กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 3 / Exodus 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พุ่มไม้ที่ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
3:1 คราวนี้โมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพ่อตาของท่าน ผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียน และท่านได้พาฝูงแพะแกะไปด้านหลังของถิ่นทุรกันดาร และมาถึงภูเขาของพระเจ้า คือโฮเรบ

The Burning Bush; God Calls Moses
3:1 Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.

3:2 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่ท่านในเปลวไฟซึ่งลุกอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ และท่านได้มองดู และดูเถิด พุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่ และพุ่มไม้นั้นไม่ได้ถูกเผาไหม้ไป

3:2 And the angel of the LORD appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed.

3:3 และโมเสสได้พูดว่า “บัดนี้ข้าจะแวะเข้าไป และดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่า เหตุไฉนพุ่มไม้จึงไม่เผาไหม้ไป”

3:3 And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burnt.

3:4 และเมื่อพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นท่านเดินเข้ามาดู พระเจ้าจึงตรัสแก่ท่านออกมาจากท่ามกลางพุ่มไม้นั้นว่า “โมเสส โมเสส” และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่”

3:4 And when the LORD saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I.

3:5 และพระองค์ได้ตรัสว่า “อย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียจากเท้าของเจ้า เพราะว่าสถานที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นพื้นที่บริสุทธิ์”

3:5 And he said, Draw not nigh hither: put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.

3:6 ยิ่งกว่านั้นพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ” และโมเสสปิดหน้าของท่านเสีย เพราะท่านกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้า

3:6 Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.

3:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราได้เห็นความทุกข์เข็ญของประชากรของเราซึ่งอยู่ในประเทศอียิปต์แล้ว และได้ยินเสียงร่ำร้องของพวกเขา เพราะเหตุพวกนายงานของพวกเขา ด้วยว่าเรารู้ถึงความทุกข์โศกต่าง ๆ ของพวกเขา

3:7 And the LORD said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows;

3:8 และเราลงมาเพื่อจะช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากมือของคนอียิปต์ และจะนำพวกเขาออกจากแผ่นดินนั้น ขึ้นไปยังแผ่นดินที่ดีและกว้างใหญ่ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ คือไปยังสถานที่แห่งชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส

3:8 And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites.

3:9 เพราะฉะนั้น ดูเถิด บัดนี้คำร่ำร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้ว ทั้งเราได้เห็นการข่มเหงซึ่งคนอียิปต์กระทำต่อพวกเขาแล้ว

3:9 Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me: and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them.

3:10 เพราะฉะนั้น บัดนี้จงมาเถิด และเราจะส่งเจ้าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้พาประชากรของเรา คือชนชาติอิสราเอล ออกจากอียิปต์”

3:10 Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.

3:11 และโมเสสได้ทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซึ่งข้าพระองค์จะไปเฝ้าฟาโรห์และที่ข้าพระองค์จะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์”

3:11 And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?

3:12 และพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะอยู่กับเจ้าแน่ และนี่จะเป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราส่งเจ้าไป คือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้ว เจ้าทั้งหลายจะมาปรนนิบัติพระเจ้าบนภูเขานี้”

3:12 And he said, Certainly I will be with thee; and this shall be a token unto thee, that I have sent thee: When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain.

3:13 และโมเสสทูลพระเจ้าว่า “ดูเถิด เมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอล และจะบอกพวกเขาว่า ‘พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน’ และพวกเขาจะพูดกับข้าพระองค์ว่า ‘พระองค์ทรงพระนามว่าอะไร’ ข้าพระองค์จะพูดกับพวกเขาว่าอย่างไร”

3:13 And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them?

3:14 และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นอยู่ เราเป็นอยู่” และพระองค์ตรัสว่า “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘เราผู้เป็นอยู่ ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย’”

3:14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.

ทรงเรียกโมเสสให้นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์
3:15 และยิ่งกว่านั้นพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย’ นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ และนี่เป็นที่ระลึกของเราตลอดทุกชั่วอายุ

Called to Deliver Israel
3:15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The LORD God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations.

3:16 จงไป และรวบรวมพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกัน และพูดกับพวกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย คือพระเจ้าของอับราฮัม ของอิสอัค และของยาโคบ ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตรัสว่า “แท้จริงเราลงมาเยี่ยมเจ้าทั้งหลายแล้ว และได้เห็นสิ่งซึ่งเขาได้กระทำแก่เจ้าทั้งหลายในอียิปต์

3:16 Go, and gather the elders of Israel together, and say unto them, The LORD God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt:

3:17 และเราได้กล่าวไว้แล้วว่า เราจะพาเจ้าทั้งหลายไปให้พ้นจากความทุกข์เข็ญในประเทศอียิปต์ ขึ้นไปยังแผ่นดินของชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส ไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์”’

3:17 And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey.

3:18 และพวกเขาก็จะตั้งใจฟังเสียงของเจ้า และเจ้าจงพากันไปเฝ้ากษัตริย์แห่งอียิปต์ ทั้งเจ้ากับพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอล และพวกเจ้าจงพูดกับเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรู ทรงปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย และบัดนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์โปรดให้เหล่าข้าพระองค์เดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสักสามวัน เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์’

3:18 And they shall hearken to thy voice: and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, The LORD God of the Hebrews hath met with us: and now let us go, we beseech thee, three days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the LORD our God.

3:19 และเรารู้แน่แล้วว่า กษัตริย์แห่งอียิปต์จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไป แม้กระทั่งโดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์

3:19 And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand.

3:20 และเราจะเหยียดมือของเราออกและประหารประเทศอียิปต์ด้วยบรรดาการมหัศจรรย์ต่าง ๆ ของเรา ซึ่งเราจะกระทำในท่ามกลางประเทศนั้น และหลังจากนั้นเขาก็จะยอมปล่อยพวกเจ้าไป

3:20 And I will stretch out my hand, and smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst thereof: and after that he will let you go.

3:21 และเราจะให้ประชากรนี้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์ และจะเป็นอย่างนี้ เมื่อเจ้าทั้งหลายออกไป พวกเจ้าก็จะไม่ไปมือเปล่า

3:21 And I will give this people favour in the sight of the Egyptians: and it shall come to pass, that, when ye go, ye shall not go empty:

3:22 แต่ผู้หญิงทุกคนจะขอเครื่องเงินที่ประดับด้วยเพชรพลอย เครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอย และเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านของเขา และจากหญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านของเขา และพวกเจ้าจงเอาของเหล่านั้นไปแต่งให้บุตรชายหญิงของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะได้ริบเอาสิ่งของของคนอียิปต์”

3:22 But every woman shall borrow of her neighbour, and of her that sojourneth in her house, jewels of silver, and jewels of gold, and raiment: and ye shall put them upon your sons, and upon your daughters; and ye shall spoil the Egyptians.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope