กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 29 / Numbers 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เทศกาลเป่าแตรและการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์
29:1 “และในวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ดนั้น เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ เป็นวันเป่าแตรสำหรับเจ้าทั้งหลาย

Feast of Trumpets and Holy Convocation
29:1 And in the seventh month, on the first day of the month, ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work: it is a day of blowing the trumpets unto you.

29:2 และเจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว และลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีปราศจากตำหนิเจ็ดตัว

29:2 And ye shall offer a burnt offering for a sweet savour unto the LORD; one young bullock, one ram, and seven lambs of the first year without blemish:

29:3 และจงถวายแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา สำหรับวัวหนุ่มนั้นจงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สำหรับแกะตัวผู้นั้นสองในสิบเอฟาห์

29:3 And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals for a bullock, and two tenth deals for a ram,

29:4 ในลูกแกะเจ็ดตัวนั้น จงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว

29:4 And one tenth deal for one lamb, throughout the seven lambs:

29:5 และถวายลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เพื่อทำการลบมลทินบาปของพวกเจ้า

29:5 And one kid of the goats for a sin offering, to make an atonement for you:

29:6 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาในแต่ละเดือน และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องเผาบูชาประจำวัน และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน ตามลักษณะเครื่องบูชาเหล่านี้ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

29:6 Beside the burnt offering of the month, and his meat offering, and the daily burnt offering, and his meat offering, and their drink offerings, according unto their manner, for a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.

29:7 และในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดนั้น เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ และพวกเจ้าจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง ในวันนั้นเจ้าทั้งหลายอย่าทำงานใด ๆ

29:7 And ye shall have on the tenth day of this seventh month an holy convocation; and ye shall afflict your souls: ye shall not do any work therein:

29:8 แต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย คือวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีเจ็ดตัว สัตว์เหล่านี้จงให้ปราศจากตำหนิสำหรับพวกเจ้า

29:8 But ye shall offer a burnt offering unto the LORD for a sweet savour; one young bullock, one ram, and seven lambs of the first year; they shall be unto you without blemish:

29:9 และแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา สำหรับวัวหนุ่มนั้นจงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สำหรับแกะตัวผู้นั้นสองในสิบเอฟาห์

29:9 And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals to a bullock, and two tenth deals to one ram,

29:10 ในลูกแกะเจ็ดตัวนั้น จงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว

29:10 A several tenth deal for one lamb, throughout the seven lambs:

29:11 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาไถ่บาปแห่งการลบมลทิน และเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน

29:11 One kid of the goats for a sin offering; beside the sin offering of atonement, and the continual burnt offering, and the meat offering of it, and their drink offerings.

29:12 และในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ และเจ้าทั้งหลายจงถือเทศกาลเลี้ยงเจ็ดวันถวายแด่พระเยโฮวาห์

29:12 And on the fifteenth day of the seventh month ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work, and ye shall keep a feast unto the LORD seven days:

29:13 และเจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มสิบสามตัว แกะตัวผู้สองตัว และลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์เหล่านี้จงให้ปราศจากตำหนิ

29:13 And ye shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD; thirteen young bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year; they shall be without blemish:

29:14 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กันนั้นจะต้องเป็นแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมัน สำหรับวัวหนุ่มสิบสามตัวนั้น ทุกตัวจงถวายตัวละสามในสิบเอฟาห์ สำหรับแกะตัวผู้สองตัวนั้น จงถวายตัวละสองในสิบเอฟาห์

29:14 And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals unto every bullock of the thirteen bullocks, two tenth deals to each ram of the two rams,

29:15 ในลูกแกะสิบสี่ตัวนั้น จงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว

29:15 And a several tenth deal to each lamb of the fourteen lambs:

29:16 และลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น

29:16 And one kid of the goats for a sin offering; beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering.

29:17 และในวันที่สองเจ้าทั้งหลายจงถวายวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ไม่มีจุดด่างพร้อยสิบสี่ตัว

29:17 And on the second day ye shall offer twelve young bullocks, two rams, fourteen lambs of the first year without spot:

29:18 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น

29:18 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:

29:19 และลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น

29:19 And one kid of the goats for a sin offering; beside the continual burnt offering, and the meat offering thereof, and their drink offerings.

29:20 และในวันที่สามจงถวายวัวหนุ่มสิบเอ็ดตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิสิบสี่ตัว

29:20 And on the third day eleven bullocks, two rams, fourteen lambs of the first year without blemish;

29:21 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น

29:21 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:

29:22 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น

29:22 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering.

29:23 และในวันที่สี่จงถวายวัวหนุ่มสิบตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิสิบสี่ตัว

29:23 And on the fourth day ten bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:

29:24 เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น

29:24 Their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:

29:25 และลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น

29:25 And one kid of the goats for a sin offering; beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering.

29:26 และในวันที่ห้าจงถวายวัวหนุ่มเก้าตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ไม่มีจุดด่างพร้อยสิบสี่ตัว

29:26 And on the fifth day nine bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without spot:

29:27 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น

29:27 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:

29:28 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น

29:28 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering.

29:29 และในวันที่หกจงถวายวัวหนุ่มแปดตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิสิบสี่ตัว

29:29 And on the sixth day eight bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:

29:30 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น

29:30 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:

29:31 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น

29:31 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering.

29:32 และในวันที่เจ็ดจงถวายวัวหนุ่มเจ็ดตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิสิบสี่ตัว

29:32 And on the seventh day seven bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:

29:33 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น

29:33 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:

29:34 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น

29:34 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering.

29:35 ในวันที่แปดเจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ

29:35 On the eighth day ye shall have a solemn assembly: ye shall do no servile work therein:

29:36 แต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิเจ็ดตัว

29:36 But ye shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD: one bullock, one ram, seven lambs of the first year without blemish:

29:37 เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น

29:37 Their meat offering and their drink offerings for the bullock, for the ram, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:

29:38 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น

29:38 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering.

29:39 สิ่งเหล่านี้เจ้าทั้งหลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์ตามเทศกาลกำหนดของพวกเจ้า นอกเหนือจากเครื่องบูชาปฏิญาณของพวกเจ้า และเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของพวกเจ้า เครื่องเผาบูชาของพวกเจ้า และเครื่องธัญญบูชาของพวกเจ้า และเครื่องดื่มบูชาของพวกเจ้า และเครื่องสันติบูชาของพวกเจ้า”

29:39 These things ye shall do unto the LORD in your set feasts, beside your vows, and your freewill offerings, for your burnt offerings, and for your meat offerings, and for your drink offerings, and for your peace offerings.

29:40 และโมเสสได้บอกชนชาติอิสราเอลตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ

29:40 And Moses told the children of Israel according to all that the LORD commanded Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope