ดีจนถึงพรุ่งนี้เช้า และจงอยู่ในที่ลับซ่อนตัวไว้

19:2 But Jonathan Saul's son delighted much in David: and Jonathan told David, saying, Saul my father seeketh to kill thee: now therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself:

19:3 และข้าพเจ้าจะออกไปยืนอยู่ข้าง ๆ เสด็จพ่อของข้าพเจ้าในทุ่งนาที่ท่านอยู่ และข้าพเจ้าจะกราบทูลเสด็จพ่อของข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของท่าน และข้าพเจ้ารู้เรื่องสิ่งใด ข้าพเจ้าจะบอกท่านให้ทราบสิ่งนั้น”

19:3 And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee; and what I see, that I will tell thee.

19:4 และโยนาธานกล่าวชมดาวิดให้ซาอูลราชบิดาของท่านฟัง และทูลพระองค์ว่า “ขอกษัตริย์อย่าทรงกระทำบาปต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เลย เพราะว่าเขาหาได้กระทำบาปสิ่งใดต่อพระองค์ไม่ และเพราะว่าการงานของเขาก็เป็นงานปฏิบัติพระองค์อย่างดี

19:4 And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David; because he hath not sinned against thee, and because his works have been to thee-ward very good:

19:5 เพราะเขาเสี่ยงชีวิตของตน และประหารคนฟีลิสเตียคนนั้น และพระเยโฮวาห์ทรงให้มีการช่วยให้รอดพ้นอย่างใหญ่หลวงเพื่ออิสราเอลทั้งปวง พระองค์ทรงเห็นแล้วและทรงปีติยินดี ดังนั้นไฉนพระองค์จะกระทำบาปต่อโลหิตที่ไร้ความผิด ด้วยการฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจากเหตุผล”

19:5 For he did put his life in his hand, and slew the Philistine, and the LORD wrought a great salvation for all Israel: thou sawest it, and didst rejoice: wherefore then wilt thou sin against innocent blood, to slay David without a cause?

19:6 และซาอูลทรงสดับฟังเสียงของโยนาธาน และซาอูลได้ปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ดาวิดจะไม่ถูกประหารชีวิตฉันนั้น”

19:6 And Saul hearkened unto the voice of Jonathan: and Saul sware, As the LORD liveth, he shall not be slain.

19:7 และโยนาธานก็เรียกดาวิด และโยนาธานแจ้งให้เขาทราบถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น และโยนาธานนำดาวิดมาเข้าเฝ้าซาอูล และเขาได้อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์อย่างแต่ก่อน

19:7 And Jonathan called David, and Jonathan shewed him all those things. And Jonathan brought David to Saul, and he was in his presence, as in times past.

19:8 และมีสงครามเกิดขึ้นอีก ดาวิดได้ออกไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และได้ฆ่าฟันพวกเขาเสียเป็นอันมาก และเขาทั้งหลายได้วิ่งหนีไปเสียจากเขา

19:8 And there was war again: and David went out, and fought with the Philistines, and slew them with a great slaughter; and they fled from him.

19:9 และวิญญาณชั่วร้ายจากพระเยโฮวาห์ก็มาเข้าครอบงำซาอูล ขณะเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในพระราชวังของพระองค์ ทรงถือหอกไว้ในมือของพระองค์ และดาวิดกำลังดีดพิณถวายด้วยมือของเขา

19:9 And the evil spirit from the LORD was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand: and David played with his hand.

19:10 และซาอูลทรงพุ่งหอกหมายปักดาวิดให้ติดผนัง แต่เขาก็หลบหนีจากพระพักตร์ซาอูลไป และซาอูลได้ทรงพุ่งหอกติดผนัง และดาวิดก็หลบหนีรอดไปได้ในคืนนั้น

19:10 And Saul sought to smite David even to the wall with the javelin; but he slipped away out of Saul's presence, and he smote the javelin into the wall: and David fled, and escaped that night.

19:11 ซาอูลทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปที่บ้านของดาวิดด้วย เพื่อเฝ้าดูเขาและเพื่อจะฆ่าเขาเสียในเวลาเช้า และมีคาลภรรยาของดาวิดบอกเขาว่า “คืนนี้ถ้าท่านไม่ช่วยชีวิตของตนให้รอด พรุ่งนี้ท่านจะถูกฆ่าตาย”

19:11 Saul also sent messengers unto David's house, to watch him, and to slay him in the morning: and Michal David's wife told him, saying, If thou save not thy life to night, to morrow thou shalt be slain.

19:12 ดังนั้น มีคาลได้หย่อนดาวิดลงทางหน้าต่าง และเขาก็หนีรอดไปได้

19:12 So Michal let David down through a window: and he went, and fled, and escaped.

19:13 และมีคาลได้นำรูปเคารพมาวางไว้บนเตียงนอน และวางหมอนขนแพะหนุนศีรษะ และเอาผ้าห่มคลุมไว้

19:13 And Michal took an image, and laid it in the bed, and put a pillow of goats' hair for his bolster, and covered it with a cloth.

19:14 และเมื่อซาอูลส่งพวกผู้สื่อสารไปจับดาวิด มีคาลพูดว่า “ท่านไม่สบาย”

19:14 And when Saul sent messengers to take David, she said, He is sick.

19:15 และซาอูลส่งพวกผู้สื่อสารไปดูดาวิดอีก ตรัสว่า “จงนำเขามาหาเราทั้งเตียง เพื่อเราจะได้ฆ่าเขาเสีย”

19:15 And Saul sent the messengers again to see David, saying, Bring him up to me in the bed, that I may slay him.

19:16 และเมื่อพวกผู้สื่อสารเข้ามา ดูเถิด มีรูปเคารพอยู่บนเตียง พร้อมกับหมอนขนแพะหนุนศีรษะ

19:16 And when the messengers were come in, behold, there was an image in the bed, with a pillow of goats' hair for his bolster.

19:17 และซาอูลตรัสกับมีคาลว่า “ไฉนเจ้าจึงหลอกลวงเราเช่นนี้ และปล่อยศัตรูของเราไปเสียเพื่อให้เขารอดไปได้” และมีคาลทูลตอบซาอูลว่า “เขาพูดกับหม่อมฉันว่า ‘ปล่อยให้เราไปเถิด จะให้เราฆ่าเจ้าทำไมเล่า’”

19:17 And Saul said unto Michal, Why hast thou deceived me so, and sent away mine enemy, that he is escaped? And Michal answered Saul, He said unto me, Let me go; why should I kill thee?

ดาวิดหนีพ้นจากซาอูลอย่างอัศจรรย์
19:18 ดังนั้น ดาวิดก็หนีรอดไป และมาหาซามูเอลที่เมืองรามาห์ และเล่าทุกเรื่องที่ซาอูลได้กระทำแก่เขาให้ซามูเอลฟัง และเขากับซามูเอลได้ไปอาศัยอยู่ที่นาโยท

David Miraculously Protected against Saul
19:18 So David fled, and escaped, and came to Samuel to Ramah, and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and dwelt in Naioth.

19:19 และมีคนไปทูลซาอูลว่า “ดูเถิด ดาวิดอยู่ที่นาโยทในเมืองรามาห์”

19:19 And it was told Saul, saying, Behold, David is at Naioth in Ramah.

19:20 และซาอูลได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปจับดาวิด และเมื่อพวกเขาไปเห็นพวกผู้พยากรณ์กำลังพยากรณ์อยู่ และซามูเอลยืนเป็นหัวหน้าเหนือเขาทั้งหลาย พระวิญญาณของพระเจ้าก็มาสถิตอยู่บนพวกผู้สื่อสารของซาอูล และเขาทั้งหลายก็พยากรณ์ด้วย

19:20 And Saul sent messengers to take David: and when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied.

19:21 และเมื่อมีคนไปทูลซาอูล พระองค์ได้ส่งพวกผู้สื่อสารคนอื่น ๆ ไป และคนเหล่านั้นก็พยากรณ์เช่นกัน และซาอูลส่งพวกผู้สื่อสารไปอีกเป็นครั้งที่สาม และเขาทั้งหลายก็พยากรณ์ด้วย

19:21 And when it was told Saul, he sent other messengers, and they prophesied likewise. And Saul sent messengers again the third time, and they prophesied also.

19:22 ดังนั้น ซาอูลได้เสด็จไปที่เมืองรามาห์ด้วย และมาถึงบ่อน้ำใหญ่ในเมืองเสคู พระองค์ตรัสถามว่า “ซามูเอลกับดาวิดอยู่ที่ไหน” มีคนหนึ่งทูลว่า “ดูเถิด เขาทั้งสองอยู่ที่นาโยทในเมืองรามาห์”

19:22 Then went he also to Ramah, and came to a great well that is in Sechu: and he asked and said, Where are Samuel and David? And one said, Behold, they be at Naioth in Ramah.

19:23 และพระองค์ได้เสด็จไปที่นั่น ที่นาโยทในเมืองรามาห์ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่บนพระองค์ด้วย และพระองค์ดำเนินไปพร้อมกับพยากรณ์ไป จนพระองค์เสด็จมาถึงนาโยทในเมืองรามาห์

19:23 And he went thither to Naioth in Ramah: and the Spirit of God was upon him also, and he went on, and prophesied, until he came to Naioth in Ramah.

19:24 และพระองค์ทรงถอดฉลองพระองค์ออกด้วย และทรงพยากรณ์ต่อหน้าซามูเอลเช่นเดียวกัน และบรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน ดังนั้นเขาทั้งหลายได้พูดกันว่า “ซาอูลอยู่ในพวกผู้พยากรณ์ด้วยหรือ”

19:24 And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they say, Is Saul also among the prophets?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope