กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 12 / 1 Chronicles 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

พวกต่าง ๆ ที่ร่วมกับดาวิดที่ศิกลาก
12:1 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นคนที่มาหาดาวิดที่ศิกลาก ขณะเมื่อท่านเก็บตัวมิดชิดเพราะเหตุซาอูลบุตรชายของคีช และเขาทั้งหลายเป็นคนในพวกชายฉกรรจ์ ผู้ช่วยเหลือในการศึกสงคราม

Groups That Joined David at Ziklag
12:1 Now these are they that came to David to Ziklag, while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish: and they were among the mighty men, helpers of the war.

12:2 เขาทั้งหลายถืออาวุธเป็นคันธนู และสามารถใช้ได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายในการเหวี่ยงหินด้วยสลิงและยิงลูกธนูออกจากคันธนู คือญาติพี่น้องของซาอูล ของเผ่าเบนยามิน

12:2 They were armed with bows, and could use both the right hand and the left in hurling stones and shooting arrows out of a bow, even of Saul's brethren of Benjamin.

12:3 อาหิเยเซอร์เป็นหัวหน้า ถัดไปคือโยอาช บุตรชายทั้งหลายของเชมาอาห์ชาวเมืองกิเบอัท และเยซีเอลกับเปเลธ บุตรชายทั้งหลายของอัสมาเวท เบราคาห์และเยฮูชาวอานาโธท

12:3 The chief was Ahiezer, then Joash, the sons of Shemaah the Gibeathite; and Jeziel, and Pelet, the sons of Azmaveth; and Berachah, and Jehu the Antothite,

12:4 อิชมัยยาห์คนกิเบโอน เป็นชายฉกรรจ์ในพวกสามสิบคนนั้น และเป็นหัวหน้าเหนือสามสิบคนนั้น เยเรมีย์ ยาฮาซีเอล โยฮานัน โยซาบาดชาวเมืองเกเดราห์

12:4 And Ismaiah the Gibeonite, a mighty man among the thirty, and over the thirty; and Jeremiah, and Jahaziel, and Johanan, and Josabad the Gederathite,

12:5 เอลูซัย เยรีโมท เบอัลยาห์ เชมาริยาห์ เชฟาทิยาห์คนฮารูฟ

12:5 Eluzai, and Jerimoth, and Bealiah, and Shemariah, and Shephatiah the Haruphite,

12:6 เอลคานาห์ อิสชีอาห์ อาซาเรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอัม คนโคราห์

12:6 Elkanah, and Jesiah, and Azareel, and Joezer, and Jashobeam, the Korhites,

12:7 และโยเอลาห์กับเศบาดิยาห์ บุตรชายทั้งหลายของเยโรฮัมชาวเกโดร์

12:7 And Joelah, and Zebadiah, the sons of Jeroham of Gedor.

12:8 และจากคนกาดมีคนหนีเข้าไปอยู่ฝ่ายดาวิด ณ ที่กำบังเข้มแข็งในถิ่นทุรกันดาร เป็นชายฉกรรจ์และผู้ชำนาญศึก ซึ่งชำนาญโล่และดั้ง ผู้ซึ่งใบหน้าของพวกเขาเหมือนหน้าสิงโต และรวดเร็วเหมือนพวกกวางโรบนภูเขาทั้งหลาย

12:8 And of the Gadites there separated themselves unto David into the hold to the wilderness men of might, and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the roes upon the mountains;

12:9 เอเซอร์เป็นคนแรก โอบาดีห์ที่สอง เอลีอับที่สาม

12:9 Ezer the first, Obadiah the second, Eliab the third,

12:10 มิชมันนาห์ที่สี่ เยเรมีย์ที่ห้า

12:10 Mishmannah the fourth, Jeremiah the fifth,

12:11 อัททัยที่หก เอลีเอลที่เจ็ด

12:11 Attai the sixth, Eliel the seventh,

12:12 โยฮานันที่แปด เอลซาบาดที่เก้า

12:12 Johanan the eighth, Elzabad the ninth,

12:13 เยเรมีย์ที่สิบ มัคบันนัยที่สิบเอ็ด

12:13 Jeremiah the tenth, Machbanai the eleventh.

12:14 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของกาด เป็นนายทหารในกองทัพ ผู้น้อยที่สุดก็เป็นนายร้อย และผู้ใหญ่ที่สุดก็เป็นนายพัน

12:14 These were of the sons of Gad, captains of the host: one of the least was over an hundred, and the greatest over a thousand.

12:15 เหล่านี้เป็นคนที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนในเดือนแรก เมื่อน้ำได้ท่วมฝั่งทั้งสิ้น และพวกเขาขับไล่บรรดาคนที่อยู่ ณ เหล่าหุบเขาให้หนีไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

12:15 These are they that went over Jordan in the first month, when it had overflown all his banks; and they put to flight all them of the valleys, both toward the east, and toward the west.

12:16 มีคนเบนยามินและยูดาห์มาเฝ้าดาวิด ณ ที่กำบังเข้มแข็ง

12:16 And there came of the children of Benjamin and Judah to the hold unto David.

12:17 และดาวิดทรงออกไปต้อนรับเขาทั้งหลาย และตรัสตอบกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านทั้งหลายมายังข้าพเจ้าเป็นฉันมิตรเพื่อช่วยข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะพันผูกติดกับพวกท่าน แต่ถ้าท่านทั้งหลายมาเพื่อทรยศข้าพเจ้าให้แก่เหล่าปฏิปักษ์ของข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าไม่มีความผิดใด ๆ ในมือของข้าพเจ้า ก็ขอพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลายทอดพระเนตร และทรงกล่าวโทษการกระทำนี้เถิด”

12:17 And David went out to meet them, and answered and said unto them, If ye be come peaceably unto me to help me, mine heart shall be knit unto you: but if ye be come to betray me to mine enemies, seeing there is no wrong in mine hands, the God of our fathers look thereon, and rebuke it.

12:18 แล้วพระวิญญาณได้มาสถิตอยู่เหนืออามาสัย ผู้เป็นหัวหน้าของพวกผู้บังคับบัญชานั้น และเขาทูลว่า “ข้าแต่ดาวิด ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นของพระองค์ และอยู่ฝ่ายพระองค์ ข้าแต่บุตรชายของเจสซี สันติภาพ สันติภาพจงมีแก่พระองค์ และสันติภาพจงมีแก่บรรดาผู้ช่วยของพระองค์ เพราะว่าพระเจ้าของพระองค์ทรงช่วยเหลือพระองค์” แล้วดาวิดทรงรับเขาทั้งหลายไว้ และทรงตั้งพวกเขาให้เป็นนายทหารในกองทัพ

12:18 Then the spirit came upon Amasai, who was chief of the captains, and he said, Thine are we, David, and on thy side, thou son of Jesse: peace, peace be unto thee, and peace be to thine helpers; for thy God helpeth thee. Then David received them, and made them captains of the band.

12:19 และจากคนมนัสเสห์มีคนหนีเข้าไปอยู่ฝ่ายดาวิดบ้าง เมื่อพระองค์ยกมาพร้อมกับคนฟีลิสเตียเพื่อสู้รับกับซาอูล แต่พวกเขาไม่ได้ช่วยคนฟีลิสเตีย เพราะพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียได้หารือกันและส่งพระองค์กลับไปเสีย บอกว่า “เขาจะหลบหนีไปคืนดีกับซาอูลเจ้านายของเขาโดยเอาศีรษะของพวกเราไปเสีย”

12:19 And there fell some of Manasseh to David, when he came with the Philistines against Saul to battle: but they helped them not: for the lords of the Philistines upon advisement sent him away, saying, He will fall to his master Saul to the jeopardy of our heads.

12:20 ขณะเมื่อพระองค์ไปยังศิกลาก คนมนัสเสห์เหล่านี้หลบหนีไปอยู่ฝ่ายพระองค์คือ อัดนาห์ โยซาบาด เยดียาเอล มีคาเอล โยซาบาด เอลีฮู และศิลเลธัย บรรดานายพันของคนมนัสเสห์

12:20 As he went to Ziklag, there fell to him of Manasseh, Adnah, and Jozabad, and Jediael, and Michael, and Jozabad, and Elihu, and Zilthai, captains of the thousands that were of Manasseh.

12:21 และเขาทั้งหลายช่วยเหลือดาวิดต่อสู้กับพวกกองปล้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญทั้งสิ้น และเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพ

12:21 And they helped David against the band of the rovers: for they were all mighty men of valour, and were captains in the host.

12:22 ด้วยว่าในสมัยนั้นทุก ๆ วันมีคนมาเข้าฝ่ายดาวิด เพื่อจะช่วยเหลือพระองค์ จนเป็นกองทัพใหญ่เหมือนอย่างกองทัพของพระเจ้า

12:22 For at that time day by day there came to David to help him, until it was a great host, like the host of God.

กองทัพของเผ่าต่าง ๆ ตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์
12:23 และเหล่านี้เป็นจำนวนกองทหารติดอาวุธพร้อมสำหรับสงคราม และมาหาดาวิดในเมืองเฮโบรนเพื่อจะมอบราชอาณาจักรของซาอูลให้แก่พระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์

Armies of the Tribes Make David King
12:23 And these are the numbers of the bands that were ready armed to the war, and came to David to Hebron, to turn the kingdom of Saul to him, according to the word of the LORD.

12:24 คนยูดาห์ที่ถือโล่และหอกมีจำนวนหกพันแปดร้อยคน เป็นทหารติดอาวุธพร้อมสำหรับสงคราม

12:24 The children of Judah that bare shield and spear were six thousand and eight hundred, ready armed to the war.

12:25 จากคนสิเมโอน มีชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญชำนาญศึกจำนวนเจ็ดพันหนึ่งร้อยคน

12:25 Of the children of Simeon, mighty men of valour for the war, seven thousand and one hundred.

12:26 จากคนเลวี มีจำนวนสี่พันหกร้อยคน

12:26 Of the children of Levi four thousand and six hundred.

12:27 และเยโฮยาดาเป็นผู้นำของคนอาโรน มีคนมาพร้อมกับท่านจำนวนสามพันเจ็ดร้อยคน

12:27 And Jehoiada was the leader of the Aaronites, and with him were three thousand and seven hundred;

12:28 และศาโดกชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญหนุ่ม และคนจากครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาเองเป็นผู้บังคับบัญชาจำนวนยี่สิบสองคน

12:28 And Zadok, a young man mighty of valour, and of his father's house twenty and two captains.

12:29 และจากคนเบนยามินญาติของซาอูลมีจำนวนสามพันคน ซึ่งแต่ก่อนนี้ส่วนมากของพวกเขาจงรักภักดีต่อราชวงศ์ของซาอูล

12:29 And of the children of Benjamin, the kindred of Saul, three thousand: for hitherto the greatest part of them had kept the ward of the house of Saul.

12:30 และจากคนเอฟราอิม ชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญมีจำนวนสองหมื่นแปดร้อยคน เป็นคนมีชื่อเสียงในครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

12:30 And of the children of Ephraim twenty thousand and eight hundred, mighty men of valour, famous throughout the house of their fathers.

12:31 และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า มีจำนวนหนึ่งหมื่นแปดพันคน ผู้ซึ่งบ่งชื่อไว้ให้มาเชิญดาวิดไปเป็นกษัตริย์

12:31 And of the half tribe of Manasseh eighteen thousand, which were expressed by name, to come and make David king.

12:32 และจากคนอิสสาคาร์ ซึ่งมีคนรู้กาลเทศะ เพื่อทราบว่าอิสราเอลควรทำประการใด มีหัวหน้าของพวกเขาจำนวนสองร้อยคน และญาติพี่น้องของพวกเขาทั้งสิ้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาทั้งหลาย

12:32 And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do; the heads of them were two hundred; and all their brethren were at their commandment.

12:33 จากคนเศบูลุน คนที่ออกไปทำสงคราม ผู้ชำนาญศึก พร้อมสรรพด้วยอาวุธทุกอย่างเพื่อทำสงคราม มีจำนวนห้าหมื่นคน ซึ่งพร้อมที่จะทำศึก ไม่ใช่ด้วยสองจิตสองใจ

12:33 Of Zebulun, such as went forth to battle, expert in war, with all instruments of war, fifty thousand, which could keep rank: they were not of double heart.

12:34 และจากคนนัฟทาลี มีนายพันจำนวนหนึ่งพันคน ซึ่งมีคนติดโล่และหอกมาพร้อมกับพวกเขาจำนวนสามหมื่นเจ็ดพันคน

12:34 And of Naphtali a thousand captains, and with them with shield and spear thirty and seven thousand.

12:35 และจากคนดาน มีผู้ชำนาญศึก จำนวนสองหมื่นแปดพันหกร้อยคน

12:35 And of the Danites expert in war twenty and eight thousand and six hundred.

12:36 และจากคนอาเชอร์ คนที่ออกไปทำสงคราม ผู้ชำนาญศึก มีจำนวนสี่หมื่นคน

12:36 And of Asher, such as went forth to battle, expert in war, forty thousand.

12:37 และจากฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น จากคนรูเบน และคนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า พร้อมสรรพด้วยอาวุธทุกอย่างเพื่อทำสงคราม มีจำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นคน

12:37 And on the other side of Jordan, of the Reubenites, and the Gadites, and of the half tribe of Manasseh, with all manner of instruments of war for the battle, an hundred and twenty thousand.

12:38 ทหารทั้งสิ้นเหล่านี้ ซึ่งพร้อมที่จะทำศึก ได้มายังเฮโบรน ด้วยใจที่เพียบพร้อมเพื่อที่จะเชิญดาวิดเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งสิ้น และบรรดาคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ ก็เป็นใจเดียวกันด้วยเพื่อที่จะเชิญดาวิดเป็นกษัตริย์

12:38 All these men of war, that could keep rank, came with a perfect heart to Hebron, to make David king over all Israel: and all the rest also of Israel were of one heart to make David king.

12:39 และเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นกับดาวิดสามวันกินและดื่ม เพราะว่าพี่น้องของเขาทั้งหลายได้เตรียมไว้สำหรับพวกเขา

12:39 And there they were with David three days, eating and drinking: for their brethren had prepared for them.

12:40 ยิ่งกว่านั้น คนทั้งหลายที่อยู่ใกล้พวกเขา คือจนถึงอิสสาคาร์ และเศบูลุน และนัฟทาลีได้นำอาหารบรรทุกลา อูฐ ล่อ และวัวตัวผู้ กับเนื้อสัตว์ แป้งบด ขนมมะเดื่อ ช่อองุ่นแห้ง น้ำองุ่น น้ำมัน วัวตัวผู้และแกะมากมาย เพราะว่ามีความชื่นบานในอิสราเอล

12:40 Moreover they that were nigh them, even unto Issachar and Zebulun and Naphtali, brought bread on asses, and on camels, and on mules, and on oxen, and meat, meal, cakes of figs, and bunches of raisins, and wine, and oil, and oxen, and sheep abundantly: for there was joy in Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope