กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดได้รับการสถาปนาให้ครอบครองเหนือเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอล
8:1 และต่อมาภายหลัง ดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตียและปราบปรามพวกเขา และดาวิดทรงยึดเมืองเมเธกฮัมมาห์ได้ออกจากมือของคนฟีลิสเตีย
8:2 และพระองค์ทรงชนะโมอับ และทรงวัดเขาทั้งหลายด้วยเชือกวัด คือให้พวกเขานอนลงที่พื้นดินเรียงเป็นแถว พระองค์ทรงวัดแถวนั้นแล้วให้ประหารเสียสองแถว และไว้ชีวิตทั้งหมดหนึ่งแถว ดังนั้นคนโมอับกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด และนำเครื่องบรรณาการมาถวาย
8:3 ดาวิดทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์โอรสของเรโหบ กษัตริย์เมืองโศบาห์ด้วย ขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปเพื่อยึดเอาเขตแดนของพระองค์กลับคืนมา ถึงแม่น้ำยูเฟรติส
8:4 และดาวิดทรงยึดรถม้าศึกหนึ่งพันคัน ทหารม้าเจ็ดร้อยคน และทหารราบสองหมื่นคนจากท่าน และดาวิดรับสั่งให้ตัดเอ็นขาม้าศึกเสียให้หมด แต่ได้เหลือไว้ให้พอสำหรับรถม้าศึกหนึ่งร้อยคัน
8:5 และเมื่อคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์ ดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน
8:6 แล้วดาวิดทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ไว้เหนือคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสหลายกอง และคนซีเรียกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด และนำเครื่องบรรณาการมาถวาย และพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษ์รักษาดาวิดไม่ว่าพระองค์จะไป ณ ที่ใด ๆ
8:7 และดาวิดทรงยึดโล่ทองคำเหล่านั้นที่พวกข้าราชการทหารของฮาดัดเอเซอร์ถือนั้น และนำโล่เหล่านั้นมายังกรุงเยรูซาเล็ม
8:8 และกษัตริย์ดาวิดทรงริบทองเหลืองเป็นอันมากมาจากเบทาห์และเบโรธัย ซึ่งเป็นนครต่าง ๆ ของฮาดัดเอเซอร์
8:9 เมื่อโทอิกษัตริย์แห่งเมืองฮามัทได้ยินว่า ดาวิดได้รบชนะกองทัพทั้งสิ้นของฮาดัดเอเซอร์แล้ว
8:10 ดังนั้น โทอิจึงส่งโยรัมโอรสของพระองค์ไปเฝ้ากษัตริย์ดาวิด เพื่อคำนับพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะดาวิดได้ทรงสู้รับกับฮาดัดเอเซอร์ และรบชนะท่าน เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์เคยทำสงครามกับโทอิ และโยรัมได้นำเครื่องเงิน เครื่องทองคำ และเครื่องทองเหลืองไปถวาย
8:11 สิ่งเหล่านี้ กษัตริย์ดาวิดมอบถวายแด่พระเยโฮวาห์พร้อมด้วยบรรดาเงินและทองคำ ซึ่งพระองค์ทรงนำมามอบถวายจากประชาชาติเหล่านี้ทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงปราบปรามแล้วนั้น
8:12 คือได้มาจากซีเรีย โมอับ คนอัมโมน คนฟีลิสเตีย อามาเลข และจากของที่ริบมาจากฮาดัดเอเซอร์โอรสของเรโหบ กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์
8:13 และเมื่อดาวิดเสด็จกลับมาจากการประหารคนซีเรียในหุบเขาแห่งเกลือเสียหนึ่งหมื่นแปดพันคน พระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไป
8:14 และพระองค์ทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ไว้ในเมืองเอโดม พระองค์ทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ในเอโดมทั่วไปหมด และคนเอโดมทั้งสิ้นกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด และพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษ์รักษาดาวิดไม่ว่าพระองค์เสด็จไป ณ ที่ใด ๆ
8:15 และดาวิดได้ทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้น และดาวิดทรงประกอบความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมแก่ชนชาติของพระองค์ทั้งสิ้น
8:16 และโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์เป็นแม่ทัพ และเยโฮชาฟัทบุตรชายของอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ
8:17 และศาโดกบุตรชายของอาหิทูบและอาหิเมเลคบุตรชายของอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต และเสไรอาห์เป็นราชเลขา
8:18 และเบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งคนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรสของดาวิดเป็นเจ้านายใหญ่

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope