กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ประชากรช่วยกันสร้างกำแพงเมือง
3:1 แล้วเอลียาชีบผู้เป็นมหาปุโรหิตได้ลุกขึ้นพร้อมกับพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกปุโรหิต และเขาทั้งหลายได้สร้างประตูแกะ พวกเขาได้ทำพิธีชำระประตูให้บริสุทธิ์และได้ตั้งบานประตูของประตูนั้น เขาทั้งหลายได้ทำพิธีชำระประตูให้บริสุทธิ์จนถึงหอคอยเมอาห์ไกลไปจนถึงหอคอยฮานันเอล
3:2 และถัดท่านไป ชาวเยรีโคก็ได้สร้าง และถัดพวกเขาไป ศักเกอร์บุตรชายของอิมรีก็ได้สร้าง
3:3 แต่ลูกหลานของหัสเสนาอาห์ได้สร้างประตูปลา ผู้ซึ่งได้วางวงกบของประตู และได้ตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น
3:4 และถัดพวกเขาไป เมเรโมทบุตรชายของอุรียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโคสได้ซ่อมแซม และถัดพวกเขาไป เมชุลลามบุตรชายของเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมเชซาเบลได้ซ่อมแซม และถัดพวกเขาไป ศาโดกบุตรชายของบาอานาได้ซ่อมแซม
3:5 และถัดพวกเขาไป ชาวเทโคอาได้ซ่อมแซม แต่พวกขุนนางของพวกเขาไม่ยอมเอาคอมารับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาทั้งหลาย
3:6 ยิ่งกว่านั้น เยโฮยาดาบุตรชายของปาเสอาห์ และเมชุลลามบุตรชายของเบโสไดอาห์ได้ซ่อมแซมประตูเก่า พวกเขาวางวงกบของประตู และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น
3:7 และถัดพวกเขาไป เมลาติยาห์ชาวกิเบโอนและยาโดนชาวเมโรโนท ชาวเมืองกิเบโอนและชาวเมืองมิสปาห์ได้ซ่อมแซม จนถึงบัลลังก์ของผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้
3:8 ถัดเขาไป อุสซีเอลบุตรชายของฮารฮายาห์ช่างทองได้ซ่อมแซม ถัดเขาไป ฮานันยาห์ผู้เป็นบุตรชายของช่างน้ำหอมคนหนึ่งได้ซ่อมแซม และพวกเขาทำให้เยรูซาเล็มเข้มแข็งขึ้นไกลไปจนถึงกำแพงกว้าง
3:9 และถัดพวกเขาไป เรไฟยาห์บุตรชายของเฮอร์ ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซม
3:10 และถัดพวกเขาไป เยดายาห์บุตรชายของฮารุมัฟได้ซ่อมแซม จนถึงตรงข้ามกับบ้านของเขา และถัดเขาไป ฮัทธัชบุตรชายของฮาชับนิยาห์ได้ซ่อมแซม
3:11 มัลคิยาห์บุตรชายของฮาริมและหัสชูบบุตรชายของปาหัทโมอับได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง และหอคอยของเตาอบ
3:12 และถัดเขาไป ชัลลูมบุตรชายของฮัลโลเหช ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซม ทั้งตัวเขาและบุตรสาวทั้งหลายของเขา
3:13 ฮานูนและชาวเมืองศาโนอาห์ได้ซ่อมแซมประตูหุบเขา พวกเขาสร้างประตูขึ้นใหม่และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น และซ่อมแซมกำแพงระยะหนึ่งพันศอกไกลไปจนถึงประตูกองขยะ
3:14 แต่มัลคิยาห์บุตรชายของเรคาบ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งของเบธฮัคเคเรม ได้ซ่อมประตูกองขยะ เขาสร้างประตู และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น
3:15 แต่ชัลลูนบุตรชายของคลโฮเซห์ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งของมิสปาห์ ได้ซ่อมแซมประตูน้ำพุ เขาได้สร้างประตูและสร้างมุงสำหรับประตู และตั้งบานประตู ติดลูกสลักและดาลประตูของประตูนั้น ทั้งได้สร้างกำแพงสระชิโลอาห์ซึ่งอยู่ข้างราชอุทยานและไกลไปจนถึงบันไดซึ่งลงไปจากนครของดาวิด
3:16 ถัดเขาไป เนหะมีย์บุตรชายของอัสบูก ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเบธซูร์ได้ซ่อมแซม ไปจนถึงสถานที่ตรงข้ามกับบรรดาอุโมงค์ฝังศพของดาวิด และถึงสระที่ขุดไว้และถึงโรงของชายฉกรรจ์
3:17 ถัดเขาไป คนเลวีได้ซ่อมแซมคือ เรฮูมบุตรชายของบานี ถัดเขาไป ฮาชาบิยาห์ ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเคอีลาห์ ได้ซ่อมแซมส่วนของเขา
3:18 ถัดเขาไป พี่น้องของพวกเขาได้ซ่อมแซมคือ บัฟวัยบุตรชายของเฮนาดัด ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเคอีลาห์
3:19 และถัดเขาไป เอเซอร์บุตรชายของเยชูอา ผู้ปกครองเมืองมิสปาห์ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งตรงข้ามกับทางขึ้นไปยังคลังอาวุธตรงที่มุมหักของกำแพง
3:20 ถัดเขาไป บารุคบุตรชายของศับบัย ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งอย่างจริงจัง ตั้งแต่มุมหักของกำแพงจนถึงประตูบ้านของเอลียาชีบผู้เป็นมหาปุโรหิต
3:21 ถัดเขาไป เมเรโมทบุตรชายของอุรียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโคส ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง ตั้งแต่ประตูบ้านของเอลียาชีบถึงปลายบ้านของเอลียาชีบ
3:22 และถัดเขาไป พวกปุโรหิตชาวที่ราบได้ซ่อมแซม
3:23 ถัดเขาไป เบนยามินและหัสชูบ ได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับบ้านของพวกเขา ถัดเขาไป อาซาริยาห์บุตรชายของมาอาเสอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอานานิยาห์ได้ซ่อมแซมข้างบ้านของตน
3:24 ถัดเขาไป บินนุยบุตรชายของเฮนาดัดได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง ตั้งแต่บ้านของอาซาริยาห์ถึงมุมหักของกำแพง คือถึงมุมเลี้ยว
3:25 ปาลาลบุตรชายของอุซัยได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับมุมหักของกำแพง และหอคอยที่ยื่นจากพระราชวังหลังบนของกษัตริย์ที่อยู่ข้างลานแห่งเรือนจำ ถัดเขาไป เปดายาห์บุตรชายของปาโรช
3:26 ยิ่งกว่านั้น พวกคนใช้ประจำพระวิหารอาศัยอยู่ที่โอเฟล ได้ซ่อมแซมจนถึงที่ตรงข้ามกับประตูน้ำทางด้านทิศตะวันออกและที่หอคอยยื่นออกไป
3:27 ถัดพวกเขาไป ชาวเทโคอาได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งตรงข้ามกับหอคอยใหญ่ที่ยื่นออกไป ไกลไปจนถึงกำแพงโอเฟล
3:28 พวกปุโรหิตได้ซ่อมแซมเหนือประตูม้าขึ้นไป ต่างก็ซ่อมที่ตรงข้ามกับบ้านของตน
3:29 ถัดพวกเขาไป ศาโดกบุตรชายของอิมเมอร์ ได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับบ้านของเขา ถัดเขาไป เชไมอาห์บุตรชายของเชคานิยาห์ คนเฝ้าประตูตะวันออกได้ซ่อมแซมเช่นกัน
3:30 ถัดเขาไป ฮานันยาห์บุตรชายของเชเลมิยาห์ และฮานูนบุตรชายคนที่หกของศาลาฟ ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง ถัดเขาไป เมชุลลามบุตรชายของเบเรคิยาห์ ได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับห้องของเขา
3:31 ถัดเขาไป มัลคิยาห์บุตรชายของช่างทองผู้นั้นได้ซ่อมแซมไกลไปจนถึงสถานที่ของพวกคนใช้ประจำพระวิหาร และของพวกพ่อค้า ตรงข้ามกับประตูมิฟคาด และจนถึงทางขึ้นไปที่มุม
3:32 และระหว่างทางขึ้นไปที่มุมจนถึงประตูแกะนั้น พวกช่างทองและพวกพ่อค้าได้ซ่อมแซม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope