กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 10 / Genesis 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


10:1 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของบุตรชายทั้งหลายของโนอาห์ คือเชม ฮาม และยาเฟท และพวกเขากำเนิดบุตรชายหลายคนหลังน้ำท่วม

10:1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.

เชื้อสายของยาเฟท
10:2 บุตรชายทั้งหลายของยาเฟท คือ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

Descendants of Japheth
10:2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

10:3 และบุตรชายทั้งหลายของโกเมอร์ คือ อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์

10:3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.

10:4 และบุตรชายทั้งหลายของยาวาน คือ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโดดานิม

10:4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.

10:5 จากเชื้อสายเหล่านี้ อาณาเขตของชนชาติทั้งหลายได้แบ่งแยกในดินแดนต่าง ๆ ของพวกเขา แต่ละคนตามภาษาของเขา ตามครอบครัวของพวกเขา ในชนชาติของพวกเขา

10:5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.

เชื้อสายของฮาม
10:6 และบุตรชายทั้งหลายของฮาม คือ คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน

Descendants of Ham
10:6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.

10:7 และบุตรชายทั้งหลายของคูช คือ เส-บา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา และบุตรชายทั้งหลายของราอามาห์ คือ เชบา และเดดาน

10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.

10:8 และคูชให้กำเนิดนิมโรด เขาเริ่มเป็นคนมีอำนาจมากบนแผ่นดินโลก

10:8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.

10:9 เขาเป็นพรานที่มีกำลังมากต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้จึงว่า “เหมือนกับนิมโรดพรานที่มีกำลังมากต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์”

10:9 He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD.

10:10 และการเริ่มต้นแห่งอาณาจักรของเขา คือ เมืองบาเบล เมืองเอเรก เมืองอัคคัด และเมืองคาลเนห์ในแผ่นดินแห่งชินาร์

10:10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.

10:11 ฝ่ายอัสชูรได้ออกไปจากแผ่นดินแห่งชินาร์นั้น และสร้างเมืองนีนะเวห์ นครเรโหโบท และเมืองคาลาห์

10:11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,

10:12 และนครเรเสนซึ่งอยู่ระหว่างเมืองนีนะเวห์กับเมืองคาลาห์ นครนี้เป็นนครใหญ่

10:12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city.

10:13 และมิสรายิมให้กำเนิดลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทูฮิม

10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

10:14 ปัทรุสิม คัสลูฮิม (ผู้ซึ่งออกมาจากเขาคือคนฟีลิสติม) และคัฟโทริม

10:14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.

10:15 และคานาอันให้กำเนิดบุตรหัวปีชื่อไซดอนและเฮท

10:15 And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth,

10:16 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี

10:16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite,

10:17 คนฮีไวต์ คนอารกี คนสินี

10:17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

10:18 คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท และภายหลังนั้นครอบครัวต่าง ๆ ของคนคานาอันก็กระจัดกระจายออกไป

10:18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.

10:19 และเขตแดนของคนคานาอันจากเมืองไซดอน ไปทางเมืองเกราร์ จนถึงเมืองกาซา ไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์ และเมืองเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา

10:19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.

10:20 นี่เป็นบุตรชายทั้งหลายของฮาม ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ในอาณาเขตของพวกเขา และในชนชาติของพวกเขา

10:20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.

เชื้อสายของเชม
10:21 เช่นเดียวกัน เชมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของบรรดาลูกหลานของเอเบอร์ ผู้เป็นพี่ชายคนโตของยาเฟท เขาก็ให้กำเนิดบุตรหลายคนด้วย

Descendants of Shem
10:21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born.

10:22 บุตรทั้งหลายของเชม คือ เอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด และอารัม

10:22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.

10:23 และบุตรทั้งหลายของอารัม คือ อูส ฮุล เกเธอร์ และมัช

10:23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash.

10:24 และอารฟัคชาดให้กำเนิดเชลาห์ และเชลาห์ให้กำเนิดเอเบอร์

10:24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.

10:25 และเอเบอร์ให้กำเนิดบุตรชายสองคน คนหนึ่งชื่อเปเลก เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน

10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.

10:26 และโยกทานให้กำเนิดอัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์

10:26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

10:27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์

10:27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah,

10:28 โอบาล อาบีมาเอล เชบา

10:28 And Obal, and Abimael, and Sheba,

10:29 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ บรรดาคนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโยกทาน

10:29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.

10:30 และที่อยู่อาศัยของพวกเขาเริ่มจากเมืองเมชา ไปทางเสฟาร์เทือกเขาทางทิศตะวันออก

10:30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east.

10:31 นี่เป็นบุตรชายทั้งหลายของเชม ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ในอาณาเขตของพวกเขา ตามชนชาติของพวกเขา

10:31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.

10:32 นี่เป็นครอบครัวต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของโนอาห์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ในชนชาติของพวกเขา และจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายถูกแบ่งแยกในแผ่นดินโลกภายหลังน้ำท่วม

10:32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope