กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 1 / Joshua 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

โยชูวาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอล
1:1 หลังจากการสิ้นชีวิตของโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ ต่อมาพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาบุตรชายของนูนผู้รับใช้ของโมเสสว่า

Joshua is Commissioned
1:1 Now after the death of Moses the servant of the LORD it came to pass, that the LORD spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying,

1:2 “โมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้ว ฉะนั้นบัดนี้จงลุกขึ้น ยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ ทั้งตัวเจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่เขาทั้งหลาย คือแก่ชนชาติอิสราเอล

1:2 Moses my servant is dead; now therefore arise, go over this Jordan, thou, and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel.

1:3 สถานที่ทุกแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลง เราได้ยกให้แก่พวกเจ้า ตามที่เราได้ตรัสไว้กับโมเสส

1:3 Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses.

1:4 ตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้ ไกลไปจนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติส แผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทต์ และจนถึงทะเลใหญ่ทางดวงอาทิตย์ตก จะเป็นอาณาเขตของเจ้าทั้งหลาย

1:4 From the wilderness and this Lebanon even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast.

1:5 ไม่มีผู้ใดจะสามารถยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของเจ้า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใด เราก็จะอยู่กับเจ้าฉันนั้น เราจะไม่ปล่อยเจ้าให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าเลย

1:5 There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life: as I was with Moses, so I will be with thee: I will not fail thee, nor forsake thee.

1:6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าเจ้าจะกระทำให้ชนชาตินี้ได้แบ่งมรดกในแผ่นดินนั้น ซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่าจะยกให้แก่พวกเขา

1:6 Be strong and of a good courage: for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I sware unto their fathers to give them.

1:7 เพียงแต่เจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญอย่างยิ่งเถิด เจ้าจงระวังที่จะกระทำตามพระราชบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้น อย่าหลีกเลี่ยงจากพระราชบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้าย เพื่อว่าเจ้าไปแห่งหนใดก็ตามเจ้าก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองที่นั่น

1:7 Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee: turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest.

1:8 อย่าให้หนังสือแห่งพระราชบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ ดังนั้นแล้วเจ้าจะกระทำให้ทางของเจ้ามีความเจริญรุ่งเรือง และในเวลานั้นเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี

1:8 This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.

1:9 เราบัญชาเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือ เจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อใจเลย เพราะว่าเจ้าไปแห่งหนใดก็ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจะทรงสถิตกับเจ้าที่นั่น”

1:9 Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the LORD thy God is with thee whithersoever thou goest.

โยชูวาเตรียมพร้อมที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดน
1:10 แล้วโยชูวาบัญชาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของประชากรว่า

Joshua Prepares to Cross Jordan
1:10 Then Joshua commanded the officers of the people, saying,

1:11 “จงไปตลอดทั่วค่าย และบัญชาประชากรว่า ‘ท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงอาหารไว้ เพราะว่าภายในสามวันพวกท่านจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานให้พวกท่านยึดครองนั้น’”

1:11 Pass through the host, and command the people, saying, Prepare you victuals; for within three days ye shall pass over this Jordan, to go in to possess the land, which the LORD your God giveth you to possess it.

1:12 และโยชูวาพูดกับคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าว่า

1:12 And to the Reubenites, and to the Gadites, and to half the tribe of Manasseh, spake Joshua, saying,

1:13 “จงระลึกถึงคำที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านทั้งหลายไว้ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานให้พวกท่านหยุดพัก และประทานแผ่นดินนี้ให้แก่ท่านทั้งหลาย

1:13 Remember the word which Moses the servant of the LORD commanded you, saying, The LORD your God hath given you rest, and hath given you this land.

1:14 จงให้ภรรยาของท่านทั้งหลาย ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกท่าน กับฝูงสัตว์ของพวกท่านอยู่ในแผ่นดินซึ่งโมเสสยกให้แก่ท่านทั้งหลายที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ แต่พวกท่านจงถืออาวุธข้ามไปก่อนพี่น้องของท่านทั้งหลาย คือบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ และช่วยเขาเหล่านั้น

1:14 Your wives, your little ones, and your cattle, shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan; but ye shall pass before your brethren armed, all the mighty men of valour, and help them;

1:15 จนกว่าพระเยโฮวาห์จะประทานให้พี่น้องของท่านทั้งหลายได้หยุดพัก ตามที่พระองค์ประทานแก่พวกท่านแล้ว และเขาทั้งหลายได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่พวกเขาด้วย ดังนั้นพวกท่านจะกลับไปยังแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายได้ยึดครองและถือไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้ให้แก่พวกท่านฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ทางดวงอาทิตย์ขึ้น”

1:15 Until the LORD have given your brethren rest, as he hath given you, and they also have possessed the land which the LORD your God giveth them: then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses the LORD'S servant gave you on this side Jordan toward the sunrising.

1:16 และเขาทั้งหลายตอบโยชูวาว่า “สิ่งสารพัดซึ่งท่านบัญชาแก่เราทั้งหลาย พวกเราจะกระทำตาม และท่านจะส่งเราทั้งหลายไปในที่ใด ๆ พวกเราก็จะไป

1:16 And they answered Joshua, saying, All that thou commandest us we will do, and whithersoever thou sendest us, we will go.

1:17 เราทั้งหลายตั้งใจฟังโมเสสในเรื่องทั้งปวงอย่างไร พวกเราก็จะตั้งใจฟังท่านอย่างนั้น เพียงแต่ขอให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตกับท่าน ตามที่พระองค์ได้ทรงสถิตกับโมเสสแล้ว

1:17 According as we hearkened unto Moses in all things, so will we hearken unto thee: only the LORD thy God be with thee, as he was with Moses.

1:18 ผู้ใดก็ตามที่ขัดขืนคำบัญชาของท่าน และไม่ตั้งใจฟังบรรดาถ้อยคำของท่าน ในสารพัดทุกสิ่งที่ท่านบัญชาเขานั้น ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต เพียงแต่ขอให้เข้มแข็งและกล้าหาญเถิด”

1:18 Whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to death: only be strong and of a good courage.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope