กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจำนวนทหารลง
7:1 ดังนั้น เยรุบบาอัล ซึ่งคือกิเดโอน และพลโยธาทั้งปวงที่อยู่กับท่าน ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และไปตั้งเต็นท์อยู่ข้างน้ำพุแห่งฮาโรด ดังนั้นค่ายของคนมีเดียนอยู่ทางทิศเหนือของพวกเขา อยู่ในหุบเขาข้างภูเขาแห่งโมเรห์
7:2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “พลโยธาที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินไปที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขาทั้งหลาย เกรงว่าคนอิสราเอลจะทะนงตัวต่อเรา โดยกล่าวว่า ‘มือของข้าพเจ้าเองได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้น’
7:3 เพราะฉะนั้นบัดนี้ จงประกาศให้เข้าหูของพลโยธาทั้งปวงว่า ‘ผู้ใดก็ตามที่กลัวและสั่นเทิ้มอยู่ ก็ให้ผู้นั้นหันกลับเสีย และไปจากภูเขากิเลอาดโดยเร็ว’” และมีพลโยธากลับไปสองหมื่นสองพันคน และยังเหลืออยู่หนึ่งหมื่นคน
7:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “พลโยธายังมากเกินไป จงพาเขาทั้งหลายลงไปริมน้ำและเราจะทดสอบพวกเขาให้เจ้าที่นั่น และต่อมา ผู้ที่เราจะบอกเจ้าว่า ‘ให้คนนี้ไปกับเจ้า’ ผู้นั้นต้องไปกับเจ้า และผู้ใดก็ตามที่เราจะบอกเจ้าว่า ‘คนนี้อย่าให้ไปกับเจ้า’ ผู้นั้นจะไม่ต้องไป”
7:5 ดังนั้น ท่านจึงพาพลโยธาลงไปริมน้ำ และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “ทุกคนที่ใช้ลิ้นของตนเลียน้ำกินเหมือนสุนัข เจ้าจงรวมเขาไว้พวกหนึ่ง ทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำ ก็จงรวมเขาไว้อีกพวกหนึ่ง”
7:6 และจำนวนคนที่ใช้มือของตนวักน้ำขึ้นเลียที่ปากของตน มีสามร้อยคน แต่พลโยธาทั้งปวงนอกนั้นคุกเข่าลงดื่มน้ำ

กิเดโอนได้รับกำลังใจเพิ่มขึ้น พระเจ้าทรงเปิดเผยความกลัวของคนมีเดียน
7:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “เราจะช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นด้วยคนสามร้อยคนที่เลียน้ำนั้น และมอบคนมีเดียนไว้ในมือของพวกเจ้า และจงให้บรรดาพลโยธาอื่น ๆ นั้นกลับไปยังที่ของตนทุกคน”
7:8 และท่านส่งบรรดาคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ให้กลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคน และเอาสามร้อยคนนั้นไว้ ดังนั้นพลโยธาจึงถือเสบียงไว้ในมือของตนและถือแตรของตน และค่ายของคนมีเดียนก็อยู่ในหุบเขาข้างล่างท่าน
7:9 และต่อมา ในคืนเดียวกันนั้น พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “เจ้าจงลุกขึ้น ลงไปยังค่ายเถิด ด้วยว่าเราได้มอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของเจ้าแล้ว
7:10 แต่ถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไป เจ้าจงพาปูราห์คนใช้ของเจ้าไปด้วยลงไปยังค่ายนั้น
7:11 และเจ้าจะได้ยินว่าเขาทั้งหลายพูดอะไรกัน และภายหลังมือของเจ้าจะมีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะลงไปยังค่ายนั้น” ดังนั้นท่านจึงลงไปกับปูราห์คนใช้ของท่าน ไปถึงทหารถืออาวุธซึ่งอยู่ด้านนอกค่าย
7:12 และคนมีเดียน คนอามาเลข กับบรรดาชาวตะวันออก นอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนฝูงตั๊กแตน และฝูงอูฐของพวกเขาก็นับไม่ถ้วน มีจำนวนดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล
7:13 และเมื่อกิเดโอนมาถึงแล้ว ดูเถิด มีชายคนหนึ่งเล่าความฝันให้เพื่อนของเขาฟัง และกล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าฝันเรื่องหนึ่ง ดูซิ มีขนมข้าวบาร์เลย์ก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของคนมีเดียน และมาถึงเต็นท์อันหนึ่ง และโดนเต็นท์นั้นทำให้เต็นท์ล้มลง และเต็นท์นั้นพลิกคว่ำ จนเต็นท์นั้นพังราบไป”
7:14 และเพื่อนของเขาตอบและกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่อื่นไกลเลย นอกจากดาบของกิเดโอนบุตรชายของโยอาชบุรุษของอิสราเอล เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงมอบคนมีเดียนและกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของท่านแล้ว”
7:15 และเมื่อกิเดโอนได้ยินเขาเล่าความฝันและคำแก้ฝันเช่นนั้นแล้ว ท่านก็นมัสการ และกลับไปสู่กองทัพของคนอิสราเอลและกล่าวว่า “จงลุกขึ้นเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพของคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้ว”

คนอิสราเอลได้ชัยชนะโดยแตร หม้อเปล่าและคบเพลิง
7:16 และท่านได้แบ่งคนสามร้อยคนนั้นออกเป็นสามกอง และให้ทุกคนถือแตรในมือของตน ถือหม้อเปล่า และใส่คบเพลิงไว้ข้างในหม้อเหล่านั้น
7:17 และท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงคอยดูข้าพเจ้า และให้กระทำเหมือนกัน และดูเถิด เมื่อข้าพเจ้าไปถึงด้านนอกค่ายแล้ว ข้าพเจ้ากระทำอย่างไร ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนั้น
7:18 เมื่อข้าพเจ้าเป่าแตร คือตัวข้าพเจ้ากับบรรดาคนที่อยู่กับข้าพเจ้า แล้วท่านทั้งหลายจงเป่าแตรรับให้รอบค่ายทั้งหมดด้วย และร้องว่า ‘ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน’”
7:19 ดังนั้น กิเดโอนกับคนหนึ่งร้อยคนที่อยู่กับท่านก็มาถึงด้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลาง และพวกเขาพึ่งเปลี่ยนเวรยามใหม่ และเขาทั้งหลายได้เป่าแตรและทุบหม้อซึ่งอยู่ในมือของตนให้แตก
7:20 และทั้งสามกองก็เป่าแตรและทุบหม้อให้แตก และมือซ้ายของตนถือคบเพลิง มือขวาของตนถือแตรจะเป่า และเขาทั้งหลายร้องว่า “ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน”
7:21 และเขาทั้งหลายทุกคนยืนอยู่ตามที่ของตนเรียงรายรอบค่าย และกองทัพทั้งหมดก็วิ่งหนี ร้องอื้ออึง และหลบหนีไป
7:22 และคนสามร้อยคนนั้นเป่าแตร และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ทุกคนใช้ดาบฆ่าฟันกันเอง คือตลอดทั่วทั้งกองทัพ และกองทัพก็หลบหนีไปถึงตำบลเบธชิทธาห์ทางไปเมืองเศเรราห์ และถึงพรมแดนของอาเบลเมโฮลาห์ ถึงตำบลทับบาท
7:23 และคนอิสราเอลรวบรวมกันจากนัฟทาลี จากอาเชอร์ และจากทั่วมนัสเสห์ และได้ไล่ตามคนมีเดียนไป
7:24 และกิเดโอนก็ส่งบรรดาผู้สื่อสารออกไปตลอดทั่วแดนเทือกเขาเอฟราอิม กล่าวว่า “จงลงมาสู้รบกับคนมีเดียน และยึดน่านน้ำ ไกลไปจนถึงตำบลเบธบาราห์และแม่น้ำจอร์แดน” ดังนั้นบรรดาคนเอฟราอิมก็รวบรวมกัน และยึดน่านน้ำถึงเบธบาราห์และแม่น้ำจอร์แดนไว้
7:25 และเขาทั้งหลายได้จับโอเรบและเศเอบเจ้านายสองคนของคนมีเดียน และพวกเขาประหารโอเรบเสียที่ศิลาชื่อโอเรบ และประหารเศเอบเสียที่บ่อย่ำองุ่นชื่อเศเอบ และไล่ตามคนมีเดียนไป และนำเอาศีรษะของโอเรบและเศเอบมาให้กิเดโอนที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope