กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปฐมกาล 49 / Genesis 49

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ผู้พยากรณ์ยาโคบกล่าวคำอวยพรแก่ทุกเผ่า
49:1 และยาโคบเรียกบรรดาบุตรชายของตนมา และพูดว่า “พวกเจ้าจงมาชุมนุมกันเพื่อเราจะบอกพวกเจ้าถึงเหตุที่จะบังเกิดแก่พวกเจ้าในยุคสุดท้าย

Prophetic Blessing of Jacob on Each Tribe
49:1 And Jacob called unto his sons, and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days.

49:2 บุตรชายทั้งหลายของยาโคบเอ๋ย จงรวบรวมกันเข้ามาและฟังเถิด และจงตั้งใจฟังอิสราเอลบิดาของพวกเจ้า

49:2 Gather yourselves together, and hear, ye sons of Jacob; and hearken unto Israel your father.

49:3 รูเบนเอ๋ย เจ้าเป็นบุตรหัวปีของพ่อ เป็นกำลังของพ่อและเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของพ่อ เป็นยอดแห่งความมีเกียรติและเป็นยอดแห่งพลังอำนาจ

49:3 Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power:

49:4 เจ้าไม่มั่นคงเหมือนน้ำ เจ้าจะไม่ได้เป็นยอด ด้วยเจ้าล่วงเข้าไปถึงเตียงนอนของพ่อ เจ้าทำให้เตียงนอนนั้นเป็นมลทิน เขาล่วงเข้าไปถึงเตียงนอนของพ่อ

49:4 Unstable as water, thou shalt not excel; because thou wentest up to thy father's bed; then defiledst thou it: he went up to my couch.

49:5 สิเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกัน เครื่องอาวุธแห่งความโหดร้ายอยู่ในที่อาศัยของพวกเขา

49:5 Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their habitations.

49:6 โอ จิตใจของเราเอ๋ย อย่าเข้าส่วนในความลึกลับของพวกเขา เกียรติยศของเราเอ๋ย อย่าเข้าเป็นอันเดียวกันในที่ชุมนุมของพวกเขาเลย เหตุว่าพวกเขาได้ฆ่าคนด้วยความโกรธของพวกเขา และพวกเขาทำลายกำแพงตามอำเภอใจของพวกเขา

49:6 O my soul, come not thou into their secret; unto their assembly, mine honour, be not thou united: for in their anger they slew a man, and in their selfwill they digged down a wall.

49:7 ให้ความโกรธแค้นของพวกเขากับความกริ้วโกรธของพวกเขาเป็นที่สาปแช่ง เพราะความโกรธแค้นนั้นรุนแรงยิ่งนัก เพราะความกริ้วโกรธนั้นเป็นสิ่งโหดร้าย เราจะให้เขาทั้งสองแยกจากกันในพวกยาโคบ และจะให้เขาทั้งสองกระจัดกระจายไปในพวกอิสราเอล

49:7 Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.

49:8 ยูดาห์เอ๋ย พวกพี่น้องของเจ้าจะสรรเสริญเจ้า มือของเจ้าจะจับคอบรรดาศัตรูของเจ้า บุตรทั้งหลายของบิดาจะกราบลงต่อหน้าเจ้า

49:8 Judah, thou art he whom thy brethren shall praise: thy hand shall be in the neck of thine enemies; thy father's children shall bow down before thee.

49:9 ยูดาห์เป็นลูกสิงโต ลูกของพ่อเอ๋ย เจ้าได้ลุกขึ้นจากการจับเหยื่อ เขาก้มลง เขาหมอบลงเหมือนสิงโตตัวผู้ และเหมือนสิงโตที่มีอายุมาก ใครจะแหย่เขาให้ลุกขึ้นได้

49:9 Judah is a lion's whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?

49:10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ หรือผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมา และชนชาติทั้งหลายจะรวบรวมเข้ากับผู้นั้น

49:10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be.

49:11 เขาผูกลาของเขาไว้ที่เถาองุ่น และผูกลูกลาของเขาไว้ที่เถาองุ่นที่ดีที่สุด เขาซักเสื้อผ้าของเขาในน้ำองุ่น และซักเสื้อผ้าของเขาในเลือดแห่งผลองุ่น

49:11 Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes:

49:12 ตาของเขาจะแดงด้วยน้ำองุ่น และฟันของเขาขาวด้วยน้ำนม

49:12 His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk.

49:13 เศบูลุนจะอาศัยอยู่ที่ท่าเรือริมทะเล และเขาจะเป็นท่าจอดเรือ และเขตแดนของเขาจะต่อกันไปถึงเมืองไซดอน

49:13 Zebulun shall dwell at the haven of the sea; and he shall be for an haven of ships; and his border shall be unto Zidon.

49:14 อิสสาคาร์เป็นลาที่มีกำลังมากที่หมอบลงระหว่างภาระทั้งสองนั้น

49:14 Issachar is a strong ass couching down between two burdens:

49:15 และเขาเห็นว่าที่พักพิงเป็นเรื่องที่ดีและแผ่นดินก็เป็นที่น่ารื่นรมย์ และย่อบ่าของตนลงแบกรับไว้ และยอมเป็นผู้รับใช้ส่งเครื่องบรรณาการ

49:15 And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant; and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute.

49:16 ดานจะปกครองประชาชนของตน เป็นหนึ่งในบรรดาเผ่าของอิสราเอล

49:16 Dan shall judge his people, as one of the tribes of Israel.

49:17 ดานจะเป็นงูพิษอยู่ตามทาง เป็นอสรพิษที่อยู่ในหนทาง ที่กัดส้นเท้าของม้า เพื่อคนที่ขี่ม้านั้นจะหงายหลังตกลง

49:17 Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path, that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward.

49:18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้รอคอยความรอดของพระองค์

49:18 I have waited for thy salvation, O LORD.

49:19 กาดนั้น กองทัพจะเข้าโจมตีเขา แต่ในที่สุดเขาจะกลับเอาชนะกองทัพนั้น

49:19 Gad, a troop shall overcome him: but he shall overcome at the last.

49:20 อาหารอันอุดมสมบูรณ์จะออกมาจากอาเชอร์ และเขาจะผลิตเครื่องเสวยอันเลิศรสสำหรับพระราชา

49:20 Out of Asher his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties.

49:21 นัฟทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ได้รับการปลดปล่อย เขากล่าวบรรดาคำอันไพเราะ

49:21 Naphtali is a hind let loose: he giveth goodly words.

49:22 โยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลดก เป็นกิ่งที่เกิดผลดกอยู่ริมบ่อน้ำ มีกิ่งพาดข้ามกำแพงไป

49:22 Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well; whose branches run over the wall:

49:23 พลธนูได้ทำให้เขาทุกข์โศกยิ่งนัก ทั้งยิงเขาและเกลียดชังเขา

49:23 The archers have sorely grieved him, and shot at him, and hated him:

49:24 แต่คันธนูของเขาเองยังอยู่ในความแข็งแกร่ง และลำแขนแห่งมือของเขามีกำลังขึ้นโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบ (ผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอลมาจากพระองค์นั้น)

49:24 But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob; (from thence is the shepherd, the stone of Israel:)

49:25 โดยพระเจ้าแห่งบิดาของเจ้า ผู้จะทรงช่วยเจ้า และโดยผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้จะทรงอวยพรแก่เจ้าด้วยพรที่มาจากสวรรค์เบื้องบน พรที่มาจากใต้ทะเลเบื้องล่าง พรที่มาจากเต้านมและจากครรภ์

49:25 Even by the God of thy father, who shall help thee; and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breasts, and of the womb:

49:26 พรที่มาจากบิดาของเจ้า มีมากกว่าพรที่มาจากบรรพบุรุษของเรา จนถึงวาระที่สุดแห่งเนินเขานิรันดร์ ขอพรเหล่านั้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟ และอยู่เบื้องบนกระหม่อมของผู้ที่ต้องพลัดพรากจากพวกพี่น้องของเขา

49:26 The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills: they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren.

49:27 เบนยามินจะล่าเหยื่อเหมือนสุนัขป่า เวลาเช้าเขาจะกินเหยื่อเสีย และเวลากลางคืนเขาจะแบ่งปันของที่ริบได้นั้น”

49:27 Benjamin shall ravin as a wolf: in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.

49:28 ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเผ่าทั้งสิบสองของอิสราเอล และนี่เป็นถ้อยคำที่บิดากล่าวไว้แก่พวกเขาและอวยพรพวกเขา ยาโคบให้พรแก่ทุกคนอย่างเหมาะสมกับแต่ละคน

49:28 All these are the twelve tribes of Israel: and this is it that their father spake unto them, and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.

สถานที่ฝังศพของยาโคบ
49:29 และยาโคบได้กำชับพวกเขาและพูดกับพวกเขาว่า “เราจะไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษของเรา จงฝังเราไว้กับบรรพบุรุษของเราในถ้ำที่นาของเอโฟรนคนฮิตไทต์

Burial Place of Jacob
49:29 And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people: bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,

49:30 ในถ้ำที่อยู่ในนาของมัคเป-ลาห์ ซึ่งอยู่หน้ามัมเรในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งอับราฮัมได้ซื้อไว้พร้อมกับนาของเอโฟรนคนฮิตไทต์ เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นที่ฝังศพ

49:30 In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a buryingplace.

49:31 ณ ที่นั่น เขาทั้งหลายได้ฝังศพของอับราฮัมและซาราห์ภรรยาของท่าน ที่นั่นเขาทั้งหลายได้ฝังศพของอิสอัคและเรเบคาห์ภรรยาของท่าน และที่นั่นเราได้ฝังศพของเลอาห์

49:31 There they buried Abraham and Sarah his wife; there they buried Isaac and Rebekah his wife; and there I buried Leah.

49:32 นากับถ้ำที่อยู่ในนานั้นได้ซื้อจากลูกหลานของเฮท”

49:32 The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth.

49:33 และเมื่อยาโคบสั่งบรรดาบุตรชายของตนเสร็จแล้ว ท่านก็ยกเท้าของตนขึ้นบนเตียงนอน แล้วก็สิ้นลมหายใจ และถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่าน

49:33 And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope