กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 1 / Job 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

บุคลิกลักษณะ ครอบครัว ความมั่งคั่งและทางที่เป็นตามอย่างพระเจ้าของโยบ
1:1 มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินแห่งอูส ผู้ซึ่งมีชื่อว่าโยบ และชายคนนั้นเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม และเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย

Job's Character, Family, Prosperity and Godliness
1:1 There was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil.

1:2 และท่านให้กำเนิดบุตรชายเจ็ดคนและบุตรสาวสามคน

1:2 And there were born unto him seven sons and three daughters.

1:3 สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย มีแกะจำนวนเจ็ดพันตัว อูฐจำนวนสามพันตัว วัวตัวผู้จำนวนห้าร้อยคู่ และลาตัวเมียจำนวนห้าร้อยตัว และมีคนใช้มากมาย ดังนั้นชายผู้นี้จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก

1:3 His substance also was seven thousand sheep, and three thousand camels, and five hundred yoke of oxen, and five hundred she asses, and a very great household; so that this man was the greatest of all the men of the east.

1:4 และบุตรชายทั้งหลายของท่านไปจัดการเลี้ยงในบ้านของแต่ละคน ตามวันกำหนดของตน และส่งไปเชิญน้องสาวทั้งสามคนของพวกเขามารับประทานและดื่มกับพวกเขา

1:4 And his sons went and feasted in their houses, every one his day; and sent and called for their three sisters to eat and to drink with them.

1:5 และต่อมา เมื่อการเลี้ยงของพวกเขาเวียนครบรอบแล้ว โยบก็ส่งไปและทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์ และตื่นแต่เช้ามืด และถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาตามจำนวนของเขาทั้งหมด เพราะโยบกล่าวว่า “บางทีบุตรชายทั้งหลายของข้าพเจ้าได้กระทำบาป และสาปแช่งพระเจ้าอยู่ในใจของพวกเขา” โยบกระทำดังนี้เรื่อยมา

1:5 And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all: for Job said, It may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually.

ซาตานฟ้องว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะรักความมั่งคั่ง
1:6 บัดนี้ มีอยู่วันหนึ่ง เมื่อบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้ามารายงานตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และซาตานก็เข้ามาท่ามกลางพวกเขาด้วย

Satan Accuses Job of Serving God for Prosperity
1:6 Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them.

1:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้ามาจากไหน” แล้วซาตานก็ตอบพระเยโฮวาห์ และกล่าวว่า “จากไป ๆ มา ๆ อยู่ในแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงในแผ่นดินโลกนั้น”

1:7 And the LORD said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the LORD, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.

1:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่า ไม่มีใครเหมือนเขาในแผ่นดินโลก เป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย”

1:8 And the LORD said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil?

1:9 แล้วซาตานก็ตอบพระเยโฮวาห์ และกล่าวว่า “โยบเกรงกลัวพระเจ้าเปล่า ๆ หรือ

1:9 Then Satan answered the LORD, and said, Doth Job fear God for nought?

1:10 พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา รอบครัวเรือนของเขา และรอบทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอวยพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน

1:10 Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.

1:11 แต่บัดนี้ ขอยื่นพระหัตถ์ของพระองค์เถิด และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ และเขาจะสาปแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”

1:11 But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face.

1:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด บรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้น” ดังนั้นซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์

1:12 And the LORD said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the LORD.

ซาตานรับอนุญาตฆ่าบรรดาบุตรของโยบ และทำลายฝูงสัตว์ของท่าน
1:13 และมีอยู่วันหนึ่ง เมื่อบุตรชายหญิงทั้งหลายของท่านกำลังรับประทานและดื่มน้ำองุ่นอยู่ในบ้านของพี่ชายหัวปีของพวกเขา

Satan Is Allowed to Kill Job's Children and Destroy His Property
1:13 And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house:

1:14 และมีผู้สื่อสารคนหนึ่งมาหาโยบและพูดว่า “บรรดาวัวตัวผู้กำลังไถนาอยู่ และลาทั้งหลายกำลังกินหญ้าอยู่ข้าง ๆ พวกมัน

1:14 And there came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them:

1:15 และคนเส-บามาโจมตีพวกมันและเอาพวกมันไป ใช่แล้ว พวกเขาฆ่าพวกคนใช้เสียด้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเพื่อบอกท่าน”

1:15 And the Sabeans fell upon them, and took them away; yea, they have slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.

1:16 ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ มีอีกคนหนึ่งมาและพูดว่า “เพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไหม้บรรดาแกะและพวกคนใช้และเผาผลาญพวกเขาเสียหมด และข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวได้หนีรอดมาเพื่อบอกท่าน”

1:16 While he was yet speaking, there came also another, and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep, and the servants, and consumed them; and I only am escaped alone to tell thee.

1:17 ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ มีอีกคนหนึ่งมาและพูดว่า “ชาวเคลเดียจัดเป็นสามกองและทำการปล้นฝูงอูฐ และเอาพวกมันไป ใช่แล้ว และฆ่าพวกคนใช้เสียด้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเพื่อบอกท่าน”

1:17 While he was yet speaking, there came also another, and said, The Chaldeans made out three bands, and fell upon the camels, and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee.

1:18 ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ มีอีกคนหนึ่งมาและพูดว่า “บรรดาบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มน้ำองุ่นอยู่ในบ้านของพี่ชายหัวปีของพวกเขาอยู่

1:18 While he was yet speaking, there came also another, and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house:

1:19 และดูเถิด มีพายุใหญ่ข้ามถิ่นทุรกันดารและมากระทบบ้านหลังนั้นทั้งสี่มุม และบ้านนั้นพังทับคนหนุ่มเหล่านั้น และพวกเขาก็ตายเสีย และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเพื่อบอกท่าน”

1:19 And, behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead; and I only am escaped alone to tell thee.

1:20 แล้วโยบก็ลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะของตน กราบลงถึงดินและนมัสการ

1:20 Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped,

1:21 และพูดว่า “ข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเยโฮวาห์ได้ประทาน และพระเยโฮวาห์ได้ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามของพระเยโฮวาห์”

1:21 And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither: the LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the name of the LORD.

1:22 ในเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งสิ้นโยบมิได้ทำบาป หรือกล่าวโทษพระเจ้าอย่างโง่เขลา

1:22 In all this Job sinned not, nor charged God foolishly.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope